Cursussen Minor en Major Burgerlijk recht

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Burgerlijk recht

Eerstkomende bijlessen en cursussen Minor en Major Burgerlijk recht

Bijlessen en Cursussen starten op verschillende data in de aanloop voor de examens Minor en Major Burgerlijk recht.

Voor het examen Minor Burgerlijk recht starten de bijeenkomsten doorgaans 4 weken voorafgaand aan het examen.

Voor het examen Major Burgerlijk recht wordt lesgegeven in de periode mei-juni 2020, startdatum woensdag 13 mei 2020.

Voor beide examens bieden wij u begeleiding via klassikale of individuele lessen.

De Examentrainingsdag Major Burgerlijk recht wordt op de zaterdag voor het examen gegeven en omvat 2 dagdelen met oefenen aan de hand van examens. De eerstkomende datum is zaterdag 13 juni 2020 voor het examen van 20 juni 2020..

De Minor en Major Burgerlijk Recht

Volgt u de leerlijnen Bestuursrecht of Strafrecht, dan legt u enkel het examen Minor Burgerlijk recht af. Hoewel de examenstof in dat geval slechts een deel van de Major Burgerlijk recht beslaat, is het voor u veelal minder bekende materie. Wij zorgen dat u dit examen in korte tijd kunt halen.

Volgt u de leerlijn Burgerlijk recht, dan legt u het examen Major Burgerlijk recht af. Dit is een omvangrijk examen. Misschien werkt u niet in de civiele praktijk, is het een tijd geleden dat u burgerlijk recht bestudeerde en er intussen het nodige veranderd in wetgeving en jurisprudentie. In korte tijd heeft u dan een omvangrijke materie te bestuderen. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Het examen dat u moet halen wordt een examen dat u kunt halen.

De cursussen Burgerlijk recht

De cursussen Burgerlijk Recht bestaan uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. U heeft hiermee voldoende begeleiding en u bent daarmee grondig voorbereid. Het onderwijs start ca. 4 weken voor het examen. De bijeenkomsten worden doorgaans in de avonduren gegeven. U leert hoe u in korte tijd de vragen moet beantwoorden, wat veelgemaakte fouten zijn en hoe de open vragen gehonoreerd worden. Tijdens de cursus zal vooral geoefend worden met de opgaven van eerdere examens. Alle opgaven worden telkens gemotiveerd besproken: de juiste motivering van het antwoord en vooral ook de relevante wetsartikelen en jurisprudentie.

Docent

De cursussen Burgerlijk recht worden gegeven door de heer mr D. van Houten, zelfstandig docent/trainer te Hilversum. De docent was lange tijd verbonden aan een particulier opleidingsinstituut en verzorgt met langjarige ervaring cursussen Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht voor verschillende beroepsopleidingen. De leslocatie is Hilversum of naar keuze Amsterdam. De docent is als geen ander met het Burgerlijk (proces)recht en de examens van de Beroepsopleiding bekend.

Lesrooster Cursus Major Burgerlijk recht Voorjaar 2020 (examen 20 juni 2020)

Datum Tijd Onderwerpen
Woe 13 mei 19u30-22u00 Introductie Major BW;
Theorie en examenbespreking-I
Woe 20 mei 19u30-22u00 Theorie en examenbespreking -II
Woe 27 juni 19u30-22u00 Theorie en examenbespreking-III
Woe 3 juni 19u30-22u00 Theorie en examenbespreking-IV
Woe 10 juni 19u30-22u00 Theorie en examenbespreking-V,
Vragenronde en Afsluiting

Klassikale deelname of Individueel Traject

Wij bieden een tweetal vormen van begeleiding aan. U kunt klassikaal een cursus volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject (privé-les). U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject op het examen. De lesmomenten kunt u dan met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus wordt u tevoren een vast bedrag in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Burgerlijk recht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 475,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 400,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Burgerlijk recht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden van stagiaires op de examens Burgerlijk recht.
  • Extra uitleg en examengericht oefenen zal uw kans van slagen ten goede komen.
  • Deelname scheelt u zeer veel tijd bij de voorbereiding.
  • De bijeenkomsten worden bewust in klein verband gegeven zodat ieder aan het woord komt.
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • De Leidse Repetitoren beschikken over goede referenties.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335