Kring van Leidse Repetitoren

Beroepsopleiding Advocaten

Home / Beroepsopleiding Advocaten

Bijlessen en Cursussen voor de examens van de Beroepsopleiding Advocaten

Wist u dat de Leidse Repetitoren nu langer dan 20 jaar als enige in Nederland met ervaren en goede docenten professionele begeleiding bij de toetsen van de Beroepsopleiding geeft?

Reeds vele jaren verzorgen de Leidse Repetitoren trainingen en cursussen voor de toetsen van de Beroepsopleiding Advocaten. Deze bijeenkomsten sluiten goed aan op de examenprogramma's van uw opleiding. De toetsen zijn waarschijnlijk de laatste examens die u in uw juridische carrière zult afleggen. Wij zijn goed bekend met de onderwerpen en theorie van de opleiding en relevante wetgeving voor de toetsen. De bijeenkomsten worden in niet al te groot verband gegeven door docenten die als geen ander bij hun vak betrokken zijn. Deze nuttige begeleiding biedt u een plezierige manier om intensief met de vakken bezig te zijn.

In de bijeenkomsten geven wij u de gelegenheid om goed te oefenen, uitleg te krijgen en uw vragen over het vak te stellen. Ook aan een juiste manier van motiveren van uw antwoord wordt aandacht gegeven: dit is immers doorslaggevend bij de beoordeling van de open vragen op de toets.

Docenten en Cursussen

Voor vragen over de cursussen en uw deelname daaraan kunt u onze docenten rechtstreeks benaderen. Zij geven gemiddeld 20 jaar begeleiding (bijles, training en cursussen) voor hun vak en zijn als geen ander betrokken bij uw beroepsopleiding.

Docent Cursussen Leslocatie Telefoon
Mr W.D. Bierens de Haanpetje Jaarrekeninglezen
Jaarrekeninglezen aan de Zuidas
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Leiden *
Amsterdam
Leiden *
Leiden *
071 - 514 73 35
Mevr. mr C. van den Haspel - Minor en Major Bestuursrecht
Katwijk 071 - 514 73 35
Mr D.E. van Houtenpetje - Minor en Major Burgerlijk recht
- Informatie- en Bewijsvergaring
Hilversum 035 - 685 17 40
Mevr. mr L. Slooter-Satterpetje - Minor en Major Strafrecht
Oegstgeest 071 - 515 77 77

*Leiden, maar ook op locatie elders of bij u als in-company mogelijk. Wij verzorgen bovendien een aantal cursussen ook op externe locaties:

Arnhem
Best Western Hotel Haarhuis
Stationsplein 1
6811 KG Arnhem
Telefoon 026-442 7441

Rotterdam
Engels Meeting & Conference Center
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Telefoon 010-411 9550

De Beroepsopleiding: geen sinecure!

De Beroepspleiding is geen sinecure en dat is de Leidse Repetitoren goed bekend. De studielast van de Beroepsopleiding is aanzienlijk zwaarder dan in de 'oude' opleiding het geval was. De toetsen zijn zonder meer omvangrijk en u zult voor de meeste vakken alle examentijd hard nodig hebben. Er wordt ronduit veel studiestof voor de toetsen opgegeven. Soms is het onmogelijk dit compleet te lezen en te bestuderen. Ook moet gezegd worden dat de vraagstellingen op de toetsen soms aan duidelijkheid te wensen overlaten. Daar wordt het niet gemakkelijker door. Wij zijn daar als professionele opleider van dichtbij mee bekend. Van groot belang is dat u tevoren veel geoefend heeft om goed op de toets voorbereid te zijn. De opgaven van eerdere toetsen en proeftoetsen leggen wij u graag nog eens uit. Het kan bovendien nuttig zijn om ook eens te oefenen aan de hand van compleet nieuwe vragen, die nog niet zijn gesteld. Daar zorgen wij dan ook voor. Dat is dus de rol van de Leidse Repetitoren bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Bezwaar en Beroep inzake de tentamens

In het geval u bent geslaagd voor een tentamen wordt er sinds 2017 enkel een judicium 'voldoende' toegekend. Bij een onvoldoende wordt aan u een cijfer bekendgemaakt. U kunt dan de gemaakte opgaven met uitwerking opvragen met het oog op een eventueel bezwaar. Het bezwaar dient te worden gemaakt bij de Examencommissie. De docenten van de Leidse Repetitoren staan u graag bij als u inhoudelijke gronden moet opstellen om dit bezwaar in te kunnen dienen. Hierbij beoordelen wij ook of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag. Wij begeleiden u desgewenst bij de zitting: de docent is dan voor even advocaat en u bent natuurlijk de cliënt. Neemt u vooral tijdig contact met ons op zodat er voldoende tijd is om alle argumenten te wegen.

Publicaties

Wij stellen u graag enkele publicaties van onze docenten als studiemateriaal beschikbaar. U kunt deze bestanden hieronder kosteloos downloaden.

Binding en rechtsbescherming bij een fiscaal compromis (Advocatenblad)
Jaarrekeninglezen: gaat er nu toch iets veranderen? (Verderdenken)
De belangrijkste balanspost van de advocaat staat niet in de balans (Verderdenken)

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335