Kring van Leidse Repetitoren

Huurrecht

Home / Rechtsgebieden / Huurrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Huurrecht

Cursus Huurrecht (profileringsvak Leiden): Cursus voor het tentamen van 8 januari 2018. Er wordt ook een cursus en training gegeven voor Huurrecht aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen. Er is steeds een uitgebreid casuspracticum huurrecht inbegrepen om vooral te kunnen oefenen met vraagstukken huurrecht.

Wie geeft de cursus Huurrecht?

Sinds 1991 repeteert mr W.D. Bierens de Haan voor de Rechtenstudie in Leiden. Vanuit de achtergrond van de vastgoedopleiding is er goede bekendheid met veel juridische aspecten van onroerende zaken. In het onderwijs wordt dan ook aandacht gegeven aan praktijksituaties in het huurrecht en relevante jurisprudentie. Er is veel achtergrondinformatie over dit rechtsgebied in de cursus aanwezig. Deelname is de moeite waard en kan helpen het vak in korte tijd begrijpelijk te vinden.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursus start tijdig voorafgaand aan het tentamen: dit is doorgaans 4 weken voor de tentamendatum. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur inclusief een korte pauze. De cursus bestaat uit uit 6 bijeenkomsten. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten.

De cursus Huurrecht

De cursus Huurrecht bestaat uit 6 bijeenkomsten met uitleg van de theorie, relevante wetsartikelen en jurisprudentie en de bespreking van opgaven. Er wordt geoefend met casusposities uit eerdere tentamens, aangevuld met verdiepende opgaven. Huurrecht vormt een vervolg op een aantal leerstukken uit het Privaatrecht, met soms ook invloeden vanuit het Publiekrecht. In feite is de kennis voor iedere jurist nuttig, alleen al vanwege de grootte van de betrokken bedragen en de verwevenheid van de verschillende rechtsgebieden. Aan de Universiteiten is huurrecht veelal een keuzevak. Aan Hogescholen is het vaak een verplicht vak. Studenten aan alle opleidingen kunnen aan de cursussen deelnemen.

Oefenopgaven

Huurrecht vereist over het algemeen veel oefening. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is, dat er in eigen beheer opgestelde oefenopgaven worden uitgereikt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde moeilijkheden en wetsartikelen. Juist casusposities oplossen betekent: de wet en arresten toepassen. Vragen mogen vaak schriftelijk ter correctie worden ingediend. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is immers de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs zo goed als nooit aangeleerd.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld gerekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen zaken. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 4 deelnemers per groepje. Bij een kleiner aantal deelnemers kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Ook wordt individueel studiebegeleiding gegeven. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt dan in overleg vastgesteld.

Cursus 6 bijeenkomsten € 300,00
Training 3 bijeenkomsten € 160,00
Individueel Traject 5 lesuren € 300,00
Individueel Traject 10 lesuren € 600,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.