Klassikale opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige vanuit Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen.

Cursus Financiën en Fiscaliteiten

Home / Cursussen / FFT

Opleiding Makelaar: Cursus Financiën en Fiscaliteiten (Basistheorie)

Binnen de opleiding Makelaar is Financiën en Fiscaliteiten (FF) een interessante module waar het onder meer om het rekenwerk gaat. Wiskundige kennis is er echter niet voor vereist en iedereen kan deze toets halen. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral welke vorm het meest geschikt voor u is!

Financiën en Fiscaliteiten voor de Makelaar

Het vak Financiën en Fiscaliteiten is bij uitstek het "rekenvak" binnen de opleiding makelaar. U dient hiervoor uiteenlopende berekeningen te kunnen maken. Ook worden in het examen theorievragen gesteld. Wilt u de opgaven binnen de gestelde tijd met succes kunnen beantwoorden, dan is veel oefening noodzakelijk. Wij begeleiden u dan ook intensief bij dit meer moeilijke vak. Stapsgewijs leert u in de cursus ook meer moeilijke berekeningen en opgaven te doorzien. De ervaring leert, dat 10 bijeenkomsten van 3 uur beslist noodzakelijk zijn wilt u in alle onderwerpen thuisraken. Ook als u al enige voorkennis heeft is het vak vaak omvangrijk. Wij verzorgen het onderwijs enkele malen per jaar, zodat u niet te lang op de cursus hoeft te wachten. Er is dan het gebruikelijke klassikaal onderwijs met voldoende bijeenkomsten om u behoorlijk op de toets voor te bereiden. Door het volgen van de cursus kunt u het certificaat binnen een redelijke tijd behalen.

Het lesmateriaal

Bij het lesgeld is studiemateriaal inbegrepen. Als theoriemateriaal ontvangt u de Syllabus Financiën en de Syllabus Fiscaliteiten. Beide uitgaven zijn door KMR Vastgoedopleidingen in eigen beheer samengesteld en bij uitstek examengericht geschreven. Met regelmaat vindt bovendien inhoudelijke actualisatie plaats van deze nuttige naslagwerken. Wij hanteren compact studie- en oefenmateriaal en geen omvangrijke boeken of mappen met wellicht vele overbodige teksten!

Wij voorzien u bovendien van een uitvoerig vraagstukkenpracticum over alle examenonderwerpen. Deze opgaven worden stapsgewijs opgegeven en besproken in de cursus. Uiteindelijk heeft u dan een goede vaardigheid gekregen om in een korte tijd ook meer moeilijke opgaven te doorzien. U dient in het bezit te zijn van een eenvoudige rekenmachine en voor het onderdeel Fiscaliteiten een recente wettenbundel waarin de belastingwetten vermeld staan. Verdere studieboeken hoeft u voor dit vak niet aan te schaffen.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in het centrum van Leiden. Zowel per eigen vervoer als per openbaar vervoer is er een goede bereikbaarheid. De lessen worden in de regel op een doordeweekse avond. Van tijd tot tijd wordt tevens een lesgroep overdag gestart. De cursus Financiën en Fiscaliteiten beslaat in totaal 10 bijeenkomsten met bespreking van theorie en opgaven. Alle bijeenkomsten duren 3 uur, onderbroken met een pauze van ten hoogste 30 minuten.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

BLOK FINANCIËN
Financiën-I Plaats en functie van de administratie; balans en winst- en verliesrekening; waardering en afschrijving van onroerende zaken; verwerking BTW
Financiën-II Financiële analyse van een onderneming met behulp van kengetallen (ratio's), financiering met eigen en vreemd vermogen, aspecten van een ondernemingsplan en begrotingen
Financiën-III Indeling van kosten en bepaling van de kostprijs; meest gangbare berekeningen met kostensoorten binnen een organisatie
Financiën-IV Financiële rekenkunde, annuïteiten, spaarsaldi en pensioenen; meest gangbare berekeningen aan de hand van rekentafels; berekeningen op het gebied van investeringen in vastgoed en het onderscheid daarin
BLOK FISCALITEITEN
Fiscaliteiten Kennis en toepassing van de belangrijkste heffingswetten op het gebied van onroerende zaken: Omzetbelasting (BTW), Overdrachtsbelasting, Successiewet, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting; toepassing Wet WOZ

Verkorte cursus

Heeft u eerder examen gedaan of (elders) onderwijs gevolgd en bent u niet geslaagd? Bij KMR Vastgoedopleidingen kunt u ook voor een verkorte cursus terecht. U heeft dan 3 doordeweekse avonden les en betaalt voor deelname € 240,--. Bij dit bedrag is het oefenmateriaal inbegrepen. U ontvangt geen theoriemateriaal. De verkorte training gaat alleen bij voldoende deelname van start. Wilt u daarop niet moeten wachten, dan adviseren wij u van individuele begeleiding gebruik te maken.

Opleiding Makelaar (K-RMT)

Basistheorie Taxeren
Basistheorie Vastgoeddeskundige
Aanvullende theorie Wonen
Aanvullende theorie Bedrijfs Vastgoed

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335