Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursus Strafrecht

Eerstkomende bijlessen en cursus Strafrecht voor de Beroepsopleiding

De begeleiding bij de Minor en Major Strafrecht start 4 weken voorafgaand aan het examen. Bij individuele begeleiding (privé-les) kan eerder gestart worden.

Algemeen

Binnen de Beroepsopleiding Advocaten omvat de toets Strafrecht een omvangrijke materie. Het strafrecht is verdeeld over het materiële recht en een aantal formeelrechtelijke onderwerpen. Hierbij komt dat er geregeld wetswijzigingen optreden en ook een omvangrijke jurisprudentie bestaat. U zult over de meeste van deze onderwerpen wel iets in de Rechtenstudie gehad hebben. Misschien werkt u niet of niet veel met strafrecht in uw praktijk, is het een tijd geleden dat u het strafrecht bestudeerde en is er intussen het nodige veranderd. In korte tijd heeft u dan een omvangrijke materie te bestuderen. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Na het volgen van deze cursus is het burgerlijk recht beslist geen onbekend terrein meer. De toets die u moet halen wordt een toets die u dan ook kunt halen.

De cursus Strafrecht

De cursus Strafrecht bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. U heeft dus 12½ uur begeleiding en u bent daarmee grondig voorbereid. Het onderwijs start ca. 6 weken voor de toets. De bijeenkomsten worden doorgaans in de avonduren gegeven. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere toetsen. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus telkens gemotiveerd besproken (de juiste beredenering van het antwoord en vooral ook de relevante wetsartikelen) Er wordt zowel met de open vragen als de meerkeuzevragen geoefend.

Klassikale deelname of Individueel Traject

Wij bieden een tweetal vormen van begeleiding aan. U kunt klassikaal een cursus volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject (privé-les). U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject op het examen. De lesmomenten kunt u dan met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus wordt u tevoren een vast bedrag in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Strafrecht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 500,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Strafrecht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden op de examens.
  • De cursus gaat uitdrukkelijk in op de relevante wetsbepalingen en vindplaatsen uit de wet.
  • Bestuursrecht Major is een omvangrijk vak dat uiteenlopende onderwerpen bestrijkt. Extra uitleg zal - zo leert de ervaring- nuttig zijn.
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Wij hebben hoge slagingen en beschikken over vele goede referenties. Voor u is het vak nieuw, maar voor de docent beslist niet.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335