Opleiding Makelaar in Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen. Doet u vooral mee!

Opleiding Makelaar en Vastgoed

Home / A-RMT en K-RMT

A-RMT en K-RMT

Afhankelijk van uw voortgang met de opleiding en het gekozen niveau kunt u in aanmerking komen voor de titel A-RMT, K-RMT of RMT. De vermeldingen worden achter de naam geplaatst. De aanduiding A-RMT staat voor Assistent-Register Makelaar Taxateur en wordt toegekend aan degene die een beperkt traject heeft gevolgd dat circa 20% van de Basistheorie beslaat. De titel geeft u echter maar zeer beperkte mogelijkheden om op het gebied van vastgoed werkzaam te zijn. Het gaat dan om een binnendienstfunctie op een makelaarskantoor. Het register voor A-RMT wordt door SVM|nivo zelf bijgehouden. Aanzienlijk ruimer zijn uw mogelijkheden met de (eveneens beschermde) titel K-RMT. De afkorting staat voor Kandidaat-Register Makelaar Taxateur en geeft u de mogelijkheid om alle werkzaamheden in de buitendienst bij een makelaarskantoor uit te voeren. Alleen taxeren doet u niet. U volgt het reguliere traject met de examens Basistheorie en Aanvullende theorie Wonen.

KMR Vastgoedopleidingen leidt in de regel op voor K-RMT en niet voor A-RMT. Overwegingen hierbij zijn dat K-RMT de klassieke route is voor uw vastgoedcarrière en het uw moeite met een volwaardig diploma beloont. Heeft u eerst A-RMT gedaan en besluit u later toch voor K-RMT op te gaan, dan dient u het volledige traject te volgen: dit geeft dubbele verplichtingen. Hierbij komt nog kijken, dat de examens A-RMT vaak verre van eenvoudig zijn en meer dan 20% van de Basistheorie omvatten. U heeft dan eigenlijk een te beperkte titel. Ook hier geldt: wij leiden u graag en volwaardig op. Wilt u toch begeleiding bij A-RMT, dan kunt u ons hiervoor uiteraard benaderen. Wij denken graag met u mee.

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335