Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Cursus Financiën en Fiscaliteiten

Home / Cursussen / FFT

Opleiding Makelaar: Cursus Financiën en Fiscaliteiten (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar wordt in de module Financiën en Fiscaliteiten (F & F) aandacht geschonken aan fiscale en financiële zaken rond vastgoed. Het is het 'rekenvak' binnen de opleiding. Anders dan vaak gedacht: wiskundige kennis is er niet voor vereist. U volgt een gedegen cursus met voldoende uitleg en oefening. Veel onderwerpen zijn vaak niet uit de woningmakelaardij bekend en dat komt doordat deze module zich vooral op bedrijven en bedrijfsmatige aspecten van vastgoed richt.

Financiën en Fiscaliteiten voor de Makelaar

Wij begeleiden u steeds intensief en examengericht bij dit meer moeilijke vak. Stapsgewijs leert u ook meer moeilijke berekeningen en opgaven te doorzien. De ervaring leert, dat 10 bijeenkomsten beslist wenselijk zijn om in alle onderwerpen thuis te raken. De doorlooptijd van deze module bedraagt 3 maanden. Er is dan het gebruikelijke klassikaal onderwijs ter voorbereiding van het examen. Door het volgen van de cursus kunt u het certificaat dus binnen een redelijke tijd behalen.

De docent

De cursus wordt gedoceerd door de heer mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden en auteur van het boek Fiscaal recht Vastgoed. De docent is bovendien K-RMT gecertificeerd en doceert het vak langjarig en met goed resultaat. Het examen dat u moet halen wordt een examen dat u kunt halen.

Het lesmateriaal

Bij de cursus is lesmateriaal inbegrepen (theorie- en oefenmateriaal). Wij hanteren compact studie- en oefenmateriaal en geen omvangrijke boeken of mappen met wellicht vele overbodige teksten! Zowel theorie- als oefenmateriaal is in eigen beheer samengesteld.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in het centrum van Leiden. Zowel per eigen vervoer als per openbaar vervoer is er een goede bereikbaarheid. De lessen worden gegeven op een doordeweekse avond. Alle bijeenkomsten duren 3 uur met een pauze van ten hoogste 30 minuten.

Indeling van de cursusbijeenkomsten

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld, verdeeld over twee blokken:

Blok I: Financiën
Financiën-I: balans en winst- en verliesrekening; waardering en afschrijving van onroerende zaken
Financiën-II: kengetallen (financiële ratio's), eigen en vreemd vermogen, ondernemingsplan en begrotingen
Financiën-III: kosten en kostprijs, break-even, leasing en factoring
Financiën-IV: Financieel rekenen met annuïteiten, spaarsaldi en pensioenen; investeringsselectie rond vastgoed
Blok II: Fiscaliteiten
Omzetbelasting (BTW)
Overdrachtsbelasting
Inkomstenbelasting
Successiewet en NSW
Wet WOZ

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)