Cursus Jaarrekeninglezen

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Jaarrekeninglezen

Eerstkomende bijlessen en cursus Jaarrekeninglezen voor de Beroepsopleiding

De eerstkomende Cursus Jaarrekeninglezen start dinsdag 22 oktober 2019 voor het examen van Najaar 2019. De cursus zal met zekerheid doorgaan. Meld u vooral tijdig aan zodat u zeker bent van een plaats. Maximaal 10 deelnemers per cursusgroep

U krijgt ruim 12 uur klassikaal les voor € 425,- (inclusief oefenmateriaal en BTW-vrij) en vooral géén lessen door accountants! De cursus wordt nu langer dan 20 jaar door de Leidse Repetitoren verzorgd en is daarmee de oudste en de beste voorbereiding voor Jaarrekeninglezen.

Voor stagiaires in en rond Amsterdam is er Jaarrekeninglezen aan de Zuidas: lessen met als locatie Amsterdam Zuid: eerstkomende startdatum woensdag 23 oktober 2019.

De Examentrainingsdag Jaarrekeninglezen: wordt op de zaterdag voor het examen gegeven en omvat 2 dagdelen met oefenen aan de hand van examens. De eerstkomende datum is zaterdag 9 november 2019.

Jaarrekeninglezen: met de wet in de hand

Jaarrekeninglezen lijkt niets met het recht te maken te hebben. In termen van de accountant zou het vak externe verslaggeving heten. Voor de meeste advocaat-stagiaires is Jaarrekeninglezen onbekende materie. De meer bedrijfseconomische onderwerpen zijn meestal geen onderdeel van uw Rechtenstudie geweest. Jaarrekeninglezen is duidelijk niet een simpel boekhouden, maar speelt zich vooral op het niveau van de accountant en de curator af. Wij houden er in de cursus rekening mee dat Ondernemingsrecht (bijvoorbeeld de flex-bv) niet voor ieder even bekend is. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Na het volgen van deze cursus is het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) beslist geen onbekend terrein meer. Het examen dat u moet halen wordt dus een examen dat u kunt halen.

De cursus Jaarrekeninglezen

De cursus Jaarrekeninglezen bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur. Met deze begeleiding bent u grondig voorbereid. Het onderwijs start 4 weken voor de examendatum. De bijeenkomsten worden alle in de avonduren in Leiden gegeven. Wij ontvangen u dan op een representatieve leslocatie in het centrum van de stad. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere examens. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus telkens gemotiveerd besproken (de juiste formulering en berekening van het antwoord en ook de relevante vindplaats in de wet).

Cursusrooster Jaarrekeninglezen Najaar 2019

Datum Tijd Onderwerpen
Dinsdag 22 oktober 2019 19u30-22u00 Introductie Jaarrekeninglezen;
Theorie Jaarrekeninglezen-I
Dinsdag 29 oktober 2019 19u30-22u00 Casusbespreking-I
Vrijdag 1 november 2019 19u30-22u00 Theorie Jaarrekeninglezen-II
Dinsdag 5 november 2019 19u30-22u00 Casusbespreking-II
Dinsdag 12 november 2019 19u30-22u00 Casusbespreking-III,
vragenronde en afsluiting

Het is een goede gewoonte dat wij in de loop van de cursus nog een extra les Jaarrekeninglezen aanbieden. Deze is bij de deelname inbegrepen. Dit blijkt telkens een nuttige bijeenkomst te zijn met nog eens extra uitleg en herhaling.

Docent

De cursus Jaarrekeninglezen wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden en repetitor Jaarrekeninglezen. De docent geeft het vak intussen meer dan 20 jaar voor de Beroepsopleiding en heeft een enorme ervaring met dit specifieke vakgebied. Door deze vakinhoudelijke kennis maar ook door de didactische vaardigheid zijn de cursussen telkens een enorm succes. Jaarrekeninglezen wordt op een aansprekende en begrijpelijke manier gegeven waardoor u in een korte tijd en zeer grondig op dit moeilijke examen voorbereid bent.

Individueel Traject

Voor Jaarrekeninglezen bieden wij een tweetal onderwijsvormen aan. U kunt de cursus klassikaal volgen en wordt dan volgens het rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject. U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren voor Jaarrekeninglezen. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet, heeft u aparte wensen of is het uw derde (en dus laatste) toetskans. Wij nemen dan graag de tijd om u via een Individueel Traject voor te bereiden op het examen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen.

Examentrainingsdag

Op de zaterdag voorafgaand aan het examen wordt een Examentrainingsdag voor Jaarrekeninglezen georganiseerd. Er zijn dan 2 dagdelen onderwijs (tijd: 10u00-12u30 en 13u30-16u00). De nadruk ligt uiteraard op oefenen met vraagstukken. Aanvullend zal er nog uitleg van theorie plaatsvinden. Deelname is nuttig voor stagiaires die niet aan de cursus deelnemen maar toch nog vragen willen stellen en willen oefenen. Wij zorgen voor een goede voorbereiding op het examen!

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus Jaarrekeninglezen wordt een vast bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief cursus- en oefenmateriaal, een redelijk aantal 'geschoonde' eerdere examens, verzorging en verder BTW-vrij.

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Jaarrekeninglezen (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 425,00
Examentrainingsdag 2 dagdelen € 325,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 400,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Jaarrekeninglezen?

  • Jaarrekeninglezen wordt gegeven door een jurist: iemand die dus uw taal spreekt. Dat is een groot voordeel. U krijgt dus géén les door accountants!
  • De 5 bijeenkomsten met uitleg, oefening en herhaling blijken zeer wenselijk om deze moeilijke materie voldoende te beheersen.
  • Wij maken u opmerkzaam op de valkuilen en mogelijke misslagen die helaas in het studiemateriaal en de toetsvragen schuilgaan en waardoor jaarrekeninglezen vaak onnodig moeilijk wordt om te bestuderen.
  • Wij begeleiden u in niet al te groot verband (maximaal 10 deelnemers per cursusgroep) en iedere deelnemer komt aan het woord. U stelt vragen en wij doen dat ook. Intensief en interactief deelnemen maakt dat u zich de onderwerpen snel en beter eigen maakt.
  • Wij hanteren met bewustheid een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste stagiaires de cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Dit alles maakt het voor stagiaires steeds de moeite waard om deze cursus ter voorbereiding op het examen Jaarrekeninglezen te volgen. Wij behalen met onze deelnemers telkens goede resultaten. De Leidse Repetitoren begeleiden u dan ook goed en professioneel.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335