Bedrijfseconomie

Home / Rechtsgebieden / Bedrijfseconomie

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Bedrijfseconomie

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Bedrijfseconomie Notariëlen voor het tentamen van 28 mei 2019 en de herkansing van 27 juni 2019

Cursus Bedrijfseconomie Fiscalisten voor het tentamen van 27 maart 2019 en de herkansing van 12 juni 2019

Cursus Business Accounting voor het tentamen van 28 maart 2019 en de herkansing van 12 juni 2019


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docent

De cursussen voor Bedrijfseconomie worden gegeven door de heer Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde zelf fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. In de cursussen wordt intensief geoefend met onder andere opgaven van eerdere tentamens, de wetgeving en het rekenwerk. Telkens wordt ook gezorgd voor extra verdiepende opgaven om meer moeilijke onderwerpen aandacht te geven. Deze gespecialiseerde studiebegeleiding wordt dan ook met goede resultaten gegeven voor de tentamens Bedrijfseconomie in de Rechtenstudie.

Voor welke vakken Bedrijfseconomie?

De studiebegeleiding Bedrijfseconomie wordt gegeven voor de tentamens binnen de studierichtingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Notarieel recht gegeven. Het gaat dan om vakken als:

  • Bedrijfswetenschappen (Onderdeel Onderneming en Recht)
  • Bedrijfseconomie Notariëlen
  • Bedrijfseconomie Fiscalisten
  • Tax Management (Fiscaal Comptabele Toepassingen)
Ook voor andere studierichtingen dan Rechten worden cursussen Bedrijfseconomie gegeven! Het gaat dan om vakken als:
  • Bedrijfseconomie voor studenten Bestuurskunde
De repetitorcursussen worden in Leiden gegeven en zijn in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden als regel 5 bijeenkomsten afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur met een korte pauze. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Er kan bij deze vorm kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken.

Oefenopgaven Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie bestuderen betekent veel oefenen. Anders dan bij de meeste vakken in de Rechtenstudie is alleen theoretische kennis onvoldoende voor de tentamens Bedrijfseconomie. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een repetitorcursus is dat er steeds ook extra oefenopgaven worden verstrekt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde onderwerpen en berekeningen.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Bachelor Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Training per verdiepend vak ( 3 bijeenkomsten) € 180,00
Master Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren (2 * 2,5 uur) € 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren (5*2 uur of 4*2,5 uur) € 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.