Onroerend goed recht

Home / Rechtsgebieden / Onroerend goed recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Onroerend goed recht

Cursus Onroerend goed recht (verplicht onderdeel Notarieel recht en Bachelor-keuzevak Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht) voor het tentamen van 28 mei 2019 en de herkansing van 25 juni 2019

Docent

Sinds 1991 geeft mr W.D. Bierens de Haan studiebegeleiding voor de Rechtenstudie in Leiden. Vanuit de achtergrond van de vastgoedopleiding is er goede bekendheid met de juridische aspecten van onroerende zaken. De studiebegeleiding wordt telkens met goede slagingen voor het Notariële tentamen Onroerend goed recht gegeven. Deelname staat uiteraard ook open voor keuzevak-studenten uit andere richtingen.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursus start tijdig voorafgaand aan het tentamen: dit is doorgaans 4 weken voor de tentamendatum. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Desgewenst kan de cursus ook eerder worden gestart. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur inclusief een korte pauze.  Er zijn 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten. Onroerend Goed recht beslaat 14 onderwijsweken en levert 10 studiepunten op. Het is dus een groot vak dat de nodige voorbereiding vergt.

De cursus Onroerend goed recht

De cursus Onroerend goedrecht bestaat uit een voldoende aantal bijeenkomsten met uitleg van de theorie, relevante wetsbepalingen en jurisprudentie. Er wordt geoefend met casusposities uit eerdere tentamens, aangevuld met verdiepende opgaven. Onroerend goedrecht vormt een vervolg op een aantal leerstukken uit het Burgerlijk recht, met name uit de Boeken 3, 5, 6 en 7. Ook is enige kennis op het gebied van het beslagrecht van belang. Het vak is voor de notariële studierichting verplicht, maar de kennis is voor iedere jurist nuttig, alleen al vanwege de grootte van de betrokken bedragen en de verwevenheid van de verschillende rechtsgebieden. Over alle onderwerpen wordt nog achtergrondinformatie vanuit de praktijk uitgereikt zodat dit rechtsgebied niet te theoretisch wordt. Met name voor de keuzevakstudenten wordt ook enige uitleg gegeven van de werking van het notariaat rond het passeren van akten en de daarbij gebruikelijke stappen en terminologie.

Oefenopgaven

Het brede vak Onroerend goed recht vereist de nodige oefening en inzicht in de verschillende onderwerpen. algemeen veel oefening. Hier wordt in de cursus dan ook voldoende gelegenheid voor gegeven. Bij de bijeenkomsten is steeds oefenmateriaal inbegrepen. Juist casusposities oplossen betekent: de wet en arresten toepassen.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Bachelorfase Cursus Onroerend Goedrecht (5 bijeenkomsten € 300,00
Training Onroerend Goedrecht ( 3 bijeenkomsten) € 180,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelorfase Individueel Traject: 5 lesuren (2 * 2,5 uur) € 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren (5*2 uur of 4*2,5 uur) € 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.