Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Strafrecht

Home / Rechtsgebieden / Strafrecht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Strafrecht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Inleiding Strafrecht voor de tentamens van 10 januari en 27 maart 2024

Deze cursus gaat over de eerste kennismaking met het strafrecht voor het eerste jaar van de Bachelorfase. Er is goede uitleg met de wet in de hand en oefening met opgaven.

Cursus Strafprocesrecht voor de tentamens van 30 oktober 2023 (deeltoets), 8 januari en 25 maart 2024

Deze cursus gaat over het formele strafrecht (Strafvordering) waarbij de nadruk op procedurele zaken gaat, zoals termijnen en bevoegdheden.

Cursus Materieel Strafrecht voor de tentamens van 19 maart (deeltoets), 27 mei en 3 juli 2024

De cursus voor het grote tentamen materieel strafrecht wordt voor de deeltoets, het slottentamen en de herkansing gegeven.


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Lesroosters

Bij belangstelling voor het volgen van een cursus is het voldoende om ons naam, telefoonnummer en e-mail door te geven. Wij stemmen dan de deelname af. Zodra voldoende aanmeldingen bijeen zijn, wordt een begindatum vastgesteld en het voorgestelde rooster voor de cursus. In perioden met veel onderwijsverplichtingen kan de cursus ook in de avonduren worden aangeboden zodat ieder kan deelnemen! Op de eerste bijeenkomst wordt met allen het definitieve rooster bepaald, rekening houdend met eventuele verhinderings- en voorkeursmomenten. Deze kunnen bij het aanmelden aan ons worden doorgegeven

Onze begeleiding bij Strafrecht

De studiebegeleiding strafrecht wordt zowel voor het materiële als het formele strafrecht gegeven. Er zijn cursussen voor de volgende vakken:

  • Inleiding Strafrecht
  • Materieel Strafrecht
  • Strafprocesrecht

Studenten van buiten Leiden

In de regel is onze studiebegeleiding gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen weten ons ook te vinden en dat is logisch. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Aanmelden en starten

Bij klassikale deelname (les in een groepje studenten) wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Er worden dan 5 bijeenkomsten van 2 uur afgesproken, zoveel mogelijk op vaste dag en tijd. Bij individuele deelname (privéles) worden tevoren afspraken gemaakt qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Er mag dan kort na de aanmelding al gestart worden.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus of training rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers graag serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.