Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Scriptiebegeleiding Fiscaal recht

Home / Scriptiebegeleiding Fiscaal recht

Begeleiding bij de Bachelor- en Masterfase Fiscaal recht

A. voor studenten aan de Universiteit Leiden:

De Scriptiebegeleiding Fiscaal recht richt zich op de volgende onderdelen van de studie:

  • Bachelorscriptie Fiscaal recht (Eindwerkstuk)
  • Masterscriptie Fiscaal recht

B. voor studenten aan andere Universiteiten:

Voor studenten aan de UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit bieden wij vergelijkbare begeleiding aan.

Scriptiebegeleiding fiscaal recht

Alle scriptiebegeleiding wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, zelfstandig gevestigd repetitor te Leiden. De docent studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een langjarige ervaring in het begeleiden van studenten bij deze studie. Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Dit komt omdat wij de tijd nemen voor de begeleiding die bij dit onderdeel van de studie wenselijk is.

De scriptie fiscaal recht

Het schrijven van een complete en goede scriptie over een fiscaal- juridisch onderwerp is niet zo eenvoudig. Vaak ontbreekt het aan de nodige ervaring. Ervaring die juist alleen opgedaan kan worden door vaak iets te schrijven. Bovendien is het schrijven van een scriptie juist een onderdeel in de studie dat altijd meer tijd blijkt te kosten dan van tevoren gedacht.

Docenten geven zelden aan hoe een Bachelor- of Masterscriptie inhoudelijk geschreven dient te worden. Er wordt vaak volstaan met de verwijzing naar een scriptiehandleiding of schrijfwijzer. Hoe het wel moet, wordt niet uitgelegd: men vindt blijkbaar dat de student dat zelf behoort te weten. Dit lijkt dus meer op het nakijken van een tentamen.

Het schrijven van de scriptie

Door verschillende redenen kan het schrijven van de scriptie tegenzitten. Het onderwerp lijkt toch anders of moeilijker of er is minder gemakkelijk aan literatuur over te komen. In de laatste fase van de studie hebben veel rechtenstudenten al een baan, stage of andere bezigheden. Er is dan niet voortdurend tijd voor de scriptie beschikbaar. Het schrijven moet bovendien zo min mogelijk onderbroken worden met andere zaken. Ook kan de reguliere begeleider voor vertraging zorgen: ziekte, bezigheden elders, lange wachttijd op correcties of een afspraak etc. Schiet de begeleiding tekort of wordt het ingeleverde gedeelte afgekeurd, dan verloopt de scriptie niet volgens plan.

Onze scriptiebegeleiding

Blijven wachten met een onvoltooide scriptie is niet erg zinvol en zal de animo om het werk tot een goed einde te brengen niet ten goede komen. Bij de Leidse Repetitoren bestaat echter een goede en langjarige ervaring op het gebied van scriptiebegeleiding. Wij bieden professionele begeleiding en zijn goed bekend met scripties fiscaal recht. De begeleiding bij de scriptie kan bestaan uit advies over onderwerpen en literatuur of juist een meer inhoudelijke begeleiding bij het schrijven. Dit zal in het algemeen veel tijd schelen en tot een goed resultaat leiden.

Wij adviseren vooral om bijtijds een afspraak te maken. Ook dient een planning gemaakt te worden: hoeveel werk is er te doen, wanneer moet de scriptie voltooid zijn en is er al een deel geschreven en wellicht beoordeeld? Alle begeleiding vindt tenslotte persoonlijk plaats en is uiteraard strikt vertrouwelijk.

De kosten van de scriptiebegeleiding

De kosten van de scriptiebegeleiding zijn afhankelijk van de vorm van begeleiding die nodig is. Per 5 uren professionele begeleiding wordt steeds € 400,- als vergoeding gerekend. Wij maken speciaal voor de scriptie tijd vrij: alleen dan is begeleiding zinvol. Er kan tevoren een totaal-bedrag worden overeengekomen. Betaling mag plaatsvinden naar verhouding van de voortgang met de scriptie. De startvergoeding is steeds € 400,-.