Kring van Leidse Repetitoren

Studiebegeleiding Rechten

Home / Studiebegeleiding Rechten

De Leidse Repetitoren doen het goed ..... doen het beter!

Velen hebben het geprobeerd, weinigen hebben het echter volgehouden. Het bieden van studiebegeleiding voor de Rechtenstudie is een intensieve bezigheid. Zowel de docent als de student zijn tijdens de cursus druk met het vak bezig. Daarbij dient de docent niet alleen inhoudelijk goed thuis te zijn, maar moet het ook kunnen overbrengen. Juist door het herhaaldelijk uitleggen en vragen beantwoorden zijn onze docenten als geen ander bekend met veelgemaakte fouten en belangrijke onderwerpen voor de tentamens. Dat vereist dus de nodige ervaring. Voor de student is het vak nieuw, maar voor de repetitor beslist niet. De docent heeft daarbij bovendien een goede bekendheid met eerdere tentamens, de relevante wetsartikelen en de jurisprudentie. Ons onderwijs heeft daarom aantoonbaar succes en hoge slagingen. Wie zich bij repetitor bij de Kring van Leidse Repetitoren wil noemen, heeft dus heel wat waar te maken!

Welkom bij de Leidse Repetitoren

Onder de naam Kring van Leidse Repetitoren wordt sinds de oprichting in 1994 samengewerkt door een aantal docenten voor de Rechtenstudie.  De cursussen zijn in de eerste plaats gericht op de Leidse rechtenstudie, maar geregeld weten deelnemers aan de studie in andere steden, aan hogescholen en andere opleidingen onze cursussen ook te waarderen. Onze docenten hebben gemiddeld zo'n 20 jaar ervaring in het onderwijs en zijn daarin ware specialisten. De Leidse Repetitoren zijn de echte en in feite ook de beste repetitoren. Een repetitor is iets dat voor veel studenten bij de studie hoort en waardoor de massaliteit van het regulier onderwijs wordt doorbroken. Vele duizenden rechtenstudenten hebben er reeds met succes gebruik van gemaakt en komen graag nog eens terug. Uitgangspunt bij onze cursussen en trainingen is dat de docent op 'verstandsafstand' van de student en het regulier onderwijs blijft. Het gaat ons erom dat de student het benodigde inzicht verwerft om op het tentamen de opgaven zelfstandig te kunnen doorzien en gemotiveerd te beantwoorden. Opgaven uit eerdere tentamens kunnen daarbij nuttig zijn en komen in de cursussen dan ook aan bod.

Voor de Bachelor- en Masterfase

De Leidse Repetitoren bieden voor een behoorlijk aantal vakken in de Bachelor- en Masterfase cursussen aan. Met name voor de grotere tentamens in de Bachelorfase is vrijwel steeds een cursus te volgen. De cursussen worden gegeven voor de tentamens die direct aansluiten op het onderwijs en ook voor de herkansingen. Voor tussentijdse mondelinge of schriftelijke herkansingen bieden wij veelal ook individuele studiebegeleiding aan. Ook voor bepaalde tentamens in de Masterfase is dat mogelijk. Tenslotte wordt door bepaalde docenten ook nog scriptiebegeleiding geboden. Ook dit is nuttige hulp die vaak veel tijd kan besparen. Aanmelden voor een cursus geschiedt steeds bij de docent zelf.

Inschrijving; deelname; lesgeld

Wanneer de docent de aanmelding en het cursusgeld heeft ontvangen, is de inschrijving definitief. Het lesgeld wordt door ons tevoren in rekening gebracht. De betaling dient te zijn ontvangen voordat het onderwijs begint.Dit geeft het recht op het cursusmateriaal. Het studiemateriaal wordt aan het begin en ook vaak nog in de loop van de cursus verstrekt. Alle uitgereikte materialen zijn strikt persoonlijk en mogen, noch tijdens een cursus, noch in de periode nadien aan derden worden verstrekt. Deelname aan een cursus is uiteraard ook altijd persoonlijk. Ten overvloede wijzen wij u erop dat er bij deze - kortlopende - cursussen geen retourbetaling van cursusgeld plaatsvindt, ook niet gedeeltelijk.

Studiebegeleiding: zo moet het dus niet!

Repetitor is in Nederland een vrij beroep: ieder die dat wil mag de naam gebruiken. Wie zich repetitor wil noemen, heeft echter wel wat waar te maken en dat mag een student ook verwachten. Voor het extra onderwijs moet immers worden betaald en een student gaat er dan ook vanuit dat het tentamen op deze manier gehaald kan worden. Wie een tentamen niet haalt, is niet alleen het lesgeld kwijt maar kan aanzienlijke studievertraging oplopen met soms hoge studiekosten.

Is het terecht dat studenten -die hun naam vaak juist niet willen vermelden en nauwelijks onderwijservaring hebben- zich repetitor noemen? Is het wel zo goed om les te krijgen van een 'repetitor' die op de gestelde vragen herhaaldelijk antwoordt 'dat hoef je niet te weten', 'dat komt volgende keer' of 'wat vind je er zelf van' ? Geven bijeenkomsten in zo groot mogelijke groepen tegen enkele tientallen euro's lesgeld echt goede studiebegeleiding? Wie daaraan deelneemt en het tentamen haalt heeft dat ongetwijfeld meer aan de eigen inzet en zelfstudie te danken. Dat is jammer, want de benaming 'repetitor' is zo niet bedoeld en het imago wordt er ook niet door gediend.  Gebundelde en vaak verouderde tentamenopgaven en door derden verspreide samenvattingen e.d. mogen nimmer als vervanging van de zelfstudie dienen. Het levert vaak meer verwarring dan inzicht op. Studenten halen er vaak zelf al de fouten uit. Grote (advies)kantoren organiseren soms trainingen in groot verband met -tevoren aangekondigd- drank na afloop. Is men wel geïnteresseerd of je het tentamen na afloop ook hebt gehaald of gaat het meer om een activiteit op het gebied van werving en recruitment? Wij geloven er niet zo in.

De Leidse Repetitoren dragen graag hun vak uit: deelname in klein verband, intensief onderwijs, gegeven door gespecialiseerde docenten met als beste reclame ..... de vele geslaagde studenten. Welkom bij de Repetitoren!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335