Opleiding Makelaar in Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen. Doet u vooral mee!

Cursus Fiscaliteiten BV

Home / Cursussen / Fiscaliteiten BV

Opleiding Makelaar: Cursus Fiscaliteiten Bedrijfsvastgoed

Binnen de opleiding Makelaar vormt de module Fiscaliteiten Bedrijfsvastgoed een verdiepend examen binnen de Aanvullende Theorie Bedrijfsvastgoed. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral voor onze begeleiding!

Onderwijsvorm Cursusgeld* Oefenmateriaal Theorie Voor wie geschikt?
Klassikaal onderwijs: cursus 5 * 2,5 uur € 655,- Ja Ja U heeft nog geen eerder onderwijs gevolgd of examen gedaan en wilt over alle onderwerpen uitleg en oefening.
Individueel traject: (5 lesuren) (10 lesuren) € 400,-
€ 800,-
Ja Beperkt** U volgt geen klassikaal onderwijs en wilt toch uitleg en oefening hebben bij het vak.

* alle cursusgelden zijn inclusief verzorging en materiaal en volledig BTW-vrij
** bij afname van 10 lesuren ontvangt u het complete theoriemateriaal van de cursus

Fiscaliteiten voor de Bedrijfsmakelaar

De module Fiscaliteiten Bedrijfsvastgoed is een vervolg op het onderdeel Fiscaliteiten van het vak FFT in de basistheorie. U kunt een verdere verdieping van uw fiscaalrechtelijke kennis verwachten, gericht op het bedrijfsvastgoed. Welke BTW-gevolgen kunnen er optreden bij de doorverkoop van een gebruikt pand? Kan er overdrachtsbelasting spelen bij een aandelentransactie en hoe kan dit vermeden worden? Geldt de zesmaanden-regeling ook voor doorverkoop van een bedrijfspand? Op deze en andere vragen gaan wij bij deze cursus graag in. Doorgaans kunt u korte tijd na de cursus de flextoets afleggen en slaagt u meteen!

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op een goed bereikbare locatie in het centrum van Leiden. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. De lessen worden op doordeweekse dagen verzorgd, hetzij in de avonduren, hetzij overdag. De bijeenkomsten duren 3 uur, onderbroken door een pauze van max. 30 minuten. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inkomstenbelasting Specifiek vastgoedgerelateerde bepalingen uit de winstsfeer voor ondernemers: afschrijving, herinvesteringsreserve (HIR), investeringsaftrek en andere investeringsfaciliteiten.
Vennootschapsbelasting Bepalingen omtrent belastingplicht, deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie en fiscale eenheid.
Omzetbelasting (BTW) Specifieke bepalingen omtrent ontwikkeling, bouw, koop en verkoop en de verhuur van bedrijfsmatig vastgoed.
Overdrachtsbelasting Bepalingen omtrent de samenloop met de Omzetbelasting; regeling omtrent fictieve onroerende zaken (aandelen in vastgoed-lichamen)

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335