Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursus Vakbekwaamheid BOG

Home / Cursussen / Cursus Vakbekwaamheid BOG

Opleiding Makelaar: Cursus Vakbekwaamheidsexamen BOG (Aanvullende Theorie)

Binnen de opleiding Makelaar komt met ingang van medio 2018 de nieuwe module voor het Vakbekwaamheidsexamen Bedrijfs Vastgoed. Dit onderdeel geldt voor de specialisatie Aanvullende Theorie Bedrijfsvastgoed. Wij bieden verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral voor onze begeleiding!

Vakbekwaamheidsexamen voor de Bedrijfsmakelaar

Binnen de opleiding Makelaar is Vakbekwaam BOG een vaardigheidsexamen. Dit is een belangrijk verschil met de andere examens, waarbij u immers vooral kennisvragen dient te beantwoorden. Vakbekwaam BOG geeft u de gelegenheid om eens in de praktijk te brengen wat u tot nu toe enkel nog in theorie geleerd heeft. U leert dit niet uit een boek alleen. Werkervaring binnen de bedrijfsmakelaardij is voor deelname aan het examen echter niet vereist. Vooral wanneer u nog niet in de branche werkzaam bent zult u met veel nieuwe termen en onderwerpen te maken krijgen. In alle gevallen geldt: wij wijzen u nog graag op de juiste theoretische achtergronden en aandachtspunten zodat u voldoende voorbereid aan Vakbekwaam BOG kunt deelnemen!

Onze begeleiding bij Vakbekwaamheid Bedrijfsvastgoed

Wij begeleiden u in klein verband of desgewenst op individuele basis (privé-les) voor het examen Vakbekwaamheid Bedrijfsvastgoed. Dit sluit zeer nauw aan bij de verschillende onderdelen van Vakbekwaam Bedrijfsvastgoed. Wij wijzen u erop dat u dit examen beslist niet dient te onderschatten en dat er ook een andere manier van voorbereiden noodzakelijk is wilt u hier binnen een redelijke tijd voor kunnen slagen. Onze ervaring leert dat ook bedrijfsmakelaars met soms al jarenlange praktijkervaring nog moeite kunnen hebben bij Vakbekwaamheid Bedrijfsvastgoed. Wij plannen tevoren met u de lesmomenten en voorzien u van het cursusmateriaal. Wilt u een serieuze kans van slagen maken, dan adviseren wij u voor Vakbekwaamheid Bedrijfsvastgoed minimaal 10 lesuren te volgen. Er vinden dan 5 bijeenkomsten plaats waarin wij u voorbereiden op het 'rollenspel', de schriftelijke stukken en de verdere gang van zaken. Wij hanteren met opzet geen vaste roosterdata voor deze bijeenkomsten, zodat u op korte termijn reeds kunt deelnemen!

Vakbekwaamheid BOG op onderdelen

Correspondentie afhandelen Op correcte wijze correspondentie afdoen.
Verkoopplan schrijven Opstellen van een verkoopplan voor een bedrijfspand met als doel de opdracht te krijgen.
Onderhandelingen voeren Optreden als makelaar bij onderhandelingen bij de koop/verkoop van een bedrijfsmatige onroerende zaak
Overeenkomst opstellen Opstellen van de koop- of huurovereenkomst volgens het ROZ model (winkel of kantoorruimte) en deze vervolgens toelichten.
Visiestuk schrijven Schrijven van een visiestuk over een bepaald onderwerp op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed in uw regio. Op de examendag het visiestuk inhoudelijk behandelen en verdedigen.

Vakbekwaam Bedrijfsvastgoed: belangrijke momenten voor iedere bedrijfsmakelaar

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)