Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Cursus Publiekrecht

Home / Cursussen / Publiekrecht

Opleiding Makelaar: Cursus Publiekrecht (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is Publiekrecht de tweede van de juridische modules. Het is aan te raden om eerst de module Privaatrecht te volgen zodat u overweg kunt met de wettenbundel en het juridische taalgebruik. Vervolgens leert u hoe publiekrechtelijke kwesties op het werkterrein van de makelaar en onroerende zaken opgelost kunnen worden.

Publiekrecht voor de makelaar

Publiekrecht is een omvangrijk vak. Het bestaat rechtsgebieden als staats- en bestuursrecht, milieurecht en onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Iedere makelaar heeft zonder er vaak bij stil te staan wel eens te maken. Mag een eigenaar van een woning deze aan de achterzijde zonder vergunning ingrijpend veranderen? Is dit bij een monument anders? Kan er een bezwaarschrift tegen een bestemmingsplan worden ingediend? Kan een rechtspersoon ook belanghebbende zijn? Mag een woningcorporatie een woning aan een huurder verkopen? Als u eenmaal overweg kunt met het juridische taalgebruik, blijkt dat er een bepaald systeem in zit. Wij begeleiden u graag goed en deskundig op de toets!

Cursusmateriaal

U ontvangt bij de cursus de syllabus Publiekrecht. Dit studiemateriaal is geheel in eigen beheer vervaardigd. Alle eindtermen van het vak worden er op examengerichte wijze in behandeld. De oefenbundel geeft u een veelheid van opgaven die in de cursus besproken worden. Per onderwerp wordt tijdens de cursus nog aanvullend materiaal uitgereikt. U dient in het bezit te zijn van een actuele wettenbundel; deze mag naar het examen worden meegenomen.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op de locatie Katwijk. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. Er is steeds 1 lesbijeenkomst per week op vaste dag en tijd.

Indeling van de cursusbijeenkomsten

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld, verdeeld over drie blokken:

Blok I: Staatsrecht
Grondwet, Provinciewet, Gemeentewet
Blok II: Bestuursrecht (Algemeen deel)
Algemeen bestuursrecht (AWB)
Omgevingsrecht (Wabo en besluiten BOR en MOR)
Huisvestingswet, Woningwet en Leegstandswet
Ruimtelijke Ordening (Wet RO)
Bestuurscompensatie
Blok III: Bestuursrecht (Bijzondere Wetten)
Milieuwetgeving (Wet Milieubeheer en besluit Barim)
Landinrichting (Wet inrichting landelijk gebied)
Onteigeningswet en Voorkeursrecht gemeenten (WVG)
Diverse bijzondere wetten: Wegenwet, Erfgoedwet, Boswet en Drank- en Horecawet

Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen
Specialisatie BOG

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335