Fiscaal recht

Home / Rechtsgebieden / Fiscaal recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Fiscaal recht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Directe Belastingen-I voor de herkansing van 5 april 2019

Cursus Directe Belastingen-II voor het tentamen van 26 maart 2019 (deeltoets), 28 mei 2019 (eindtoets) en 5 juli 2019 (herkansing)

Cursus BTW en Overdrachtsbelasting (Fiscalisten) voor het tentamen van 29 mei en de herkansing van 27 juni 2019

Cursus Belastingrecht (Propedeuse) voor het tentamen van 3 juni 2019 en de herkansing van 2 juli 2019

Cursus Overdrachts- en Omzetbelasting (Notariëlen) voor het tentamen van 23 april 2019 en de herkansing van 17 juni 2019

Cursus Vennootschapsbelasting (Master Fiscaal) voor het tentamen van 4 april 2019


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docent

De cursussen voor Fiscaal recht worden gegeven door de heer Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde zelf fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. In de cursussen wordt onder andere intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens en met de wetgeving en het rekenwerk. De opgaven worden tijdens de bijeenkomsten besproken. Deze gespecialiseerde studiebegeleiding Fiscaal recht wordt met goede resultaten gegeven.

Voor welke vakken Fiscaal recht?

De richting Fiscaal recht bestaat uit de typisch verdiepende fiscale vakken in de studie, een aantal bedrijfseconomische vakken en voor een deel natuurlijk ook de 'gewone' rechtenvakken die voor iedere student verplicht zijn. De cursussen, trainingen en bijlessen worden zowel voor de juridische als de meer bedrijfseconomische vakken gegeven. Het gaat dan om onderdelen als:

  • Ondernemingsrecht
  • Bedrijfseconomie Fiscalisten
  • Vennootschapsbelastingn
  • Inkomstenbelasting (winst en niet-winst)
  • Omzetbelasting (BTW)
  • Belastingheffing dga
  • Fiscaal Bestuursrecht (Formeel belastingrecht)
  • Tax Management, Tax Accounting, Fiscaal-comptabele Toepassingen (FCT)
In de richting Notarieel recht zijn ook steeds een aantal belasting vakken opgenomen. Deze vakken zijn meer gericht op de notariële praktijk. Voor een aantal van deze tentamens worden ook cursussen gegeven. Het gaat om onderdelen als:
  • Inkomsten- en Vennootschapsbelasting (Belastingrecht Notariëlen)
  • Wet Belastingen van Rechtsverkeer (WBRV, Overdrachtsbelasting)
Studenten aan de diverse universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen aan de cursussen deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden als regel 5 bijeenkomsten afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur met een korte pauze. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Er kan bij deze vorm kort na de aanmelding al gestart worden. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken.

Oefenopgaven Fiscaal recht

Fiscaal recht studeren betekent veel oefenen en de wet toepassen. Bij de repetitorcursus worden dan ook steeds verdiepende opgaven verstrekt om voldoende te kunnen oefenen. De verdiepende opgaven zijn door de docent zelf opgesteld. Tijdens de cursus worden ook inleveropdrachten verstrekt: opgaven om zelf uit te werken en in te leveren. De uitwerkingen worden nauwkeurig nagekeken, teruggegeven en vervolgens besproken. Dit wordt gedaan om vooral te leren wat een juiste manier van formuleren van de antwoorden is. Dat wordt in het regulier onderwijs niet altijd gedaan. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is echter de punten waard!

Lesgelden Fiscaal recht

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Propedeuse Cursus Belastingrecht ( 5 bijeenkomsten)

€ 250,00

Training Belastingrecht ( 2 bijeenkomsten) € 90,00
Bachelor Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Training per verdiepend vak ( 3 bijeenkomsten) € 180,00
Master Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren (2 * 2,5 uur) € 375,00
Individueel Traject: 10 lesuren (5*2 uur of 4*2,5 uur) € 750,00

Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en volledig BTW-vrij. Enige uitloop en correctie van opgaven is bij het lesgeld bovendien inbegrepen.