Cursus Bestuursrecht

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Bestuursrecht

Eerstkomende bijlessen en cursussen Minor en Major Bestuursrecht

Bijlessen en Cursussen starten op verschillende data in de aanloop voor de examens Minor en Major Bestuursrecht. Voor het examen Major Bestuursrecht van juni 2019 wordt gestart in de periode april 2019. Voor het examen Major Bestuursrecht van december 2019 wordt gestart in de periode september/oktober 2019. In de regel bieden wij u individuele begeleiding aan.

Algemeen

Binnen de Beroepsopleiding Advocaten omvat de toets Bestuursrecht (Major) een omvangrijke materie. Het bestuursrecht is verdeeld over enkele algemene en een groot aantal bijzondere wetten. Hierbij komt dat er geregeld wetswijzigingen optreden en ook een omvangrijke jurisprudentie bestaat. U zult over de meeste van deze onderwerpen wel iets in de Rechtenstudie gehad hebben. Misschien werkt u niet of niet veel met bestuursrecht in uw praktijk, is het een tijd geleden dat u het bestuursrecht bestudeerde en is er intussen het nodige veranderd. In korte tijd heeft u dan een omvangrijke materie te bestuderen. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Na het volgen van deze cursus is het burgerlijk recht beslist geen onbekend terrein meer. De toets die u moet halen wordt een toets die u dan ook kunt halen.

De cursus Bestuursrecht

De cursus Bestuursrecht bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. U heeft dus 12½ uur begeleiding en u bent daarmee grondig voorbereid. Het onderwijs start ca. 6 weken voor de toets. De bijeenkomsten worden doorgaans in de avonduren gegeven. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere toetsen. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus telkens gemotiveerd besproken (de juiste beredenering van het antwoord en vooral ook de relevante wetsartikelen) Er wordt zowel met de open vragen als de meerkeuzevragen geoefend.

Wie geeft het onderwijs?

De cursussen Bestuursrecht worden gegeven door mevrouw van den Haspel, zelfstandig docent/trainer te Katwijk aan Zee. De leslocatie is Katwijk aan Zee. Zij was lange tijd verbonden aan een particulier opleidingsinstituut te Leiden en verzorgt inmiddels reeds lange tijd cursussen Publiekrecht voor verschillende opleidingen. Er is een goede bekendheid met de toetsvragen, het studiemateriaal en relevante wetgeving. Het onderwijs wordt u op een aansprekende en begrijpelijke manier gegeven waardoor het vak u snel zal aanspreken. Doet u vooral mee.

Klassikale deelname of Individueel Traject

Voor Bestuursrecht bieden wij een tweetal onderwijsvormen aan. U kunt de cursus klassikaal volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject. U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet, heeft u aparte wensen of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject richting het examen. De lesmomenten kunt u dan zelf met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus Bestuursrecht wordt u tevoren een vast bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij. U ontvangt tevoren een nota voor de betaling. Wij dienen uw betaling te hebben ontvangen alvorens het onderwijs van start gaat. U wordt tenslotte geacht in het bezit te zijn van een recente wetseditie waarin het Bestuursrecht is opgenomen.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Bestuursrecht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 400,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Bestuursrecht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden op de examens.
  • De cursus gaat uitdrukkelijk in op de relevante wetsbepalingen en vindplaatsen uit de wet.
  • Bestuursrecht Major is een omvangrijk vak dat uiteenlopende onderwerpen bestrijkt. Extra uitleg zal - zo leert de ervaring- nuttig zijn.
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Wij hebben hoge slagingen en beschikken over vele goede referenties. Voor u is het vak nieuw, maar voor de docent beslist niet.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335