Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Studiebegeleiding Rechten

Home / Studiebegeleiding Rechten

Wat doet een repetitor?

Een repetitor is iemand die je voor een bepaald vak inhoudelijke uitleg geeft en zo studenten op het tentamen voorbereidt. Een repetitor is een zelfstandig docent die dus studiebegeleiding geeft. Dit kan zowel klassikaal als individueel plaatsvinden.

Waarom een repetitor?

Van oudsher is de Rechtenstudie een massale opleiding. Het is meestal de grootste studierichting aan de Universiteit. Zeker in de eerste jaren wordt het onderwijs dan ook in grote groepen gegeven. Daarbij komt, dat de studie een nogal theoretisch karakter heeft. Het is dan ook niet meer dan logisch, dat oefening en uitleg in een wat kleiner verband nogal eens wenselijk is. Dat is dan het werk van de repetitor. Veel studenten maken er wel een keer of vaker gebruik van om een tentamen te halen. Het hoort in feite gewoon bij de studie.

Tentamengericht onderwijs

Anders dan het regulier onderwijs, is het onderwijs bij een repetitor juist uitgesproken tentamengericht. In de cursussen krijgen eerdere tentamenopgaven, aangepast aan de geldende wetgeving, de nodige aandacht. Dit blijkt telkens een nuttige oefening en geeft redelijk aan wat op het tentamen verwacht kan worden. In de regel worden tijdens de cursus nog extra vragen verstrekt. Het is dus niet een enkele herhaling van zetten. Met veranderingen op het gebied van de wetgeving en de tentamens wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

Veel aandacht wordt geschonken aan het kunnen lezen, begrijpen en toepassen van wetsartikelen en arresten. Meestal worden in de loop van de cursus nog essay-vragen opgegeven die mogen worden ingeleverd. De antwoorden worden vervolgens nauwkeurig gecorrigeerd en besproken. Soms mogen de vragen dan nog een keer gemaakt worden om het nog beter te doen. Door deze kennis krijgt iedere student al gauw een belangrijke voorsprong.

Voor alle tentamens in het jaar

De cursussen worden zowel voor de tentamens die direct volgen op het onderwijs, als voor de hertentamens gegeven. Omdat voor herkansingen geen regulier onderwijs wordt gegeven, is een repetitor dan extra van nut. Tijdig aanmelden wordt in alle gevallen op prijs gesteld.

Voor studenten in en buiten Leiden

De cursussen van de Kring van Leidse Repetitoren zijn in de eerste plaats gericht op de Rechtenstudie aan de Universiteit Leiden. Studenten van andere Universiteiten, hogescholen en opleidingen zijn echter ook welkom om deel te nemen. Bij voldoende aanmeldingen worden bovendien voor "andere" studenten geregeld aparte cursussen gegeven. Individueel onderwijs wordt door de meeste repetitoren bovendien graag gegeven. Zo kan ieder gebruikmaken van het onderwijs.

  • Onderwijs

    Het onderwijs bij de Kring van Leidse Repetitoren is duidelijk heel anders dan het reguliere onderwijs. Er is intensieve uitleg en oefening in een niet al te groot verband. Het is bij uitstek tentamengericht.
  • Latijnse school

    Non scolae sed vitae discimus: wij leren niet voor de school, maar voor het leven. Aldus de Latijnse school te Deventer. Zo is het bij de Repetitoren natuurlijk ook.