Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Onroerend goed recht

Home / Rechtsgebieden / Onroerend goed recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Onroerend goed recht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Onroerend Goedrecht voor het tentamen van 2 juni / 30 juni 2020

Training 3 lessen (lesgeld € 150,-) of Cursus 6 lessen (lesgeld € 300,-), tijd 11u00-13u00

Opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen en worden in de lessen besproken. Ook worden extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een maximum van 6 studenten per groepje.

B. voor studenten aan andere Universiteiten:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Lesroosters

Bij belangstelling voor het volgen van deze cursus is het voldoende om ons naam, telefoonnummer en e-mail door te geven. Wij stemmen dan de deelname af. Zodra voldoende aanmeldingen bijeen zijn, wordt een begindatum vastgesteld en het voorgestelde rooster voor de cursus. In perioden met veel onderwijsverplichtingen kan de cursus ook in de avonduren worden aangeboden zodat ieder kan deelnemen! Op de eerste bijeenkomst wordt met allen het definitieve rooster bepaald, rekening houdend met eventuele verhinderings- en voorkeursmomenten. Deze kunnen bij het aanmelden aan ons worden doorgegeven.

Docent

De cursus Onroerend Goedrecht wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden en heeft een langjarige ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Dit komt door een examengerichte manier van onderwijs in een aanzienlijk kleiner verband dan bij het regulier onderwijs. In de cursussen wordt dan ook intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens en verdiepende casusposities. Wetgeving en jurisprudentie worden op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Aanmelden en starten

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden dan 5 bijeenkomsten van 2 uur afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Bij individuele deelname (privéles) worden tevoren afspraken gemaakt qua startmoment en aantal uren en bijeenkomsten. Er mag dan kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken en wordt rekening met reistijd gehouden.

Goede formuleringen zijn de punten waard!

Op de tentamens onroerend goedrecht worden open vragen gesteld. De juiste manier van formuleren van het antwoord is echt de punten waard! Vaak geldt ook nog een maximale omvang van het antwoord. Tijdens de cursus worden daarom steeds inleveropdrachten verstrekt: opgaven om zelf uit te werken en in te leveren. Deze uitwerkingen worden dan nauwkeurig nagekeken, teruggegeven en vervolgens besproken. Dit blijkt telkens een enorme meerwaarde van de cursussen. Fouten zijn om van te leren en kunnen beter tijdens de cursus dan op het tentamen gemaakt worden!

De cursus Onroerend goed recht

De cursus Onroerend goedrecht bestaat voornamelijk uit oefenen met casusposities. Het gaat dus om het toepassen van de theorie, wetsbepalingen en jurisprudentie. Er wordt hiertoe gebruikgemaakt van casusposities uit eerdere tentamens, aangevuld met verdiepende opgaven. Onroerend goedrecht vormt een vervolg op een aantal leerstukken uit het Burgerlijk recht, met name uit de Boeken 3, 5, 6 en 7. Enige kennis op het gebied van het beslagrecht is tenslotte van belang. Over bepaalde onderwerpen wordt nog achtergrondinformatie uitgereikt. Met name voor de keuzevakstudenten wordt ook enige uitleg gegeven van de werking van het notariaat rond het passeren van akten en de daarbij gebruikelijke stappen en terminologie.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Bachelorfase Cursus Onroerend Goedrecht
(5 bijeenkomsten
€ 300,00
Training Onroerend Goedrecht
( 3 bijeenkomsten)
€ 180,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelorfase Individueel Traject: 5 lesuren
(2 * 2,5 uur)
€ 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren
(5*2 uur of 4*2,5 uur)
€ 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.