Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Ondernemingsrecht

Home / Rechtsgebieden / Ondernemingsrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Ondernemingsrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Voor alle cursussen geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een minimum van 3 en maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart of zoveel eerder of later als er een voldoende aantal deelnemers bijeen is. Bij tijdig aanmelden kunnen wij ook individuele begeleiding verzorgen.

  • Onderneming & Recht voor de tentamens van 31 oktober 2023 (deeltoets), 8 januari en 28 maart 2024

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-

Zowel het deel Ondernemingsrecht (BV/NV, maatschap, vof en cv) als het deel Bedrijfswetenschappen (Bedrijfseconomie) worden behandeld. Ook op de voorgeschreven jurisprudentie wordt ingegaan.

  • Verdieping Ondernemingsrecht (VOR) Masterfase voor de tentamens van 20 november 2023 en 19 januari 2024

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-

Voor dit Masterfase-tentamen wordt reeds jaren ook een cursus gegeven. Er is ook aandacht voor de verplichte jurisprudentie en bij de cursus zijn verschillende schema's en extra oefenvragen inbegrepen, zoals over het recht van enquête en de 403-verklaring. Juist oefenen met casusposities staat centraal.

  • Vennootschappen- en Rechtspersonenrecht voor het tentamen en hertentamen van 5 juni en 4 juli 2024

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-

Dit verdiepende vak is verplicht voor de Notariëlen en keuzevak voor andere richtingen. Kennis van het Ondernemingsrecht wordt bekend verondersteld. Er wordt met name op de onderwerpen firma's, maatschappen, stichting en vereniging ingegaan.

B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit, Hogescholen en Register Belastingadviseurs(RB) bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Lesroosters

Bij belangstelling voor het volgen van een bepaalde cursus is het voldoende om ons naam, telefoonnummer en e-mail door te geven. Wij stemmen dan de deelname af. Zodra voldoende aanmeldingen bijeen zijn, wordt een begindatum vastgesteld en het voorgestelde rooster voor de cursus. In perioden met veel onderwijsverplichtingen kan de cursus ook in de avonduren worden aangeboden zodat ieder kan deelnemen! Op de eerste bijeenkomst wordt met allen het definitieve rooster bepaald, rekening houdend met eventuele verhinderings- en voorkeursmomenten. Deze kunnen bij het aanmelden aan ons worden doorgegeven.

Docent

Alle cursussen Ondernemingsrecht worden gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een langjarige ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Dit komt door een examengerichte manier van onderwijs in een aanzienlijk kleiner verband dan bij het regulier onderwijs. In de cursussen wordt dan ook intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens en verdiepende casusposities. Wetgeving, jurisprudentie en het rekenwerk worden op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Cursussen Ondernemingsrecht voor Bachelor en Master

In de Bachelor- en Masterfase van de studie zijn verschillende tentamens Ondernemingsrecht. De cursussen, trainingen en bijlessen worden zowel voor het verplichte bachelorvak als voor de tentamens Verdiepend Ondernemingsrecht gegeven:

  • Onderneming en Recht
  • Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht (Notariële studierichting)
  • Verdieping Ondernemingsrecht (Masterfase)

Studenten van buiten Leiden

In de regel is onze studiebegeleiding gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen weten ons ook te vinden en dat is logisch. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Aanmelden en starten

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden dan 5 bijeenkomsten van 2 uur afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Bij individuele deelname (privéles) worden tevoren afspraken gemaakt qua startmoment en aantal uren en bijeenkomsten. Er mag dan kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken en wordt rekening met reistijd gehouden

Goede formuleringen zijn de punten waard!

Op de tentamens ondernemingsrecht worden open vragen gesteld. De juiste manier van formuleren van het antwoord is echt de punten waard! Vaak geldt ook nog een maximale omvang van het antwoord. Tijdens de cursus worden daarom steeds inleveropdrachten verstrekt: opgaven om zelf uit te werken en in te leveren. Deze uitwerkingen worden dan nauwkeurig nagekeken, teruggegeven en vervolgens besproken. Dit blijkt telkens een enorme meerwaarde van de cursussen. Fouten zijn om van te leren en kunnen beter tijdens de cursus dan op het tentamen gemaakt worden! Dit wordt gedaan om te leren wat een juiste manier van formuleren van de antwoorden is. Dit is iets dat vaak te weinig aandacht krijgt.

Lesgelden

Alle lesgelden worden tevoren afgerekend met de deelnemers waarna tegoedschrijving volgt. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer) minimaal 4 en maximaal 6 studenten per groepje*
Bachelor Training Ondernemingsrecht
(3 bijeenkomsten)
€ 200,00
Cursus Ondernemingsrecht
(6 bijeenkomsten)
€ 350,00
Master Cursus per verdiepend vak
(6 bijeenkomsten)
€ 350,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject:
4 lesuren (2 * 2 uur)
€ 300,00
Individueel Traject:
8 lesuren (4 * 2 uur)
€ 600,00

* Bij deelname door een kleiner aantal dan 4 studenten per groepje vindt evenredige aanpassing van het lesgeld en/of het aantal lesuren plaats. De cursussen en trainingen gaan dus altijd door. Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en BTW-vrij.