Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursus Privaatrecht

Home / Cursussen / Privaatrecht

Opleiding Makelaar: Cursus Privaatrecht (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is Privaatrecht het eerste van de twee juridische modules. U leert er hoe u de wettenbundel moet hanteren en hoe juridische kwesties op het werkterrein van de makelaar en onroerende zaken opgelost kunnen worden. Het is een interessant vak dat u vaak al snel zal aanspreken.

Privaatrecht voor de Makelaar

Privaatrecht bestaat uit uiteenlopende rechtsgebieden als erfrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht, huurrecht, executierecht, ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht. Ieder heeft er bij de makelaars- en vastgoedbezigheden onmiddellijk mee te maken. Mag bij huwelijkse voorwaarden de eigenaar zijn woonhuis zonder meer verkopen? Moet een huurovereenkomst voor woonruimte schriftelijk worden ontbonden? Hoe kan een minderjarige een huis verkopen? Kunt u zelf de koopakte in het Kadaster inschrijven? Hoe wordt de koop van een onroerende zaak gesloten en ook weer ontbonden? Deze en vergelijkbare vragen komen aan de orde in de cursus voor dit vak. Een groot aantal onderwerpen uit het materiële recht en het formele recht (procesrecht) passeert dan ook de revue.

Cursusmateriaal

Bij de module Privaatrecht is een cursusmap inbegrepen. Er geldt een beperkte boekenlijst. Bezit van een wettenbundel is noodzakelijk.

Indeling van de bijeenkomsten

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld, verdeeld over drie blokken:

Blok I: Onroerend Goed
Kadaster
Notariaat
Blok II: Privaatrecht (materieel burgerlijk recht)
Personen- en familierecht
Erfrecht
Goederenrecht (zakelijke rechten)
Vermogensrecht (rechtshandelingen)
Verbintenissenrecht (contractenrecht)
Bijzondere overeenkomsten (Koop, Huur, Pacht e.a.)
Ondernemingsrecht (rechtspersonen en personenvennootschappen)
Blok III: Privaatrecht (formeel burgerlijk recht)
Burgerlijk Procesrecht
Insolventierecht (Faillissement)

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)