Burgerlijk recht

Home / Rechtsgebieden / Burgerlijk recht

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Burgerlijk recht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

Cursus Inleiding Burgerlijk rechtvoor de deeltoets van 28 oktober 2019 en de eindtoets van 7 januari 2020

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur met maximaal 6 studenten per groepje. Voor de deeltoets wordt een kortere cursus verzorgd van 3 bijeenkomsten. Opgaven van eerdere tentamens zijn inbegrepen en worden in de cursus besproken. Ook worden extra (nieuwe) vragen verstrekt. Diverse startdata in de periode september-oktober (voor de deeltoets) en november-januari voor de eindtoets. Ook Boek 1 en 4 BW en het IE-recht zijn bij de cursus voor de eindtoets inbegrepen. Gezien de omvang van het vak is tijdig aanmelden raadzaam.

Cursus Burgerlijk Procesrecht (BPR) voor het tentamen van 25 oktober 2019


B. voor studenten aan andere Universiteiten, Hogescholen en opleidingen:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of Hogescholen bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Docent

De cursussen burgerlijk recht worden gegeven door de heer mr van Houten, zelfstandig docent/repetitor te Hilversum. Alle cursussen worden zowel in Leiden als in Hilversum gegeven. Er is een enorme ervaring aanwezig met cursussen voor deze tentamens. De cursussen hebben dan ook een hoog slagingspercentage. Wie het vak niet eerder heeft gehad, zal in korte tijd dan ook goed voorbereid worden op het tentamen.

Voor welke vakken Burgerlijk recht?

De studiebegeleiding burgerlijk recht wordt zowel voor het materiële als het formele recht gegeven. Er zijn cursussen voor de volgende vakken Burgerlijk recht:

  • Inleiding Burgerlijk recht
  • Goederenrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Burgerlijk Procesrecht
  • Insolventierecht (Faillissementsrecht)
Het onderwijs wordt in de plaatsen Leiden en Hilversum gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter ook deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten meestal 4 weken voor het tentamen. Gezien de omvang van de tentamens en de verplichte jurisprudentie is dat ook raadzaam. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. De bijeenkomsten duren in de regel 2 uur per keer. De cursussen voor bestaan meestal uit 6 bijeenkomsten. Er zijn dan 1 of 2 bijeenkomsten in de week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten. Verkorte trainingen worden apart aangekondigd en zullen 2 weken voor het tentamen starten.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld berekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 4 deelnemers per groepje. Voor alle cursussen Burgerlijk recht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld berekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld.