Ondernemingsrecht

Home / Rechtsgebieden / Ondernemingsrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Ondernemingsrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Onderneming en Recht voor de herkansing van 3 april 2019.

Cursus Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht voor het tentamen van 4 juni 2019 en de herkansing van 2 juli 2019


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docent

De cursussen voor Ondernemingsrecht worden gegeven door de heer Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde zelf fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. In de cursussen wordt intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens, wetgeving en rekenwerk. Telkens wordt ook gezorgd voor extra verdiepende opgaven om juist met de meer moeilijke onderwerpen oefening te krijgen. Deze gespecialiseerde studiebegeleiding wordt dan ook met goede resultaten gegeven voor de tentamens Ondernemingsrecht.

Voor welke vakken Ondernemingsrecht?

De studiebegeleiding ondernemingsrecht wordt gegeven voor de verschillende vakken in de rechtenstudie. Het gaat dan onder meer om:

  • Onderneming en Recht (Ondernemingsrecht)
  • Verdiepend Ondernemingsrecht
  • Vennootschappen en Rechtspersonen
Het onderwijs wordt in Leiden gegeven, maar studenten aan andere universiteiten en opleidingen kunnen ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden als regel 5 bijeenkomsten afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur met een korte pauze. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Er kan bij deze vorm kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken.

Oefenopgaven Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht bestuderen vereist over het algemeen veel oefening. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is, dat er voor alle vakken in eigen beheer opgestelde oefenopgaven worden uitgereikt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde moeilijkheden en wetsartikelen. Juist casusposities oplossen betekent: de wet en arresten toepassen. Vragen mogen vaak schriftelijk ter correctie worden ingediend. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is immers de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs zo goed als nooit aangeleerd.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Bachelor Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Training per verdiepend vak ( 3 bijeenkomsten) € 180,00
Master Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren (2 * 2,5 uur) € 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren (5*2 uur of 4*2,5 uur) € 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.