Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Studiebegeleiding Rechten

Home / Studiebegeleiding Rechten

Welkom bij de Leidse Repetitoren

Onder de naam Kring van Leidse Repetitoren wordt sinds de oprichting in 1994 samengewerkt door een aantal docenten voor de Rechtenstudie in Leiden. De cursussen zijn in de eerste plaats gericht op de Leidse rechtenstudie, maar geregeld weten deelnemers aan de studie in andere steden, aan hogescholen en andere opleidingen onze cursussen ook te waarderen. Onze docenten hebben gemiddeld zo'n 20 jaar ervaring in het onderwijs en zijn daarin ware specialisten. De Leidse Repetitoren zijn de echte en in feite ook de beste repetitoren. Een repetitor is iets dat voor veel studenten bij de studie hoort en waardoor de massaliteit van het regulier onderwijs wordt doorbroken. Wij hgebben inmiddels vele duizenden rechtenstudenten met succes bij de studie begeleid. Tot tevredenheid van studenten en ouders. Uitgangspunt bij onze cursussen en trainingen is dat de docent op 'verstandsafstand' van de student en het regulier onderwijs blijft. Het gaat ons erom dat de student het benodigde inzicht verwerft om op het tentamen de opgaven zelfstandig te kunnen doorzien en gemotiveerd te beantwoorden. Opgaven uit eerdere tentamens kunnen daarbij nuttig zijn en komen in de cursussen dan ook aan bod.

De Leidse Repetitoren doen het goed ..... doen het beter!

Velen hebben het geprobeerd, weinigen hebben het echter volgehouden. Het bieden van studiebegeleiding voor de Rechtenstudie is een intensieve bezigheid. Zowel de docent als de student zijn tijdens de cursus druk met het vak bezig. Daarbij dient de docent niet alleen inhoudelijk goed thuis te zijn, maar moet het ook kunnen overbrengen. Juist door het herhaaldelijk uitleggen en vragen beantwoorden zijn onze docenten als geen ander bekend met veelgemaakte fouten en belangrijke onderwerpen voor de tentamens. Dat vereist dus de nodige ervaring. Voor de student is het vak nieuw, maar voor de repetitor beslist niet. De docent heeft daarbij bovendien een goede bekendheid met eerdere tentamens, de relevante wetsartikelen en de jurisprudentie. Ons onderwijs heeft daarom aantoonbaar succes en hoge slagingen. Wie zich bij repetitor bij de Kring van Leidse Repetitoren wil noemen, heeft dus heel wat waar te maken!

Inschrijving; deelname; lesgeld

Wanneer de docent de aanmelding en het cursusgeld heeft ontvangen, is de inschrijving definitief. Het lesgeld wordt door ons tevoren in rekening gebracht. De betaling dient te zijn ontvangen voordat het onderwijs begint. Het cursusmateriaal wordt aan het begin van de cursus verstrekt. Alle uitgereikte materialen zijn strikt persoonlijk en mogen, noch tijdens een cursus, noch in de periode nadien, aan derden worden verstrekt. Deelname aan een cursus is uiteraard ook altijd persoonlijk. Ten overvloede wijzen wij u erop dat er bij deze - kortlopende - cursussen geen retourbetaling van cursusgeld plaatsvindt, ook niet gedeeltelijk.

De Leidse Repetitoren dragen graag hun vak uit: deelname in klein verband, intensief onderwijs, gegeven door gespecialiseerde docenten met als beste reclame ..... de vele geslaagde studenten. Welkom bij de Repetitoren!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335