Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Module Bouwkunde - A en B

Home / Cursussen / Bouwkunde - A en B

Basistheorie Vastgoeddeskundige: Module Bouwkunde-A en B

Binnen de Basistheorie Vastgoeddeskundige is Bouwkunde het meest tastbare vak. Als makelaar zult u in het verkeer met koper en verkoper regelmatig met bouwkundige zaken te maken krijgen. Het gaat er om dat u enige bekendheid heeft met veel gebruikte termen en benamingen. U bent op de hoogte van eigenschappen van veel gebruikte bouwmaterialen. Daar waar meer specialistische kennis vereist is, dient een bouwkundige te worden ingeschakeld. Wij bieden verschillende onderwijsvormen aan vanuit Leiden.

Bouwkunde voor de Makelaar

De cursus Bouwkunde-A dient als voorbereiding op het examen Theorie en Materialenkennis. De cursus Bouwkunde-B bereidt u voor op het examen Tekening- en besteklezen. Met name dit laatste onderdeel wordt vaak als moeilijk ervaren. Wist u dat het goed mogelijk is om eerst het examen Bouwkunde-B af te leggen en vervolgens Bouwkunde-A?

Bij Bestek en Tekeningen laten wij u oefenen met de opgaven van eerdere examens. U krijgt de tekening en verdere stukken dus echt in handen. Met de nodige uitleg daarbij. Een unieke aanpak die zeker examengericht is!

Studiematerialen

KMR Vastgoedopleidingen hanteert voor de cursussen geschikte studieboeken. U ontvangt bij uw deelname voldoende oefenmateriaal en nog extra studiemateriaal over een aantal deelonderwerpen. Wij vermijden daarbij overtollige ballast en bereiden u zo goed en gericht voor op de vragen die u op de examens kunt verwachten. Soms dient u bij de vraagstukken op kleine details te letten. Daar wijzen wij u in de cursus dan ook op. Omdat nu eenmaal niet alles voldoende op een foto te zien is, behoort bij Bouwkunde een excursie tot de mogelijkheden.

De cursussen

De cursus Bouwkunde-A dient als voorbereiding op het examen Theorie en Materialenkennis. De cursus Bouwkunde-B bereidt u voor op het examen Tekening- en besteklezen. Met name dit laatste onderdeel wordt vaak als moeilijk ervaren. Beide onderdelen kunnen los van elkaar worden gevolgd. Wist u dat u ook eerst Bouwkunde-B kunt volgen en vervolgens Bouwkunde-A en ook dan voor beide met succes kunt slagen?

Bouwkunde-A

 • Bouwstijlen
 • Dakbedekkingen
 • Electrische installatie en leidingen
 • Energie en isolatie
 • Hang- en sluitwerk
 • Natuursteen, Bakstenen

Bouwkunde-B

 • Bouwproces, aanneming
 • Dakconstructie
 • Electra, gas, water
 • Funderingen
 • Tekening, bestek, detail
 • Vloeren

Het examen Bouwkunde

Het examen wordt afgenomen verdeeld over 2 deelexamens. Door deze opzet is het examen Bouwkunde belangrijk beter te overzien en de slagingspercentages liggen op een redelijk niveau. Voor ieder van de onderdelen dient tenminste een 5,5 behaald te worden.

Het onderdeel Bouwkunde-A legt u af via een Flextoets. U beantwoordt 20 meerkeuzevragen over materiaalherkenning en 30 meerkeuzevragen over algemene bouwkundige kennis. Voor het onderdeel Bouwkunde-B legt u eveneens een flextoets af. U beantwoordt 30 meerkeuzevragen over een bouwtekening op A0-formaat. Na het slagen voor beide deelexamens heeft u recht op het certificaat Bouwkunde van SVM|nivo.

Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen
Specialisatie BOG

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335