Minor en Major Burgerlijk recht

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Burgerlijk recht

Eerstkomende bijlessen en cursus Minor en Major Burgerlijk recht

Bijlessen en Cursussen starten op verschillende data in de aanloop voor de examens Minor en Major Burgerlijk recht. Voor het examen Major Burgerlijk Recht van juni 2019 wordt gestart na de toetsronde van mei 2019. Tijdig aanmelden wordt op prijs gesteld.Voor het examen Major Burgerlijk Recht van december 2019 wordt gestart in de periode september/oktober 2019.

De bijeenkomsten worden gegeven op de locaties Leiden, Amsterdam en Hilversum. U kunt bij inschrijven uw voorkeur aangeven.

Algemeen

Binnen de Beroepsopleiding Advocaten is vooral de toets Burgerlijk recht Major een omvangrijk examen. Er komen uiteenlopende onderwerpen uit de boeken 3, 5, 6, 7 en 7A BW aan de orde. Ook het Burgerlijk procesrecht en bepaalde onderdelen uit het Insolventierecht horen tot de eindtermen. U zult over de meeste van deze onderwerpen wel iets in de Rechtenstudie gehad hebben. Misschien werkt u niet in de civiele praktijk, is het een tijd geleden dat u burgerlijk recht bestudeerde en is er intussen het nodige veranderd. In korte tijd heeft u dan een omvangrijke materie te bestuderen. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Na het volgen van deze cursus is het burgerlijk recht beslist geen onbekend terrein meer. De toets die u moet halen wordt een toets die u dan ook kunt halen.

De cursus Burgerlijk recht

De cursus Burgerlijk Recht bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. U heeft dus 12½ uur begeleiding en u bent daarmee grondig voorbereid. Het onderwijs start ca. 6 weken voor de toets. De bijeenkomsten worden doorgaans in de avonduren gegeven. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere toetsen. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus telkens gemotiveerd besproken (de juiste beredenering van het antwoord en vooral ook de relevante wetsartikelen) Er wordt zowel met de open vragen als de meerkeuzevragen geoefend.

Wie geeft het onderwijs?

De cursussen Burgerlijk recht worden gegeven door de heer van Houten, zelfstandig docent/trainer te Hilversum. De leslocatie is Hilversum. Er is een goede bekendheid met de toetsvragen, het studiemateriaal en relevante wetgeving. Het onderwijs wordt u op een aansprekende en begrijpelijke manier gegeven waardoor het vak u snel zal aanspreken. Doet u vooral mee. Op verzoek kunnen de bijeenkomsten op gelijke wijze te Leiden of Amsterdam verzorgd worden.

Klassikale deelname of Individueel Traject

Voor Burgerlijk recht bieden wij een tweetal onderwijsvormen aan. U kunt de cursus klassikaal volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject. U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet, heeft u aparte wensen of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject richting het examen. De lesmomenten kunt u dan zelf met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus Burgerlijk recht wordt u tevoren een vast bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij. U ontvangt tevoren een nota voor de betaling. Wij dienen uw betaling te hebben ontvangen alvorens het onderwijs van start gaat. U wordt tenslotte geacht in het bezit te zijn van een recente wetseditie waarin zowel het materiële als het formele Burgerlijk recht is opgenomen.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Burgerlijk recht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 400,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Burgerlijk recht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden op de examens.
  • De cursus gaat uitdrukkelijk in op de relevante wetsbepalingen en vindplaatsen uit wet.
  • Burgerlijk recht Major is een omvangrijk vak dat uiteenlopende onderwerpen bestrijkt. Extra uitleg zal - zo leert de ervaring- nuttig zijn.
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Wij hebben hoge slagingen en beschikken over vele goede referenties. Voor u is het vak nieuw, maar voor de docent beslist niet.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335