Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Bedrijfseconomie

Home / Rechtsgebieden / Bedrijfseconomie

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Bedrijfseconomie

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Voor alle cursussen geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een minimum van 3 en maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart of zoveel eerder of later als er een voldoende aantal deelnemers bijeen is. Bij tijdig aanmelden kunnen wij ook individuele begeleiding verzorgen.

  • Onderneming en Recht voor de tentamens van 2 november 2023 (deeltoets), 8 januari en 28 maart 2024

Training (3 lessen) voor € 150,- of Cursus (6 lessen) voor € 300,-

In het vak Onderneming en Recht wordt voor de tussentoets kennis van Bedrijfseconomie verwacht. Het gaat dan om bepaalde financiële aspecten van ondernemingen en gevolgen voor de jaarrekening. In een nuttige training wordt hier bijtijds op voorbereid.Vooral wie deze onderwerpen nog niet heeft gehad heeft veel nieuwe zaken te bestuderen.

  • Bedrijfseconomie Fiscalisten voor het tentamen en het hertentamen van 26 maart en 18 juni 2024

Training (3 lessen) voor € 150,- of Cursus (6 lessen) voor € 300,-

In het fiscale vak Bedrijfseconomie gaat de aandacht allereerst uit naar de termen en boekingen binnen de administratie van een onderneming. Vervolgens komen de meer bedrijfseconomische onderwerpen aan bod met in ieder geval het kasstroomoverzicht.

  • Bedrijfseconomie Notariëlen voor het tentamen en het hertentamen van 31 mei en 25 juni 2024

Training (3 lessen) voor € 150,- of Cursus (6 lessen) voor € 300,-

In het notariële vak Bedrijfseconomie gaat de aandacht uit naar de waardebepaling van een onderneming met het oog op het vormen van een firma, omzetting in een kapitaalvennootschap of een bijzondere gebeurtenis als een fusie. Ook de notariële boekhouding komt aan de orde met de verplichtingen die de notaris heeft uit hoofde van de Notariswet.

  • Business Accounting voor de tentamens van 26 maart en 27 juni 2024

Training (3 lessen) voor € 150,- of Cursus (6 lessen) voor € 300,-

Deze cursus bedrijfseconomie is vooral bedoeld voor studenten van de richting International Business Law


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

  • Practische Comptabele Toepassingen (PCT) -1 IB en 1 VPB: Deelnemers aan de NOB Beroepsopleiding kunnen gebruik maken van begeleiding bij deze onderdelen.

Lesroosters

Bij belangstelling voor het volgen van een bepaalde cursus is het voldoende om ons naam, telefoonnummer en e-mail door te geven. Wij stemmen dan de deelname af. In perioden met veel onderwijsverplichtingen kan de cursus ook in de avonduren worden aangeboden zodat ieder kan deelnemen! Zodra voldoende aanmeldingen bijeen zijn, wordt een begindatum vastgesteld en het voorgestelde rooster voor de cursus. Op de eerste bijeenkomst wordt met allen het definitieve rooster bepaald, rekening houdend met eventuele verhinderings- en voorkeursmomenten. Deze kunnen bij het aanmelden aan ons worden doorgegeven.

Docent

Alle cursussen Bedrijfseconomie worden gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een langjarige ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Dit komt door een examengerichte manier van onderwijs in een aanzienlijk kleiner verband dan bij het regulier onderwijs. In de cursussen wordt dan ook intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens en verdiepende casusposities. Wetgeving en het rekenwerk worden op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Bedrijfseconomie in de Rechtenstudie

De studiebegeleiding Bedrijfseconomie wordt gegeven voor de tentamens binnen de studierichtingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Notarieel recht. Het gaat dan om vakken als:

  • Bedrijfswetenschappen (Onderdeel Onderneming en Recht)
  • Bedrijfseconomie Notariëlen
  • Bedrijfseconomie Fiscalisten
  • Tax Management (Fiscaal Comptabele Toepassingen) voor de Master Fiscaal recht

Studenten van buiten Leiden

In de regel is onze studiebegeleiding gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen weten ons ook te vinden en dat is logisch. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Aanmelden en starten

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden dan 5 bijeenkomsten van 2 uur afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Bij individuele deelname (privéles) worden tevoren afspraken gemaakt qua startmoment en aantal uren en bijeenkomsten. Er mag dan kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken en wordt rekening met reistijd gehouden

Goede berekeningen en formuleringen zijn de punten waard!

Op de tentamens bedrijfseconomie worden open vragen gesteld. De juiste manier van formuleren en berekenen van het antwoord is echt de punten waard! Vaak geldt ook nog een maximale omvang van het antwoord. Tijdens de cursus worden daarom steeds inleveropdrachten verstrekt: opgaven om zelf uit te werken en in te leveren. Deze uitwerkingen worden dan nauwkeurig nagekeken, teruggegeven en vervolgens besproken. Dit blijkt telkens een enorme meerwaarde van de cursussen. Fouten zijn om van te leren en kunnen beter tijdens de cursus dan op het tentamen gemaakt worden! Dit wordt gedaan om te leren wat een juiste manier van formuleren van de antwoorden is. Dit is iets dat vaak te weinig aandacht krijgt.

Lesgelden

Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
minimaal 4 en maximaal 6 studenten per groepje*
Bachelor Cursus Bedrijfseconomie
(6 bijeenkomsten)
€ 350,00
Training Bedrijfseconomie
( 3 bijeenkomsten)
€ 200,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject: 4 lesuren
(2 * 2 uur)
€ 300,00
Individueel Traject: 8 lesuren
(4 * 2 uur)
€ 600,00

* Bij deelname door een kleiner aantal dan 4 studenten per groepje vindt evenredige aanpassing van het lesgeld en/of het aantal lesuren plaats. De cursussen en trainingen gaan dus altijd door. Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en BTW-vrij.