Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Fiscale Economie

Home / Rechtsgebieden / Fiscale Economie

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Fiscale Economie

Voor alle cursussen geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een minimum van 3 en maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart of zoveel eerder of later als er een voldoende aantal deelnemers bijeen is. Bij tijdig aanmelden kunnen wij ook individuele begeleiding verzorgen.

Voor studenten aan de UvA, Erasmus Universiteit, Universiteit van Tilburg en Hogescholen als de Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en HvA: voor de 'juridische' vakken in de studie Fiscale Economie worden cursussen verzorgd.

Docent

De cursussen voor Fiscale Economie worden gegeven door de heer Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde zelf fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van studenten voor de tentamens. In de cursussen wordt intensief geoefend met opgaven van eerdere tentamens, wetgeving en rekenwerk. Telkens wordt ook gezorgd voor extra verdiepende opgaven om juist met de meer moeilijke onderwerpen oefening te krijgen. Deze gespecialiseerde studiebegeleiding wordt dan ook met goede resultaten gegeven voor de studierichting Fiscale Economie.

Voor welke vakken Fiscale Economie?

DDe richting Fiscale Economie heeft raakvlakken met de studies Economie en Rechten, in het bijzonder met Fiscaal recht. De studiebegeleiding voor Fiscale Economie wordt verzorgd voor de niet uitgesproken Economische vakken binnen de opleiding. De cursussen, trainingen en bijlessen worden dus juist voor de Juridische vakken in de studie gegeven. Het gaat dan om onderdelen als:

  • Vermogensrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Belastingheffing Ondernemingen
  • Vennootschapsbelasting
  • Fiscale Winstberekening
  • Belastingheffing dga
  • Bachelorscriptie Fiscale Economie
  • Tax Accounting
Studenten aan de diverse universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen aan deze cursussen deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten op tijd: meestal 4 weken voor het tentamen. Gezien de moeilijkheid van de belastingvakken is dat ook raadzaam. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. Afhankelijk van de omvang van het vak bestaat een cursus uit 4 tot 6 bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten duren steeds 2 uur met een korte pauze. Voor deelnemers die van grotere afstand moeten komen kunnen langere bijeenkomsten worden afgesproken. Er is dan doorgaans iedere week, zoveel mogelijk op een vaste dag en tijd, een lesbijeenkomst. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten.

Oefenopgaven Fiscale Economie

Belastingrecht vereist over het algemeen veel oefening. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is, dat er steeds in eigen beheer opgestelde oefenopgaven worden verstrekt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde moeilijkheden in de wet. Juist casusposities oplossen betekent: de wet toepassen. Vragen mogen vaak schriftelijk ter correctie worden ingediend. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is immers de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs zo goed als nooit aangeleerd.

Lesgelden

Alle lesgelden worden tevoren afgerekend met de deelnemers waarna tegoedschrijving volgt. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Steeds 4 tot 6 studenten per groepje*
Bachelor Training per verdiepend vak
(3 bijeenkomsten)
€ 200,00
Cursus per verdiepend vak
(6 bijeenkomsten)
€ 350,00
Master Cursus per verdiepend vak
(6 bijeenkomsten)
€ 400,00
Onderwijsvorm Individueel Traject (Privé-les)
Bachelor en Master Individueel Traject:
4 lesuren (2 * 2 uur)
€ 300,00
Individueel Traject:
8 lesuren (4 * 2 uur)
€ 600,00

* Bij deelname door een kleiner aantal dan 4 studenten per groepje vindt evenredige aanpassing van het lesgeld en/of het aantal lesuren plaats. De cursussen en trainingen gaan dus altijd door. Alle lesgelden zijn inclusief lesmateriaal, verzorging en BTW-vrij.