Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursus Publiekrecht

Home / Cursussen / Publiekrecht

Opleiding Makelaar: Cursus Publiekrecht (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is Publiekrecht de tweede van de juridische modules. Het is aan te raden om eerst de module Privaatrecht te volgen zodat u overweg kunt met de wettenbundel en het juridische taalgebruik. Vervolgens leert u hoe publiekrechtelijke kwesties op het werkterrein van de makelaar en onroerende zaken opgelost kunnen worden.

Publiekrecht voor de makelaar

Publiekrecht is een omvangrijk vak. Het bestaat rechtsgebieden als staats- en bestuursrecht, milieurecht en onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Iedere makelaar heeft zonder er vaak bij stil te staan wel eens te maken. Mag een eigenaar van een woning deze aan de achterzijde zonder vergunning ingrijpend veranderen? Is dit bij een monument anders? Kan er een bezwaarschrift tegen een bestemmingsplan worden ingediend? Kan een rechtspersoon ook belanghebbende zijn? Mag een woningcorporatie een woning aan een huurder verkopen? Als u eenmaal overweg kunt met het juridische taalgebruik, blijkt dat er een bepaald systeem in zit. Wij begeleiden u graag goed en deskundig op de toets!

Cursusmateriaal

Bij de module Publiekrecht is een cursusmap inbegrepen. Er geldt een beperkte boekenlijst. Bezit van een wettenbundel is noodzakelijk.

Indeling van de cursusbijeenkomsten

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld, verdeeld over drie blokken:

Blok I: Staatsrecht
Grondwet, Provinciewet, Gemeentewet
Blok II: Bestuursrecht (Algemeen deel)
Algemeen bestuursrecht (AWB)
Omgevingsrecht (Wabo en besluiten BOR en MOR)
Huisvestingswet, Woningwet en Leegstandswet
Ruimtelijke Ordening (Wet RO)
Bestuurscompensatie
Blok III: Bestuursrecht (Bijzondere Wetten)
Milieuwetgeving (Wet Milieubeheer en besluit Barim)
Landinrichting (Wet inrichting landelijk gebied)
Onteigeningswet en Voorkeursrecht gemeenten (WVG)
Diverse bijzondere wetten: Wegenwet, Erfgoedwet, Boswet en Drank- en Horecawet

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)