Kring van Leidse Repetitoren

Bedrijfseconomie

Home / Rechtsgebieden / Bedrijfseconomie

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Bedrijfseconomie

Cursus Bedrijfseconomie (Fiscalisten): cursus voor het tentamen van 23 maart en de herkansing van 5 juni 2018.

Cursus Bedrijfseconomie (Notariëlen):cursus voor het tentamen van 1 juni en de herkansing van 29 juni 2018.

Cursus Business Accounting (bachelor): cursus voor het tentamen van 19 maart en de herkansing van 11 juni 2018

Zie ook onder Lesroosters.

Wie geeft de cursussen Bedrijfseconomie?

Een repetitor bedrijfseconomie: het is voor veel rechtenstudenten nuttig bij de voorbereiding op de tentamens. Sinds 1991 geeft mr W.D. Bierens de Haan cursussen voor bedrijfseconomie in Leiden. Er is sindsdien een enorme ervaring aanwezig met cursussen voor deze tentamens. De cursussen hebben dan ook een hoog slagingspercentage. Bedrijfseconomie is voor de meeste juristen een volkomen vreemde richting, die niet erg aanspreekt en nogal eens buiten de gebruikelijke juridische onderwerpen valt. Wie het vak niet eerder heeft gehad, zal in korte tijd dan ook veel nieuwe begrippen en berekeningen moeten bestuderen. 

Voor welke vakken Bedrijfseconomie?

De studiebegeleiding bedrijfseconomie wordt voor een groot aantal vakken gegeven. Er is zowel een cursus voor het inleidende vak Bedrijfseconomie als voor een aantal verdiepende vakken in de richtingen Recht- en Bedrijfswetenschappen, Fiscaal recht en Notarieel recht. Het onderwijs wordt in Leiden gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten meestal 4 weken voor het tentamen. Gezien de moeilijkheid van de bedrijfseconomische vakken is dat ook raadzaam. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. De bijeenkomsten duren in de regel 2 uur per keer. De cursussen voor de bedrijfseconomische vakken bestaan steeds uit 6 bijeenkomsten. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten.

Oefenopgaven

Bedrijfseconomie bestuderen betekent veel oefenen. Anders dan bij de meeste vakken in de Rechtenstudie is louter theoretische kennis onvoldoende voor de tentamens Bedrijfseconomie. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is dat er steeds ook oefenopgaven worden verstrekt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde onderwerpen en berekeningen. Juist casusposities oplossen betekent: kennis toepassen. Een juiste manier van formuleren van het antwoord is immers bij essay-vragen de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs vaak niet voldoende aangeleerd.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld gerekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 4 deelnemers per groepje. Voor alle cursussen Bedrijfseconomie geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld.

Bachelor Cursus Bedrijfseconomie Rechtsgeleerdheid € 180,00
Training Bedrijfseconomie (3 bijeenkomsten) € 100,00
Bachelor Cursus Bedrijfseconomie Fiscaal Recht of Notarieel Recht € 250,00
Bachelor Cursus Management Accounting of Financial Accounting en Reporting Standards (Recht en Bedrijfswetenschappen) € 250,00
Master Cursus Tax Management (Fiscaal Recht) € 250,00
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren incl. lesmateriaal € 300,00
Individueel Traject: 5 bijeenkomsten van 2 uur inclusief lesmateriaal € 600,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.