Opleiding Makelaar in Leiden met zowel voltijd als deeltijdcursussen. Doet u vooral mee!

Cursus Makelaardijleer Wonen

Home / Cursussen / Makelaardijleer Wonen

Opleiding Makelaar: Cursus Makelaardijleer Wonen (Aanvullende Theorie)

Binnen de opleiding Makelaar vormt de module Makelaardijleer Wonen het theoriegedeelte van de Aanvullende Theorie. Wij bieden steeds verschillende onderwijsvormen aan om u goed op het examen voor te bereiden. Kiest u vooral voor onze begeleiding!

Onderwijsvorm Cursusgeld* Oefenmateriaal Theorie Voor wie geschikt?
Klassikaal onderwijs: Cursus 8 * 2,5 uur € 835,- Ja Ja U heeft nog geen eerder onderwijs gevolgd of examen gedaan en wilt over alle onderwerpen uitleg en oefening.
Verkorte cursus (Examentraining) € 240,- Ja Nee U heeft al eens onderwijs gevolgd of examen gedaan en wilt met de onderwerpen nog eens kunnen oefenen en er vragen over stellen.
Individueel traject:
(5 lesuren)
(10 lesuren)

€ 400,-
€ 800,-
Ja Beperkt** U volgt geen klassikaal onderwijs en wilt toch uitleg en oefening hebben bij het vak.

* alle cursusgelden zijn inclusief verzorging en materiaal en volledig BTW-vrij
** bij afname van 10 lesuren ontvangt u het complete theoriemateriaal van de cursus

Makelaardijleer voor de Woningmakelaar

Makelaardijleer Wonen is een interessante module binnen de opleiding Makelaar. Er wordt ingegaan op de positie en het werkterrein van de woningmakelaar. Makelaardijleer vormt een verdieping van kennis die u eerder in de basistheorie heeft opgedaan. Hoe komt de koopovereenkomst voor een woning in Nederland tot stand? Wat houden de bedenktijd en de Vormerkung bij de koop in? Wat is een economische eigendomsoverdracht? Hoe werkt de vastgoedveiling en wat houdt het huurbeding in de hypotheekakte precies in? Op deze en andere vragen gaan wij bij deze cursus graag verder in. Doorgaans kunt u korte tijd na de cursus de flextoets afleggen en meteen slagen!

Ingangsniveau Makelaardijleer

Het examen Makelaardijleer behoort tot de aanvullende theorie en wordt vaak als laatste afgelegd. Wist u dat u niet in het bezit hoeft te zijn van alle certificaten uit de basistheorie om Makelaardijleer te kunnen afleggen? KMR Vastgoedopleidingen adviseert u echter wel om voldoende kennis van Privaatrecht (Juridische Aspecten-I) en FFT te hebben voordat u aan Makelaardijleer begint. De aanvullende theorie is echter niet per se moeilijker dan de basistheorie. U heeft Makelaardijleer beslist nodig voor de KRMT-registratie en ook voor het afleggen van de vaktest.

Het lesmateriaal

U ontvangt bij de cursus de syllabus Makelaardijleer. Dit studiemateriaal is in eigen beheer vervaardigd. De belangrijkste eindtermen van het vak worden er op examengerichte wijze in behandeld. Per onderwerp ontvangt u vervolgens oefenmateriaal: de vragen worden in de cursus besproken. Tijdens de cursus wordt nog aanvullend materiaal uitgereikt. Voor het onderdeel Marketing ontvangt u een opgavenpracticum en theorie op hoofdpunten. U dient in het bezit te zijn van een voldoende actuele wettenbundel. Makelaardijleer Wonen is een breed vak, waarin veel verschillende aspecten van het interessante makelaarsvak belicht worden. Dan weer theoretisch, dan weer meer praktisch.

De leslocatie en de lesdagen

De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in het centrum van Leiden. Zowel per eigen vervoer als per openbaar vervoer is er een goede bereikbaarheid. De lessen worden in de regel gegeven op de zaterdagmiddag of op een doordeweekse avond. De cursus Makelaardijleer beslaat in totaal 8 bijeenkomsten met theorie en bespreking van opgaven. Alle bijeenkomsten duren 3 uur, onderbroken met een pauze van ten hoogste 30 minuten. Voor de roosterdata kunt u terecht bij de vermelding lesroosters op deze website.

Indeling van de cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Makelaardij Algemene aspecten rond de positie van de makelaar in Nederland
Fiscaliteiten Toepassing van de Inkomstenbelasting, Overdrachtsbelasting, Successiewet en enkele andere belastingwet ten aanzien van onroerende zaken: de eigen woningregeling, bedrijfspanden, de TBS-regeling, overige onroerende zaken in particulier bezit; gevolgen bij koop, eigen gebruik en verhuur.
Huur en verhuur Wettelijke bepalingen omtrent huur: Algemene Bepalingen huurrecht, huur van woonruimte, huur van bedrijfsruimte, huur van kantoorruimte; functie en bevoegdheden van de Huurcommissie; bepaling wettelijke huurwaarde woonruimte (puntentelling)
Koop en verkoop Juridische aspecten rond de koopovereenkomst; totstandkoming koop; bedenktijd en inschrijving; informatie- en onderzoeksplicht; non-conformiteit; belangrijkste kenmerken en termen van openbare verkoop (vastgoedveiling)
Zakenrecht De verschillende bepalingen en beperkte rechten uit Boek 5 Burgerlijk Wetboek: Burenrecht, Mandeligheid, Erfdienstbaarheden, Erfpacht en Opstal; het Appartementsrecht en de VvE; lidmaatschapsrechten.
Financiering Wettelijke bepalingen omtrent het hypotheekrecht, gebruikelijke bedingen in de hypotheekakte; ontstaan en einde hypotheekrecht; parate executie; de Nationale Hypotheekgarantie (NHG-regeling)
Marketing Algemene aspecten van marketing en consumentengedrag

Verkorte cursus

Heeft u eerder examen gedaan of (elders) onderwijs gevolgd en bent u niet geslaagd? Bij KMR Vastgoedopleidingen kunt u ook voor een verkorte cursus Makelaardijleer terecht. U heeft dan 3 doordeweekse avonden les en betaalt voor deelname € 240,--. Bij dit bedrag is het oefenmateriaal inbegrepen. U ontvangt geen theoriemateriaal. De verkorte training gaat alleen bij voldoende deelname van start. Wilt u daarop niet moeten wachten, dan adviseren wij u van individuele begeleiding gebruik te maken.

Over ons

KMR is een particulier onderwijsinstituut te Leiden voor de opleiding Makelaar. Wij verzorgen een dag-, avond en zaterdagopleiding, zowel een voltijd- als deeltijdopleiding. KMR is een bij SVMNIVO geregistreerde opleider en heeft sinds de oprichting in 1997 hoge slagingen!

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335