Strafrecht

Home / Rechtsgebieden / Strafrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Strafrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Materieel Strafrecht: cursus voor het tentamen van 7 juni 2019 (tentamen) en het tentamen van 3 juli 2019 (hertentamen)

B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Voor welke vakken Strafrecht?

De studiebegeleiding strafrecht wordt zowel voor het materiële als het formele strafrecht gegeven. Er zijn cursussen voor de volgende vakken:

  • Inleiding Strafrecht
  • Materieel Strafrecht
  • Strafprocesrecht
  • Scriptiebegeleiding Strafrecht

Het onderwijs wordt in Leiden gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten meestal 4 weken voor het tentamen. Voor de herkansing wordt gestart zodra de uitslag van het slottententamen bekend is. Eerder starten is op verzoek mogelijk. Gezien de omvang van de tentamens is dat ook raadzaam. De bijeenkomsten duren in de regel 2 uur per keer. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld berekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 4 deelnemers per groepje. Voor alle cursussen Strafrecht recht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld berekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld.