Opleiding Makelaar in Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen. Doet u vooral mee!

Cursus Financiën Fiscaliteiten Taxaties (FFT)

Home / Cursussen / FFT

Opleiding Makelaar: Cursus FFT (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is FFT een interessante module waar het echt om het rekenwerk gaat. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral welke vorm het meest geschikt voor u is! .

Onderwijsvorm Cursusgeld* Oefenmateriaal Theorie Voor wie geschikt?
Klassikaal onderwijs: Cursus 12 * 3 uur € 800,- Ja Ja U heeft nog geen eerder onderwijs gevolgd of examen gedaan en wilt over alle onderwerpen uitleg en oefening.
Verkorte cursus (Examentraining) € 240,- Ja Nee U heeft al eens onderwijs gevolgd of examen gedaan en wilt met de onderwerpen nog eens kunnen oefenen en er vragen over stellen.
Individueel traject:
(5 lesuren)
(10 lesuren)

€ 400,-
€ 800,-
Ja Beperkt** U volgt geen klassikaal onderwijs en wilt toch uitleg en oefening hebben bij het vak.

* alle cursusgelden zijn inclusief verzorging en materiaal en volledig BTW-vrij
** bij afname van 10 lesuren ontvangt u het complete theoriemateriaal van de cursus

Financiën, Fiscaliteiten, Taxaties voor de Makelaar

Het vak FFT (Financiën, Fiscaliteiten, Taxaties) is bij uitstek het "rekenvak" binnen de opleiding makelaar. U dient hiervoor uiteenlopende berekeningen te kunnen maken. Ook worden in het examen theorievragen gesteld. Wilt u de opgaven binnen de gestelde tijd met succes kunnen beantwoorden, dan is veel oefening noodzakelijk. Wij begeleiden u dan ook intensief bij dit meer moeilijke vak. Stapsgewijs leert u in de cursus ook meer moeilijke berekeningen en opgaven te doorzien. De ervaring leert, dat 12 bijeenkomsten van 3 uur beslist noodzakelijk zijn wilt u in alle onderwerpen thuisraken. Ook als u al enige voorkennis heeft is FFT vaak omvangrijk. Wij verzorgen enkele malen per jaar de cursus FFT, zodat u niet te lang op een cursus hoeft te wachten. Er is dan het gebruikelijke klassikaal onderwijs met voldoende bijeenkomsten om u behoorlijk op de flextoets voor te bereiden. Door het volgen van de cursus kunt u het certificaat binnen een redelijke tijd behalen.

Het lesmateriaal

Bij het lesgeld is studiemateriaal inbegrepen. Als theoriemateriaal ontvangt u de Syllabus Financiën en de Syllabus Fiscaliteiten en Taxaties. Beide uitgaven zijn door KMR Vastgoedopleidingen in eigen beheer samengesteld en bij uitstek examengericht geschreven. Met regelmaat vindt bovendien inhoudelijke actualisatie plaats van deze nuttige naslagwerken. Wij hanteren compact studie- en oefenmateriaal en geen omvangrijke boeken of mappen met wellicht vele overbodige teksten!

Wij voorzien u bovendien van een uitvoerig vraagstukkenpracticum over alle examenonderwerpen. Deze opgaven worden stapsgewijs opgegeven en besproken in de cursus. Uiteindelijk heeft u dan een goede vaardigheid gekregen om in een korte tijd ook meer moeilijke opgaven te doorzien. U dient in het bezit te zijn van een eenvoudige rekenmachine en voor het onderdeel Fiscaliteiten een recente wettenbundel waarin de belastingwetten vermeld staan. Verdere studieboeken hoeft u voor dit vak niet aan te schaffen.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in het centrum van Leiden. Zowel per eigen vervoer als per openbaar vervoer is er een goede bereikbaarheid. De lessen worden in de regel op de zaterdagochtend gegeven. Van tijd tot tijd wordt tevens een lesgroep gestart op een doordeweekse avond. De cursus FFT beslaat in totaal 12 bijeenkomsten met bespreking van theorie en opgaven. Alle bijeenkomsten duren 3 uur, onderbroken met een pauze van ten hoogste 30 minuten.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

BLOK FINANCIËN
Financiën-I Plaats en functie van de administratie; balans en winst- en verliesrekening; waardering en afschrijving van onroerende zaken; verwerking BTW
Financiën-II Financiële analyse van een onderneming met behulp van kengetallen (ratio's), financiering met eigen en vreemd vermogen, aspecten van een ondernemingsplan en begrotingen
Financiën-III Indeling van kosten en bepaling van de kostprijs; meest gangbare berekeningen met kostensoorten binnen een organisatie
Financiën-IV Financiële rekenkunde, annuïteiten, spaarsaldi en pensioenen; meest gangbare berekeningen aan de hand van rekentafels; berekeningen op het gebied van investeringen in vastgoed en het onderscheid daarin
BLOK FISCALITEITEN
Fiscaliteiten Kennis en toepassing van de belangrijkste heffingswetten op het gebied van onroerende zaken: Omzetbelasting (BTW), Overdrachtsbelasting, Successiewet, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting; toepassing Wet WOZ
BLOK TAXATIES
Taxaties Taxatiemethoden, waardebegrippen, toepassing van het rekenwerk en theorie uit de ITZA-, BAR-, NAR- en DCF-methode

Verkorte cursus

Heeft u eerder examen gedaan of (elders) onderwijs gevolgd en bent u niet geslaagd? Bij KMR Vastgoedopleidingen kunt u ook voor een verkorte cursus terecht. U heeft dan 3 doordeweekse avonden les en betaalt voor deelname € 240,--. Bij dit bedrag is het oefenmateriaal inbegrepen. U ontvangt geen theoriemateriaal. De verkorte training gaat alleen bij voldoende deelname van start. Wilt u daarop niet moeten wachten, dan adviseren wij u van individuele begeleiding gebruik te maken.

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335