Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Vakbekwaam Wonen (incl. Visiestuk)

Home / Cursussen / Vakbekwaamheid Wonen

Opleiding Makelaar: Cursus Vakbekwaam Wonen (Aanvullende Theorie)

Binnen de opleiding Makelaar vormt de module Vakbekwaam Wonen het praktijkgedeelte van de Aanvullende Theorie. Wij adviseren u dit onderdeel als laatste af te leggen ivm. de vereiste voorkennis.

Examen Vakbekwaam Wonen

Vakbekwaam Wonen is een praktijkexamen. Dit is een belangrijk verschil met de andere examens, waarbij u immers vooral kennisvragen dient te beantwoorden. Vakbekwaam Wonen geeft u de gelegenheid om eens in de praktijk te brengen wat u tot nu toe in theorie geleerd heeft. Werkervaring binnen de woningmakelaardij is voor deelname aan het examen niet vereist, maar is wel een pré. Wij wijzen u nog graag op de juiste theoretische achtergronden en aandachtspunten zodat u voldoende voorbereid aan Vakbekwaam Wonen kunt deelnemen.

Onze begeleiding bij het examen en het visiestuk

Als eerste onderdeel van Vakbekwaam Wonen geldt het Visiestuk. U dient zelfstandig een visiestuk van enige omgang op te stellen over een thema dat bij u in de regio speelt op het gebied van de woningmarkt en woningmakelaardij. Het visiestuk is een werkstuk (vergelijkbaar met een paper of essay) dat uit zowel tekst als illustraties mag bestaan en waarin vooral een bepaalde visie naar voren dient te komen. Wij begeleiden u inhoudelijk bij dit Visiestuk en letten daarbij vooral op de volgende punten:

  • Taalgebruik en woordkeuze
  • Relevantie en actualiteit van het onderwerp
  • Bronnenonderzoek
  • Aansluiting met de woningmarkt en -makelaardij
  • Formulering van een visie
  • Presenteerbaarheid van het visiestuk

U levert het visiestuk vervolgens in bij SVMNIVO. Na de goedkeuring volgt de examendag, waarop de behandeling van het visiestuk en de overige onderdelen van Vakbekwaam Wonen plaatsvindt. Ook op de overige onderwerpen begeleiden wij u, zodat u voldoende voorbereid bent. Het maken van een brochure is een deel van het examen dat u thuis dient uit te voeren aan de hand van het Opdrachtenboek/Handboek voor Vakbekwaam Wonen.

Vakbekwaamheid Wonen op onderdelen

Op de examendag worden verschillende onderdelen behandeld.

Correspondentie afhandelen Op correcte wijze (e-mail)correspondentie afdoen.
Verkoopplan schrijven Opstellen van een verkoopplan voor een woning met als doel de opdracht tot inverkoopname te krijgen.
Onderhandelingen voeren Optreden als makelaar bij onderhandelingen bij de koop/verkoop van een woonhuis
Overeenkomst opstellen Opstellen van de koop- of huurovereenkomst volgens het gebruikelijke model en deze vervolgens toelichten en uitleggen
Visiestuk opstellen en presenteren Schrijven van een visiestuk over een bepaald onderwerp op het gebied van de woningmakelaardij in de regio. Op de examendag het visiestuk presenteren en er inhoudelijke vragen over beantwoorden.
Brochure schrijven U schrijft een brochure van uw eigen woning, deze dient van foto's te zijn voorzien en op de juiste wijze ingemeten te zijn.

Vakbekwaam Wonen: belangrijke momenten voor iedere woningmakelaar

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)