Kring van Leidse Repetitoren

Fiscaal recht/Fiscale Economie

Home / Rechtsgebieden / Fiscaal recht/Fiscale Economie

Bijlessen, Trainingen en Cursussen Fiscaal recht en Fiscale Economie

petje Zomercursussen Fiscaal recht / Fiscale Economie 2018

Voor studenten Fiscaal recht of Fiscale Economie aan de Universiteit Leiden, UvA, VU, Erasmus, Nijenrode, Tilburg, de Open Universiteit of aan Hogescholen. Begeleiding bij tussentijdse mondelinge dan wel schriftelijke herkansingen in de zomerperiode. Tijdig aanmelden wordt op prijs gesteld. Ook begeleiding bij Scripties fiscaal recht / fiscale economie is deze zomerperiode nog mogelijk.

Wie geeft de cursussen Belastingrecht?

Sinds 1991 geeft mr W.D. Bierens de Haan cursussen voor fiscaal recht te Leiden. Deze gespecialiseerde studiebegeleiding is uniek te noemen en de enige in Nederland voor de fiscaalrechtelijke studierichting. Studenten van verschillende Universiteiten en opleidingen maken er dan ook met succes gebruik van. Deelname is de moeite waard en kan helpen studievertraging te beperken of te voorkomen.

Voor welke vakken Belastingrecht?

De studiebegeleiding wordt voor een groot aantal vakken belastingrecht gegeven. Zowel voor het inleidende vak Belastingrecht als de verdiepende vakken in de richtingen Fiscaal recht en Notarieel recht. Het onderwijs wordt in Leiden gegeven en is in de eerste plaats gericht op de tentamens aan de Universiteit Leiden. Studenten aan andere universiteiten, hogescholen en opleidingen kunnen echter eveneens deelnemen. Met de verschillende tentamens wordt in het onderwijs rekening gehouden. Specifieke wensen voor een cursus kunnen bij de inschrijving kenbaar worden gemaakt. Er worden geen studenten van verschillende opleidingen in eenzelfde groep geplaatst: ieder krijgt eigen begeleiding.

Wanneer aanmelden en starten?

De cursussen starten op tijd: meestal 4 weken voor het tentamen. Gezien de moeilijkheid van de belastingvakken is dat ook raadzaam. Tijdig met het vak beginnen betekent voldoende kunnen oefenen en dus een betere voorbereiding. Bij tijdig aanmelden kan ook eerder worden gestart. Alle bijeenkomsten duren tenminste 2 uur. Afhankelijk van de omvang van het vak bestaat een cursus uit 6 tot 8 bijeenkomsten. Er zijn meestal 1 of 2 bijeenkomsten per week. Bij individuele deelname kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, zowel qua startmoment als qua aantal uren en bijeenkomsten.

Oefenopgaven

Belastingrecht vereist over het algemeen veel oefening. Een belangrijke meerwaarde van het volgen van een cursus is, dat er steeds in eigen beheer opgestelde oefenopgaven worden verstrekt. Deze opgaven zijn vaak zeer specifiek toegespitst op bepaalde moeilijkheden in de wet. Juist casusposities oplossen betekent: de wet toepassen. Vragen mogen vaak schriftelijk ter correctie worden ingediend. Een juiste manier van formuleren van een schriftelijk antwoord is immers de punten waard! Dit wordt in het regulier onderwijs zo goed als nooit aangeleerd.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus rekenen wij vaste bedragen aan lesgeld. Iedereen weet zo tevoren steeds waar hij aan toe is. Deelname kan plaatsvinden in klein verband (klassikaal) of individueel (privé-les). Dit heeft uiteraard gevolg voor het lesgeld en dat is ook logisch. Het lesgeld wordt steeds tevoren in één geheel in rekening gebracht. Voor de klassikale deelname gaan wij steeds uit van een minimum van 3 en een maximum van 6 deelnemers per groepje. Op deze manier kan voldoende aandacht naar iedere deelnemer uitgaan en blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd. Wij bieden immers serieuze begeleiding met een goed resultaat. Ieder die nog niet zo bekend is met een repetitor kan vrijblijvend een afspraak maken voor kennismaking en meer informatie over de verschillende vormen van begeleiding die wij bij de studie bieden.

Onderwijsvorm Klassikale deelname (bijeenkomsten van 2 uur per keer)
Propedeuse Cursus Belastingrecht (6 bijeenkomsten)

€ 250,00

Training Belastingrecht (2 bijeenkomsten) € 90,00
Bachelor Cursus voor een Verdiepend vak (6 bijeenkomsten) € 300,00
Training per verdiepend vak ( 3 bijeenkomsten) € 180,00
Master Cursus voor een Verdiepend vak (5 bijeenkomsten) € 300,00
Onderwijsvorm Individueel Traject
Bachelor en Master Individueel Traject: 5 lesuren (2 * 2,5 uur) € 300,00
Individueel Traject: 10 lesuren (5*2 uur of 4*2,5 uur) € 600,00

Alle lesgelden zijn inclusief cursusmateriaal en verzorging. Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over onze lesgelden geen BTW verschuldigd.