Opleiding Makelaar in Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen. Doet u vooral mee!

Cursus Makelaardijleer BV

Home / Cursussen / Makelaardijleer BV

Opleiding Makelaar: Cursus Makelaardijleer Bedrijfsvastgoed

Binnen de opleiding Makelaar vormt de module Makelaardijleer Bedrijfsvastgoed een belangrijk examen binnen de Aanvullende Theorie Bedrijfsvastgoed. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral voor onze begeleiding!

Onderwijsvorm Cursusgeld* Oefenmateriaal Theorie Voor wie geschikt?
Klassikaal onderwijs: cursus 8 * 2,5 uur € 835,- Ja Ja U heeft nog geen eerder onderwijs gevolgd of examen gedaan en wilt over alle onderwerpen uitleg en oefening.
Individueel traject: (5 lesuren) (10 lesuren) € 400,-
€ 800,-
Ja Beperkt** U volgt geen klassikaal onderwijs en wilt toch uitleg en oefening hebben bij het vak.

* alle cursusgelden zijn inclusief verzorging en materiaal en volledig BTW-vrij
** bij afname van 10 lesuren ontvangt u het complete theoriemateriaal van de cursus

Makelaardijleer voor de Bedrijfsmakelaar

Makelaardijleer Bedrijfsvastgoed is een interessante module binnen de opleiding Makelaar. Er wordt ingegaan op de positie en het werkterrein van de bedrijfsmakelaar. Makelaardijleer vormt een verdieping van kennis die u eerder in de basistheorie heeft opgedaan. Hoe komt de koopovereenkomst voor een bedrijfspand in Nederland tot stand? Wanneer is er sprake van een huurcontract voor bedrijfsruimte en wanneer voor kantoorruimte? Wat houdt de indeplaatsstelling in het huurecht bedrijfsruimte in? Is een economische eigendomsoverdracht voordeliger? Hoe werkt de vastgoedveiling en wat houdt het huurbeding in de hypotheekakte precies in? Op deze en andere vragen gaan wij bij deze cursus graag in. Doorgaans kunt u korte tijd na de cursus de flextoets afleggen en slaagt u meteen!

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op een goed bereikbare locatie in het centrum van Leiden. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. De lessen worden in de regel op doordeweekse dagen verzorgd, hetzij in de avonduren, hetzij overdag. De bijeenkomsten duren 3 uur per keer, onderbroken door een pauze van max. 30 minuten. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Makelaardij Algemene aspecten rond de positie van de makelaar; relevante instanties.
Koop en verkoop Juridische aspecten rond de koopovereenkomst; de gang van zaken op een openbare verkoop (vastgoedveiling); ontbindende en opschortende voorwaarden bij de koop.
Huur en verhuur Wettelijke bepalingen omtrent huur: Algemene Bepalingen en specifieke bepalingen voor de verhuur van bedrijfsruimte (art. 290) en kantoorruimte (art. 230a); functie en bevoegdheden van de BHAC; totstandkomen huurcontract.
Financiering Wettelijke bepalingen omtrent hypotheek en de toepassing ervan; meest gebruikelijke financieringsvormen; totstandkomen en einde van het hypotheekrecht; gebruikelijke hypotheekbedingen; fiscale aspecten.
Taxeren Waarde van beperkte rechten; schadeloosstelling bij onteigening; aspecten van minnelijke waardering.

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335