Training Studievaardigheid Rechten

Home / Rechtsgebieden / Training Studievaardigheid Rechten

Eerstkomende cursussen:

De Training Studievaardigheid Rechten wordt gedurende het studiejaar op verschillende momenten aangeboden. Deelname is doorgaans op korte termijn te realiseren. De training wordt in de regel individueel gegeven, waarbij de bijeenkomsten in overleg gepland worden. Aanmelden is doorlopend mogelijk. Een korte, nuttige training die eigenlijk voor iedere Rechtenstudent erg aan te bevelen is!

Studievaardigheid Rechten: voor ieder student van belang!

De Leidse Repetitoren bieden naast de inhoudelijke cursussen voor tentamens ook een Training Studievaardigheid Rechten aan. Het gaat bij deze training nu eens niet om bepaalde vakinhoudelijke kennis, maar juist om het studeren op zich: universele vaardigheden die voor iedere rechtenstudent spelen. Leren studeren is ook belangrijk. Door de Universiteit wordt dit vaak al bekend verondersteld en komt het niet afzonderlijk in het onderwijs aan de orde. 'De student moet dit kunnen'. Er is echter een heel verschil tussen naar de middelbare school gaan en studeren aan een Universiteit of Hogeschool. De studie Rechten is massaal en bovendien erg abstract. Wie een aantal handige adviezen krijgt, kan uit de zelfstudie veel meer rendement halen en zo beter studeren. De training kan in ieder gewenst stadium van de studie worden gevolgd. Voor het eerste jaar is deelname zonder meer aan te raden.

Welke vaardigheden komen aan bod?

De training Studievaardigheid Rechten geeft in een aantal bijeenkomsten de gelegenheid om intensief bezig te zijn met de volgende zaken:

  • het gebruik van de wettenbundel
  • lezen en interpreteren van wetsartikelen
  • lezen en toepassen van arresten
  • opgaven van eerdere tentamens; samenvattingen etc.
  • meerkeuzevragen: knelpunten en oplossingen
  • open vragen: een goede manier om ze te beantwoorden
  • meer rendement uit zelfstudie halen
De training wordt in de regel individueel verzorgd. Het is van belang om de wettenbundel naar de bijeenkomsten mee te brengen. De bijeenkomsten duren 2 uur per keer. Het is mogelijk om een kopie van een zelf gemaakte uitwerking op open tentamenvragen mee te brengen en deze te laten beoordelen op schrijfvaardigheid, taalgebruik etc.

Deelname aan de Training Studievaardigheid Rechten

De bijeenkomsten worden in klein verband (ten hoogste 4 studenten per groepje) of individueel gegeven. De lesmomenten worden tevoren met de deelnemers afgestemd zodat ieder ook daadwerkelijk aanwezig kan zijn. Het is hierdoor mogelijk om op korte dag aan de training deel te nemen. De training Studievaardigheid Rechten bestaat als basis uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Mochten er meer uren wenselijk zijn, dan bieden wij graag een vervolg. Voor de training van 2 lessen (4 uren begeleiding) rekenen wij in klein klassikaal verband € 260,-. Voor individuele deelname wordt € 400,- gerekend. Bij deze bedragen is het oefenmateriaal van de training inbegrepen. Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over geen van onze lesgelden BTW verschuldigd.