Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Cursus Vastgoedeconomie

Home / Cursussen / Vastgoedeconomie

Opleiding Makelaar: Cursus Vastgoedeconomie (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is de module Vastgoedeconomie een goed onderdeel om mee te starten. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral welke vorm het meest geschikt voor u is!

Vastgoedeconomie voor de Makelaar

Het examen Vastgoedeconomie behoort tot de basistheorie van de opleiding makelaar en wordt vaak voor of na FFT afgelegd. Beide vakken hebben echter niet veel overlap met elkaar. Enige economische kennis is een voordeel, maar niet noodzakelijk. Bij Vastgoedeconomie komt het vooral aan op veel oefenen met vraagstukken. Het examen bestaat echter maar voor een deel uit rekenvragen. Een belangrijk deel van de opgaven bestaat uit theorie- en kennisvragen. In de cursus krijgt u voldoende gelegenheid om met beide soorten vragen te oefenen.

Het lesmateriaal

U ontvangt bij de cursus 4 syllabi met de theorie Vastgoedeconomie. Dit studiemateriaal is in eigen beheer vervaardigd. De belangrijkste eindtermen van het vak worden er op examengerichte wijze in behandeld. Per onderwerp ontvangt u vervolgens oefenmateriaal: de vragen worden in de cursus besproken. Tijdens de cursus wordt nog aanvullend materiaal uitgereikt. U dient in het bezit te zijn van een eenvoudige rekenmachine.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in het centrum van Leiden. Zowel per eigen vervoer als per openbaar vervoer is er een goede bereikbaarheid. De lessen worden in de regel gegeven op een doordeweekse avond. De cursus Vastgoedeconomie beslaat in totaal 6 bijeenkomsten met theorie en bespreking van opgaven. Alle bijeenkomsten duren 3 uur, onderbroken met een pauze van ten hoogste 30 minuten. Voor de roosterdata kunt u terecht bij de vermelding lesroosters op deze website.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding Economie Werkterrein van de economie; economische orde; schaarste; micro/meso/macroniveau; markten
Vraag- en aanbod Vraagcurve en aanbodcurve; evenwichtsprijs; minimum- en maximumprijs.
Micro-niveau Verschillende soorten goederen: curves; elasticiteiten.
Meso-niveau Veranderingen en bewegingen in de bedrijfskolom; vormen van concurrentie tussen ondernemingen; het SGR-model.
Geld en Banken Belangrijkste termen rond geld; maatschappelijke geldhoeveelheid; banken en de ECB; rentetarieven; balans van een bank.
Internationale handel De handels- en betalingsbalans; betekenis van de lopende rekening; vormen van economische samenwerking; begrippen rond wisselkoersen.
Statistiek Berekeningen aan de hand van index-cijfers en basisjaren.
Afsluiting Herhaling alle onderwerpen en vragenronde

Verkorte cursus

Heeft u eerder examen gedaan of (elders) onderwijs gevolgd en bent u niet geslaagd? Bij KMR Vastgoedopleidingen kunt u ook voor een verkorte cursus terecht. U heeft dan 3 doordeweekse avonden les en betaalt voor deelname € 240,--. Bij dit bedrag is het oefenmateriaal inbegrepen. U ontvangt geen theoriemateriaal. De verkorte training gaat alleen bij voldoende deelname van start. Wilt u daarop niet moeten wachten, dan adviseren wij u van individuele begeleiding gebruik te maken.

Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Aanvullende theorie Wonen
Aanvullende theorie Bedrijfs Vastgoed

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335