Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Begeleiding bij Moot Court (Oefenrechtbank)

Home / Rechtsgebieden / Moot Court

Eerstkomende cursussen:

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Begeleiding bij de verschillende onderdelen van Moot Court Fiscaal Recht en voor Moot Court Rechtsgeleerdheid op verschillende momenten door het jaar heen. Begeleiding vindt individueel en per opdracht plaats.


B. voor studenten aan andere Universiteiten:

voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg en de Open Universiteit bieden wij eveneens begeleiding aan bij de verschillende onderdelen van Moot Court (oefenrechtbank) op verschillende tijdstippen in het studiejaar.

Het vak Moot Court (Oefenrechtbank) in de Rechtenstudie

Het vak Moot Court is een nuttig en leuk onderdeel van de Rechtenstudie. Een verschil met de meeste andere vakken is dat het bij Moot Court ook om vaardigheden gaat. Er zal immers gepleit moeten worden voor een oefenrechtbank. Voordat het zover is, dienen er verschillende processtukken opgesteld te worden. Uitgangspunt hierbij is de Pleitwijzer. De Leidse Repetitoren geven graag hulp en advies bij het opstellen van de Argumentenlijst, de Rechtsgeleerde beschouwing en de Pleitnota. Vaak zijn de casusposities verre van eenvoudig en is extra kennis van zaken erg nuttig om de casuїstiek voldoende uit te diepen. Dit zal al snel tot een beter resultaat leiden bij Moot Court.

Docent

De docenten bij de Leidse Repetitoren treden ieder op als begeleider in hun vakgebied bij Moot Court. Er wordt begeleiding gegeven bij opdrachten in de rechtsgebieden Burgerlijk recht, Ondernemingsrecht, Strafrecht, Bestuursrecht en Fiscaal recht.

Wanneer aanmelden en starten?

De begeleiding voor het vak Moot Court wordt in de regel individueel gegeven. Het is hierdoor mogelijk om op verschillende momenten te starten. Wel is het raadzaam om tijdig voordat de verschillende processtukken ingeleverd moeten worden aan te melden. Er kan dan nog voldoende begeleiding gegeven. Tijdig aanmelden betekent ook een betere voorbereiding. Bij meerdere aanmeldingen voor eenzelfde opdracht kunnen groepjes geformeerd worden.

Lesgeld

Voor deelname aan de begeleidingeen cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld gerekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over onze lesgelden geen BTW verschuldigd.