Beroepsopleiding Advocaten

Home / Beroepsopleiding Advocaten

Bijlessen en Cursussen voor de examens van de Beroepsopleiding Advocaten

Wist u dat de Leidse Repetitoren nu langer dan 20 jaar (als oudste in Nederland) met ervaren en goede docenten professionele begeleiding bij de examens van de Beroepsopleiding geeft?

Reeds vele jaren verzorgen de Leidse Repetitoren trainingen en cursussen voor de toetsen van de Beroepsopleiding Advocaten. Deze bijeenkomsten sluiten goed aan op de examenprogramma's van uw opleiding. De toetsen zijn waarschijnlijk de laatste examens die u in uw juridische carrière zult afleggen. Wij zijn goed bekend met de onderwerpen en theorie van de opleiding en relevante wetgeving voor de toetsen. De bijeenkomsten worden in niet al te groot verband gegeven door docenten die als geen ander bij hun vak betrokken zijn. Deze nuttige begeleiding biedt u een plezierige manier om intensief met de vakken bezig te zijn.

In de bijeenkomsten geven wij u de gelegenheid om goed te oefenen, uitleg te krijgen en uw vragen over het vak te stellen. Ook aan een juiste manier van motiveren van uw antwoord wordt aandacht gegeven: dit is immers doorslaggevend bij de beoordeling van de open vragen op de toets.

Docenten en Cursussen

Voor vragen over de cursussen en uw deelname daaraan kunt u onze docenten rechtstreeks benaderen. Zij geven gemiddeld 20 jaar begeleiding (bijles, training en cursussen) voor hun vak en zijn als geen ander betrokken bij uw beroepsopleiding.

De Beroepsopleiding: geen sinecure!

De Beroepspleiding is geen sinecure en dat is de Leidse Repetitoren goed bekend. De studielast van de Beroepsopleiding is aanzienlijk zwaarder dan in de voorgaande opleiding het geval was. De examens zijn zonder meer omvangrijk en u zult voor de meeste vakken alle examentijd hard nodig hebben. Er wordt ronduit veel studiestof voor de examens opgegeven. Soms is het onmogelijk dit compleet te lezen en te bestuderen. Stagiairs zijn ook geen voltijdstudenten en uw zaken gaan uiteraard voor. Ook moet gezegd worden dat de vraagstellingen op de examens soms aan duidelijkheid te wensen overlaten. Daar wordt het niet gemakkelijker door. Wij zijn daar als professionele opleider van dichtbij mee bekend. Van groot belang is dat u tevoren veel geoefend heeft om goed op uw examen voorbereid te zijn. De opgaven van eerdere examens en proefvragen leggen wij u graag nog eens uit. Het kan bovendien nuttig zijn om ook eens te oefenen aan de hand van compleet nieuwe vragen, die nog niet zijn gesteld. Daar zorgen wij dan ook voor. Dat is dus de rol van de Leidse Repetitoren bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Bijstand bij Bezwaar en Beroep inzake de examens

In het geval u niet geslaagd bent voor een examen, wordt het behaalde cijfer bekendgemaakt. U kunt dan zien hoeveel deelpunten er missen voor een voldoende. Is er een groot verschil, dan is een hernieuwde poging mogelijk het beste. Bij een kleine marge kunt u overwegen om een herbeoordeling (herziening) van het examen aan te vragen.

Maar wie staat er aan uw kant? Als advocaat-stagiaire bent u gewend anderen bij te staan. Nu gaat het om uw eigen belang. U dient met goede argumenten te komen waarom uw examen een voldoende verdient. Zo kunnen er bij een opgave wel eens meerdere antwoorden juist blijken, kan er een onvolkomenheid in de vraagstelling staan en kan het de vraag zijn of een bepaalde opgave wel gesteld had mogen worden. De Leidse Repetitoren kunnen u inhoudelijk bijstaan met het opstellen van (bezwaar)gronden. U doet dit mogelijk voor het eerst: wij hebben dit inmiddels vele malen gedaan en zijn bekend met de gang van zaken bij het CPO te Nijmegen. Wij kunnen ook als deskundige bij de bezwaarzitting aanwezig zijn en daar in uw belang het woord voeren.

Leidt dit nog niet tot een voldoende, dan kunt u een gang naar de bestuursrechter overwegen. Ook bij een beroepschrift horen argumenten en wij kunnen deze voor u opstellen. Het dient dan dus om procedurele zaken te gaan. Ook bij de zitting van de bestuursrechter kunnen wij als deskundige aanwezig zijn en het woord voeren.

Wij beoordelen steeds tevoren of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen (of een ander middel aan te wenden) inzake de uitslag. Neemt u vooral tijdig contact met ons op zodat er voldoende tijd is om alle argumenten te wegen.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335