Strafrecht

Home / Rechtsgebieden / Strafrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Strafrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Inleiding Strafrecht: cursus voor het tentamen van 8 januari 2019

Cursus Strafprocesrecht: cursus voor het tentamen van 26 oktober 2018 (deeltentamen) en het tentamen van 10 januari 2019 (slottentamen)


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docent

De cursussen Strafrecht worden gegeven door mevr. mr L. Slooter, zelfstandig docent/repetitor te Oegstgeest. Er is een enorme ervaring aanwezig met cursussen voor deze tentamens. De cursussen hebben dan ook een hoog slagingspercentage. Wie het vak niet eerder heeft gehad, zal in korte tijd dan ook goed voorbereid worden op het tentamen.

Voor welke vakken Strafrecht?

De studiebegeleiding strafrecht wordt zowel voor het materiële als het formele strafrecht gegeven. Er zijn cursussen voor de volgende vakken:

  • Inleiding Strafrecht
  • Materieel Strafrecht
  • Strafprocesrecht
  • Scriptiebegeleiding Strafrecht
Het onderwijs wordt in Oegstgeest gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten meestal 4 weken voor het tentamen. Gezien de omvang van de tentamens en de verplichte jurisprudentie is dat ook raadzaam. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. De bijeenkomsten duren in de regel 2 uur per keer. De cursussen voor bestaan meestal uit 6 bijeenkomsten. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld berekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 4 deelnemers per groepje. Voor alle cursussen Strafrecht recht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld berekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld.