Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Huurrecht

Home / Rechtsgebieden / Huurrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Huurrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Huurrecht (Profileringsvak) voor het tentamen van 19 december 2023 en de herkansing van 25 januari 2024. Voor tussentijdse herkansingen wordt individuele begeleiding geboden.

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Lesroosters

De cursus start tijdig voorafgaand aan Bij belangstelling voor het volgen van een cursus is het voldoende om ons naam, telefoonnummer en e-mail door te geven. Wij stemmen dan de deelname af. Zodra voldoende aanmeldingen bijeen zijn, wordt een begindatum vastgesteld en het voorgestelde rooster voor de cursus. In perioden met veel onderwijsverplichtingen kan de cursus ook in de avonduren worden aangeboden zodat ieder kan deelnemen! Op de eerste bijeenkomst wordt met allen het definitieve rooster bepaald, rekening houdend met eventuele verhinderings- en voorkeursmomenten. Deze kunnen bij het aanmelden aan ons worden doorgegeven.

Docent

Alle cursussen Huurrecht worden gegeven door mr dr. G. Kerpestein, huurrechtspecialist te Amsterdam. Hij adviseert en procedeert voor verhuurders en huurders. Bovendien is hij oud-docent Huurrecht aan de Universiteit Leiden en promoveerde over het Huurrecht bedrijfsruimte. Van zijn hand verscheen het veelgebruikte studieboek Huurrecht bedrijfsruimte. Ook is hij redactielid van de Praktijkgids en van de bundel Commentaar Huurrecht. De docent heeft een langjarige ervaring in het doceren van huurrecht. Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Dit komt door een examengerichte manier van onderwijs in een aanzienlijk kleiner verband dan bij het regulier onderwijs. In de cursussen wordt dan ook intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens en verdiepende casusposities. Wetgeving en jurisprudentie worden op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Studenten van buiten Leiden

In de regel is onze studiebegeleiding gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen weten ons ook te vinden en dat is logisch. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Aanmelden en starten

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden dan 5 bijeenkomsten van 2 uur afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Bij individuele deelname (privéles) worden tevoren afspraken gemaakt qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Er mag dan kort na de aanmelding al gestart worden.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus of training rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Masterfase Cursus Huurrecht
(5 bijeenkomsten)
€ 300,00
Training Huurrecht
(3 bijeenkomsten)
€ 180,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Masterfase Individueel Traject: 5 lesuren
(2 * 2,5 uur)
€ 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren
(5*2 uur of 4*2,5 uur)
€ 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.