Kring van Leidse Repetitoren

Cursus Bestuursrecht

Home / Rechtsgebieden / Bestuursrecht

Eerstkomende cursus:

Cursus Inleiding Bestuursrecht (propedeuse): Cursus voor het tentamen van 20 maart en de herkansing van 15 juni 2017. Aanmelden is vanaf heden mogelijk.

Wie geeft de cursus Inleiding Bestuursrecht?

De cursus wordt gegeven door een Leids alumna met een gedegen didactische achtergrond. De docent is goed bekend met het staats-en bestuursrecht en verzorgt ook cursussen in deze vakken voor de Vastgoedopleiding.

De plaats van het bestuursrecht

Bij het bestuursrecht gaat het om de regels in het verkeer van de overheid als zodanig met de burgers. Er is dus van publiekrecht sprake en dat is een groot verschil met het privaatrecht, zoals het contractenrecht. Ook de beginselen van behoorlijk bestuur spelen een belangrijke rol. Een belangrijke wet op het terrein van het bestuursrecht is de Awb, deze bevat een aantal belangrijke begrippen en komt in de cursus dan ook veel aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de burger. Tenslotte wordt ingegaan op de relevante jurisprudentie voor het tentamen.

De cursus Inleiding bestuursrecht

De cursus bestaat uit voldoende bijeenkomsten van elk 2 uur en zal in de weken voorafgaand aan het tentamen worden gehouden. De nadruk ligt op oefenen met vraagstukken ter voorbereiding van het tentamen. Tijdig aanmelden wordt op prijs gesteld.

Leslocatie

De studiebegeleiding Bestuursrecht wordt verzorgd vanuit Katwijk aan Zee op een goed bereikbare locatie.

Lesgelden

Voor Inleiding Bestuursrecht geldt, dat in de regel individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te reiken gegevens. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld. Wegens wettelijke vrijstelling is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.