Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursus Praktijkleer BOG

Home / Cursussen / Praktijleer BOG

Opleiding Makelaar: Cursus Praktijkleer BOG

Binnen de opleiding Makelaar vormt de module Praktijkleer BOG het theorie-gedeelte binnen de Aanvullende Theorie BOG. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral voor onze begeleiding!

Praktijkleer voor de Bedrijfsmakelaar

Praktijkleer Bedrijfsvastgoed is een interessante module binnen de opleiding Makelaar. Er wordt ingegaan op de positie en het werkterrein van de bedrijfsmakelaar. Praktijkleer vormt een verdieping van kennis die u eerder in de basistheorie heeft opgedaan. Hoe komt de koopovereenkomst voor een bedrijfspand in Nederland tot stand? Wanneer is er sprake van een huurcontract voor bedrijfsruimte en wanneer voor kantoorruimte? Wat houdt de indeplaatsstelling in het huurecht bedrijfsruimte in? Is een economische eigendomsoverdracht voordeliger? Hoe werkt de vastgoedveiling en wat houdt het huurbeding in de hypotheekakte precies in? Op deze en andere vragen gaan wij bij deze cursus graag in. Doorgaans kunt u korte tijd na de cursus de flextoets afleggen en slaagt u meteen!

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op een goed bereikbare locatie in het centrum van Leiden. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. De lessen worden in de regel op doordeweekse dagen verzorgd, hetzij in de avonduren, hetzij overdag. De bijeenkomsten duren 3 uur per keer, onderbroken door een pauze van max. 30 minuten. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Makelaardij De wettelijke positie van de makelaar; relevante instanties binnen de makelaardij.
Koop en verkoop Juridische aspecten rond de koopovereenkomst; onderhandse verkoop en openbare verkoop (vastgoedveiling); ontbindende en opschortende voorwaarden bij de koop, non-conformiteit.
Huur en verhuur Wettelijke bepalingen omtrent huur: Algemene Bepalingen en specifieke bepalingen voor de verhuur van bedrijfsruimte (art. 290) en kantoorruimte (art. 230a); totstandkomen huurovereenkomst;opzegging en ontbinding; 303/304-procedure; indeplaatsstelling; renovatie.
Financiering Wettelijke bepalingen omtrent hypotheek en de toepassing ervan; meest gebruikelijke financieringsvormen; totstandkomen en einde van het hypotheekrecht; gebruikelijke hypotheekbedingen zoals huurbeding en bezichtigingsbeding.

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)