Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Burgerlijk recht en Burgerlijk Procesrecht

Home / Rechtsgebieden / Burgerlijk recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Burgerlijk recht (BW) en Burgerlijk Procesrecht (BPR)

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Voor alle cursussen geldt dat opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen. Telkens worden ook extra (nieuwe) vragen verstrekt. Alle bijeenkomsten duren 2 uur en hebben een minimum van 3 en maximum van 6 studenten per groepje. Er wordt meestal 4 weken voor het tentamen gestart of zoveel eerder of later als er een voldoende aantal deelnemers bijeen is. Bij tijdig aanmelden kunnen wij ook individuele begeleiding verzorgen.

Inleiding Burgerlijk recht voor de tentamens van 25 oktober 2023 (deeltoets), 12 januari en 3 april 2024

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-. Za 9, 16 en 23 maart 2024.

Individueel Traject (Privéles) 4 lessen van 2 uur lesgeld € 600,- data/tijden zelf af te stemmen in de periode februari-maart 2024 .

Wees tijdig voorbereid op het grootste en belangrijkste tentamen van het eerste jaar! Dit 10-puntsvak vereist goede voorbereiding en vooral veel oefenen met de wet en opgaven. Ook de voorgeschreven jurisprudentie en wetten binnen het Intellectueel Eigendomsrecht worden in de cursus behandeld. Tijdig aanmelden is wenselijk.

Goederenrecht voor de tentamens van 24 oktober 2023 en 17 januari 2024

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,- Individueel les voor € 600,-. Startdata (individueel of klassikaal) in de periode september-oktober 2023. Verschillende lesdata.

Goederenrecht vormt reeds vele jaren een struikelvak voor veel studenten. Wees daarom goed voorbereid op dit belangrijke tentamen! Dit verdiepende vak vereist veel oefenen met de wet en casusposities. Ook de voorgeschreven jurisprudentie wordt in de cursus behandeld. Er zijn verschillende extra opdrachten en eerdere tentamens beschikbaar bij de cursus.

Verbintenissenrecht voor de tentamens van 29 maart (deeltoets), 31 mei en 30 juni 2023 (hertentamen)

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-. Verschillende lesdata.

Dit 10-puntsvak vereist goede voorbereiding en vooral veel oefenen met de wet en opgaven. Er zijn veel eerdere tentamenopgaven en extra oefenopdrachten in de cursus beschikbaar. Goede kennis van Inleiding BW komt bij dit vak zeker van pas. Voor deeltoets, slottentamen en herkansing.

Burgerlijk Procesrecht (BPR) voor de tentamens van 2 november 2023 en 19 januari 2024

Training (3 lessen) voor € 200,- of Cursus (6 lessen) voor € 350,-. Verschillende lesdata.

BPR behelst het formele burgerlijk recht en is daarom anders dan de materiële civiele vakken. Het vak BPR wordt vaak als minder leuk of minder begrijpelijk gezien. Toch zit er een bepaald systeem achter. Wees daarom goed voorbereid op dit belangrijke tentamen! Het vak vereist veel oefenen met de wet en casusposities. Ook de voorgeschreven jurisprudentie wordt in de cursus behandeld. Er zijn verschillende extra opdrachten en eerdere tentamens beschikbaar bij de cursus.

B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docenten

De cursussen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht worden gegeven door de heer mr van Houten, zelfstandig docent/repetitor te Hilversum. Voor het Leidse tentamen Inleiding Burgerlijk recht (inclusief het IE-gedeelte) kunnen ook lessen gevolgd worden bij mr W.D. Bierens de Haan te Leiden.

Voor welke vakken Burgerlijk recht?

De studiebegeleiding burgerlijk recht wordt zowel voor het materiële als het formele recht gegeven. Er zijn cursussen voor de volgende vakken Burgerlijk recht:

  • Inleiding Burgerlijk recht
  • Goederenrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Burgerlijk Procesrecht
  • Insolventierecht (Faillissementsrecht)
Het onderwijs wordt naar keuze in Leiden of Hilversum gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt bij de begeleiding rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten meestal 4 weken voor het tentamen. Bij eerder aanmelden kan ook voor die tijd worden gestart. De bijeenkomsten duren in de regel 2 uur per keer. De trainingen in klassikaal verband bestaan uit 3 lessen, cursussen uit 6 lessen. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als aantal uren en bijeenkomsten.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld berekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en verdere onderwijsmaterialen.Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Voor alle cursussen Burgerlijk recht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt daarbij in overleg vastgesteld.