Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursussen Module Bouwkunde - A en B

Home / Cursussen / Bouwkunde - A en B

Basistheorie Vastgoeddeskundige: Modules Bouwkunde-A en B

Binnen de Basistheorie Vastgoeddeskundige is Bouwkunde het meest tastbare vak. Als makelaar zult u in het verkeer met koper en verkoper regelmatig met bouwkundige zaken te maken krijgen. Het gaat er om dat u enige bekendheid heeft met veel gebruikte termen en begrippen in de bouw. U bent bijvoorbeeld op de hoogte van eigenschappen van veel gebruikte bouwmaterialen. Daar waar meer specialistische kennis vereist is, dient een bouwkundige te worden ingeschakeld.

Bouwkunde voor de Makelaar

De cursus Bouwkunde-A dient als voorbereiding op het examen Theorie en Materialenkennis. Dit is een meer theoretisch examen. Er worden bijvoorbeeld benamingen of functies van materialen gevraagd, soms een berekening, en ook meer algemene kennisvragen.

De cursus Bouwkunde-B bereidt u voor op het examen Tekening- en besteklezen. Dit is vooral een praktisch examen. De meeste vragen bij deze module dient u met behulp van de bouwtekening te beantwoorden. Het is dus van belang om te weten wat u waar kunt vinden. Met name dit onderdeel wordt vaak als moeilijk ervaren. Bij de cursus laten wij u daarom oefenen met bouwtekeningen en bijbehorende opgaven. Met de nodige uitleg daarbij. Een nuttige aanpak die zeker examengericht is! Soms dient u bij de vraagstukken op kleine details te letten. Daar wijzen wij dan ook op.

Studiemateriaal

Bij de lessen is oefenmateriaal aanwezig. Er geldt voor Bouwkunde een beperkte boekenlijst. Deze boekenlijst ontvangt u na de inschrijving voor de cursus. Omdat nu eenmaal niet alles voldoende op een foto of tekening te zien is, organiseren wij tijdens de cursus een bouwkundige wandeling door de binnenstad van Leiden. Hier komen immers vele bouwstijlen uit verschillende periodes voor.

Goed om te weten

Bouwkunde is binnen de basistheorie de enige module waarvoor u twee examens aflegt. Voor zowel Bouwkunde-A als Bouwkunde-B dient een voldoende behaald te worden. Cijfers compenseren is dus niet mogelijk. Na slagen voor deze beide examens volgt dan het certficaat Bouwkunde. De verdeling over twee examens is gedaan omdat het complete examen bouwkunde ineens te groot wordt en qua tijd een te grote belasting blijkt. Wist u dat u ook eerst Bouwkunde-B kunt afleggen en vervolgens Bouwkunde-A en ook dan ook voor beide kunt slagen? Een vaste volgorde is er dus niet.

Hoewel het een onderdeel van de Basistheorie is, richt Bouwkunde zich uitsluitend op woningvastgoed en niet op bedrijfsmatige objecten. Voor de praktijk zal juist bouwkundige kennis over bestaande bouw van belang zijn, zoals bij de inverkoopname van een pand. Dit vereist meer diepgaande kennis van zaken, want door verbouwingen van panden, tijdsverloop en veroudering kunnen meer ingewikkelde situaties ontstaan. De examinering Bouwkunde is uit een oogpunt van uniformiteit en overzichtelijkheid daarom vooral op nieuwbouw gericht.

Voor beide modules Bouwkunde-A en B gelden dezelfde Toetstermen. Dit betekent niet dat u bij de modules hetzelfde tweemaal dient te bestuderen. Het verschil tussen de beide modules zit vooral in de soort vragen die gesteld worden. De modules vereisen ieder dan ook een eigen methode van bestuderen en oefenen.

Onderwerpen Module Bouwkunde-A

 • Bouwstijlen en bouwgeschiedenis
 • Daken, dakbedekkingen, kapconstructie
 • Spouwmuren, vloeren
 • Energiebesparing en isolatie
 • Hang- en sluitwerk, ramen en deuren
 • Natuursteen, baksteen, metselverbanden, voegen; houtsoorten
 • Nutsvoorzieningen, installaties voor electra, gas en water, hwa en vwa

Onderwerpen Module Bouwkunde-B

 • Aanneming van werk en UAV
 • Bestek nieuwbouwobject (woning) volgens STABU
 • Bouwtekening met renvooi en detail
 • Bouwproces, grondonderzoek
 • Bouwplaatsvoorzieningen, funderingen, maaiveld
 • Bouwmethoden
 • Constructie- en sterkteleer

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)