Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Opleiding Makelaar en Vastgoeddeskundige

Home / Beroep en titel

Beroep en titel makelaar

Het beroep makelaar

Het beroep makelaar omvat een veelzijdige bezigheid. Van oudsher vervult de makelaar een bemiddelende rol tussen partijen. Het gaat dan meestal om de koop en verkoop of huur en verhuur van onroerende zaken. De makelaar is zelf geen partij bij de transactie maar handelt in opdracht van één van de partijen. Door het brede karakter van de opleiding kunt u zelf de specialisatie kiezen die u het meeste aanspreekt. Dit maakt dan ook een betrekking bij makelaarskantoren, banken, verzekeringsmaatschappijen of de Overheid goed mogelijk. Daarbij is niet gezegd, dat u met de opleiding enkel het traditionele vak van makelaar zou kunnen uitoefenen. Ook voor een rentmeester, het notariaat en vastgoedjuristen biedt de opleiding zeker nut. Of misschien uit interesse waarbij u nog ideeën wilt opdoen? KMR begeleidt u graag!

De titel makelaar

Vraagt u het eens aan 'de man in de straat' en hij zal u zeggen dat makelaar een beëdigd beroep is. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de titel 'makelaar' was lange tijd wettelijk beschermd. Dit is vergelijkbaar met advocaat, notaris en deurwaarder op dit moment. Ook de woorden assistent-makelaar en makelaarskantoor vielen onder deze titelbescherming. Wie de opleiding niet had gevolgd en niet was beëdigd, mocht zich hooguit 'bemiddelaar' noemen. Er is intussen veel veranderd. De eedaflegging bestaat niet meer en ieder mag zich in theorie makelaar noemen. Het is een vrij beroep zonder wettelijke titelbescherming. In de praktijk is het echter zo dat men eerst de opleiding volgt en pas na het afronden daarvan werkzaamheden op het gebied van vastgoed begint. Gezien de omvang van de belangen en risico's is dat niet meer dan logisch. Om makelaar te worden volgt u dus nog steeds de opleiding.

 • Makelaarsstokjes

  Makelaarsstokjes

  Enkele Makelaarsstokjes uit de Gouden Eeuw. Het makelaarsstokje was het symbool van de deskundigheid en de vakbekwaamheid van de makelaar.
 • Oegstgeester

  Oegstgeester Dakpan

  Kent u de Oegstgeester dakpan? Lokale kennis is van groot belang binnen de Makelaardij.
 • Makelaarsbruggetje

  Makelaarsbruggetje

  Het Makelaarsbruggetje over de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Een Rijksmonument waar u nog altijd over kunt lopen.
 • comptoir

  Het Makelaers Comptoir

  Makelaar is een eeuwenoud beroep, zo blijkt uit het opschrift van het Gildenhuis in de binnenstad van Amsterdam. De makelaar is steeds bemiddelaar tussen partijen bij een transactie.

OPBOUW MODULES

Basistheorie Vastgoeddeskundige
Specialisatie Wonen (K-RMT)
Specialisatie Bedrijfsvastgoed (BOG)
Examentraining Makelaar
(A-RMT en K-RMT)