Cursus Jaarrekeninglezen

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Jaarrekeninglezen aan de Zuidas

Jaarrekeninglezen aan de Zuidas: opzet en achtergrond

Onze succesvolle cursus Jaarrekeninglezen voor de Beroepsopleiding Advocaten krijgt met ingang van 2018 een korte variant die aan de Zuidas te Amsterdam wordt verzorgd. Dit doen wij met name om de grote advocatenkantoren beter te bedienen. Immers, de Amsterdamse (Jonge) Balie is de grootste van Nederland en dat rechtvaardigt wat extra aandacht. Deelnemers aan de opleiding via de Law Firm School of de Brauwerij hebben meer onderwijs dan anderen. Wij bieden daarom vooral een korte training met veel oefenen en aandacht voor wat er in de examens aan de orde komt. Hierbij vermelden wij wel dat deze korte training geen vervanging is van onze volledige cursus in Leiden of van het 'regulier' onderwijs binnen de opleiding. Wilt u de volledige cursus volgen of individueel aan de bijeenkomsten deelnemen (zoals bij de derde toetskans), dan verwijzen wij u graag naar de informatie bij de Cursus Jaarrekeninglezen.

Het programma van Jaarrekeninglezen aan de Zuidas bestaat uit drie bijeenkomsten in de avonduren in een groep van ten hoogste 10 deelnemers. Bij overinschrijving wordt een parallelgroep gevormd. Ieder kan zo aan het woord komen, vragenstellen en deze ook gesteld krijgen. Een korte intensieve en vooral examengerichte aanpak. Deelname staat alleen open voor advocaat-stagiares in de Beroepsopleiding. Doet u vooral mee! Behoort u niet tot deze doelgroep en heeft u uit anderen hoofde belangstelling, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vergelijkbaar traject.

Cursusgeld en Leslocatie

Voor uw deelname aan Jaarrekeninglezen aan de Zuidas rekenen wij € 350,- per deelnemer. Deze prijs is all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal en volledig BTW-vrij. Wij voorzien u tijdig te voren van oefenopgaven die in de bijeenkomsten worden besproken. Er zijn 3 bijeenkomsten, tijd 19u30-22u00 op een goed bereikbare locatie aan De Boelelaan te Amsterdam.

Eerstkomende bijeenkomsten en rooster

Voor het examen Jaarrekeninglezen van 11 mei 2019 (opgave CPO) zullen de bijeenkomsten plaatsvinden volgens het rooster met startdatum Woe 17 april 2019. Opgave is vanaf heden mogelijk.

Cursusrooster Jaarrekeninglezen aan de Zuidas voor het examen 11 mei 2019 (opgave CPO)

Datum Tijd Onderwerpen
Woe 17 april 2019 19u30-22u00 Introductie; Bespreken vraagstukken deel I: begrippenkader, wettelijke en andere regels rond administratie en jaarrekening. Balans en W en V-rekening, accounting principles, Publicatieplicht en vrijstellingen. Jaarrekeningprocedure OK.
Woe 24 april 2019 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken deel II Financiële kengetallen, geconsolideerde jaarrekening, 403-verklaring, concernbegrippen. Kasstroom overzicht en Vermogensvergelijking. Eigen vermogen van NV/BV
Woe 1 mei 2019 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken deel III Waardering van deelnemingen en ondernemingen, regels rond accountantscontrole. Fiscale jaarrekening. Overige onderwerpen.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335