Opleiding Makelaar in Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen. Doet u vooral mee!

Opleiding Makelaar en Vastgoed

Home / SVMNIVO-examen

Algemene informatie rondom het examen

Examen Makelaar

Het examen Makelaar bestaat uit 5 certificaten. Voor ieder van deze vakken dient u een voldoende te behalen. In de regel worden er geen vrijstellingen op basis van vooropleiding verleend. U legt dus het volledige programma af. De combinatie van deze vakken biedt u een breed beeld van de makelaardij. Soms meer theoretisch, dan meer praktisch. U komt ongetwijfeld vakken tegen waar u al bekendheid mee heeft, maar andere vakken zijn mogelijk compleet nieuw. Een mooie gelegenheid om dan uw kennis uit te breiden!

Alle examens worden afgenomen bij het examenbureau SVMNIVO te Nieuwegein. Deze is onpartijdig. KMR is opleider en geen exameninstantie. Opleiden en examineren blijven dus gescheiden.

Basistheorie en Aanvullende theorie

Het theorie-gedeelte van de opleiding bestaat uit de Basistheorie en Aanvullende theorie. Het onderdeel Basistheorie is voor iedere specialisatie gelijk. U legt hierbij examen in de volgende vakken af:

  • 1. Financiën Fiscaliteiten Taxaties (FFT)
  • 2. Juridische Aspecten-1 (Privaatrecht)
  • 3. Juridische Aspecten-2 (Publiekrecht)
  • 4. Bouwkunde
  • 5. Vastgoedeconomie

Welk onderdeel Aanvullende theorie u afgelegt is afhankelijk van uw specialisatie. Iedere kamer (de specialisatie waarvoor u kiest) heeft een apart diploma Aanvullende theorie. KMR leidt op voor de Basistheorie, de specialisatie Wonen en de specialisatie Bedrijfsvastgoed. Wij adviseren u hierbij graag!

Specialisatie Aanvullende Theorie
Specialisatie Wonen Makelaardijleer Wonen
Vakbekwaamheid Wonen
Specialisatie Bedrijfs Vastgoed (BV) Makelaardijleer Bedrijfs Vastgoed (BV)
Fiscaliteiten BV
Financiering BV
Ondernemingsbeleid BV
Waardebepaling BV

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335