Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Cursus Vakbekwaamheid Wonen

Home / Cursussen / Vakbekwaamheid Wonen

Opleiding Makelaar: Cursus Vakbekwaam Wonen (Aanvullende Theorie)

Binnen de opleiding Makelaar vormt de module Vakbekwaam Wonen het praktijkgedeelte van de Aanvullende Theorie. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral voor onze begeleiding!

Vakbekwaam Wonen voor de Makelaar

Binnen de opleiding Makelaar is Vakbekwaam Wonen een praktijkexamen. Dit is een belangrijk verschil met de andere examens, waarbij u immers vooral kennisvragen dient te beantwoorden. Vakbekwaam Wonen geeft u de gelegenheid om eens in de praktijk te brengen wat u tot nu toe enkel nog in theorie geleerd heeft. U leert dit niet uit een boek alleen. Werkervaring binnen de woningmakelaardij is voor deelname aan het examen echter niet vereist. Vooral wanneer u nog niet in de branche werkzaam bent zult u met veel nieuwe termen en onderwerpen te maken krijgen. In alle gevallen geldt: wij wijzen u nog graag op de juiste theoretische achtergronden en aandachtspunten zodat u voldoende voorbereid aan Vakbekwaam Wonen kunt deelnemen!

Onze begeleiding bij Vakbekwaamheid Wonen

Wij begeleiden u in klein verband of desgewenst op individuele basis (privé-les) voor het examen Vakbekwaamheid Wonen. Dit sluit zeer nauw aan bij de verschillende onderdelen van Vakbekwaam Wonen. Wij wijzen u erop dat u dit examen beslist niet dient te onderschatten en dat er ook een andere manier van voorbereiden noodzakelijk is wilt u hier binnen een redelijke tijd voor kunnen slagen. Onze ervaring leert dat ook woningmakelaars met soms al jarenlange praktijkervaring grote moeite kunnen hebben bij Vakbekwaam Wonen. Wij plannen tevoren met u de lesmomenten en voorzien u van het cursusmateriaal. Wilt u een serieuze kans van slagen maken, dan adviseren wij u voor Vakbekwaam Wonen minimaal 10 lesuren te volgen. Er vinden dan 5 bijeenkomsten plaats waarin wij u voorbereiden op het 'rollenspel', de schriftelijke stukken en de verdere gang van zaken. Wij hanteren met opzet geen vaste roosterdata voor deze bijeenkomsten, zodat u op korte termijn reeds kunt deelnemen!

Vakbekwaamheid Wonen op onderdelen

Correspondentie afhandelen Op correcte wijze correspondentie afdoen.
Verkoopplan schrijven Opstellen van een verkoopplan voor een woning met als doel de opdracht te krijgen.
Onderhandelingen voeren Optreden als makelaar bij onderhandelingen bij de koop/verkoop van een woonhuis
Overeenkomst opstellen Opstellen van de koop- of huurovereenkomst volgens het gebruikelijke model en deze vervolgens toelichten en er uitleg bij geven.
Visiestuk schrijven Schrijven van een visiestuk over een bepaald onderwerp op het gebied van vastgoed in de regio. Op de examendag het visiestuk verdedigen en inhoudelijk behandelen.

Vakbekwaam Wonen: belangrijke momenten voor iedere woningmakelaar

Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen
Specialisatie BOG

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335