Kring van Accountancy Repetitoren

Cursus Fiscale Advisering MKB-AA

Home / Accountancy AA en RA

Eerstkomende cursussen

Fiscale Advisering MKB-AA: cursus voor het examen van januari 2018

Administratieve Organisatie/Bestuurlijke Informatievoorziening: trainingen voor de examens van januari 2018

Fiscale Regelgeving MKB en Fiscale Advisering MKB (nieuwe stijl): trainingen voor de examens van januari 2018 N.B. voor deze trainingen 'nieuwe stijl' gelden andere voorwaarden/lesgelden dan de cursussen 'oude stijl'.

De Kring van Accountancy Repetitoren

De Kring van Accountancy Repetitoren is een particuliere onderwijsinstelling voor het theorie-gedeelte van de AA- en de RA-opleiding. De opleiding is gevestigd te Leiden. Wij bieden u de mogelijkheid om per cursus in te schrijven, zonder dat u meteen de gehele opleiding hoeft af te nemen. Deelname aan het onderwijs vindt verder in klein groepsverband of individueel plaats. De aangesloten docenten (repetitoren) zijn goed bekend met hetgeen in de examens gevraagd wordt en hebben een langjarige ervaring in het onderwijs. De deelname is uw moeite dan ook waard. Cursussen en trainingen voor de AA- en RA-examens: de Kring van Accountancy Repetitoren begeleidt u graag.

Opzet van het onderwijs

Anders dan vaak bij commerciële opleiders en hogescholen het geval is, bieden wij onderwijs in klein verband aan. Klassikale deelname betekent bij ons ten hoogste 4 personen, terwijl individueel deelnemen tot de mogelijkheid behoort. Deelnemers zijn vaak AA-kandidaten die intussen meerdere pogingen deden om het examen te halen maar eerder niet slaagden. Er is dan al veel studietijd ingestoken en u wilt het examen nu wel eens halen. De meeste AA-kandidaten hebben op het werk niet met alle fiscale wetten te maken en dan is Fiscale Advisering nog geen gemakkelijk vak. U dient binnen 6 uur het examen af te ronden: dit kan enkel met succes gebeuren als u tijdig tevoren bent gestart met voorbereiden. Wij bieden u een uitgesproken examengerichte manier van onderwijs aan met voldoende begeleiding. De bijeenkomsten duren in de regel 3 uur per keer. De ervaring leert, dat het hierdoor ook voor deelnemers van buiten de regio ook doenlijk is om aan de cursussen deel te nemen. Leiden is daarbij van oudsher een goede stad om onderwijs te volgen. Doet u vooral mee.

Onderwijsaanbod

Voor vakinhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de docenten. Zij zijn als geen ander bekend met alles wat er zich op hun vakgebied afspeelt.

Cursus Docent Locatie Telefoon
Fiscale Advisering voor het MKB-AA Mr W.D. Bierens de Haan petje Leiden 071 - 514 73 35
Leer van de Accountantscontrole
Financial Auditing
Mevr. J.Y. Bolderdijk RA petje Wassenaar 070 - 511 84 64
Administratieve Organisatie (AO)
Bestuurlijke Informatieverzorging

Lesgeld en studiemateriaal

U ontvangt steeds tevoren een nota voor het cursusgeld. Alle cursusgelden zijn BTW-vrij en zijn inclusief cursusmateriaal en verzorging. Het oefenmateriaal bestaat uit een redelijk aantal recente examenopgaven tesamen met in eigen beheer opgestelde verdiepingsvragen.

Cursus Fiscale Advisering MKB-AA Lesgeld
Klassikale deelname (10 bijeenkomsten) € 1.200,--
Individueel Traject (10 lesuren) € 800,--
Individueel Traject (15 lesuren) € 1.200,--
Individueel Traject (20 lesuren) € 1.600,--
Training Fiscale Advisering MKB-AA en Fiscale Regelgeving MKB-AA (Eindtermen CEA 2016) Lesgeld
Klassikale deelname (3 bijeenkomsten) € 400,--
Individueel Traject (5 lesuren) € 400,--
Individueel Traject (10 lesuren) € 800,--
Bij de deelname wordt u geacht in het bezit te zijn van een recente wettenbundel Belastingrecht en een eenvoudige rekenmachine. Beide mogen naar het examen worden meegenomen.

De cursus Fiscale Advisering MKB-AA

Voor het examen Fiscale Advisering wordt tweemaal per jaar een cursus gegeven. Voor het examen van juni wordt doorgaans in de maand april gestart. Voor het examen in januari wordt doorgaans in de maand oktober gestart. In de cursus wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de fiscale faciliteiten en regelingen zoals deze voor het MKB een rol spelen. Dit is immers ook het werkterrein van de AA en de invalshoek van het examen. Er wordt in de cursussen uitgegaan van de geldende eindtermen die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) sinds 2008 zijn vastgesteld. Eerdere examenopgaven zijn nuttig om u voor te bereiden op de omvang en het niveau van Fiscale Advisering. Wij verstrekken u deze opgaven in de cursus en bespreken de opgaven met de wet in de hand. In de cursus wordt gestart met de 'grote' onderdelen IB en VpB. Deze leveren u een belangrijk deel van de punten op. Ook de 'kleinere' wetten komen aan de orde: deze horen er altijd ook bij en zijn nuttig om tevoren goed bestudeerd te hebben. Het examen Fiscale Advisering voor het MKB-AA is doorgaans als volgt onderverdeeld:

  • Deel 1 (ochtendzitting): Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Successiewet/Wet Belastingen van Rechtsverkeer
  • Deel 2 (middagzitting): Vennootschapsbelasting, Loonbelasting en Formeel Belastingrecht

Beide onderdelen worden op dezelfde dag geëxamineerd, in de regel van 9u30-12u30 en van 13u30-16u30.

Wie geeft de cursussen Fiscale Advisering MKB-AA?

De cursus Fiscale Advisering wordt gegeven door een fiscaal-jurist met een langjarige ervaring in het onderwijs. Docent van de cursus is mr W.D. Bierens de Haan, die sinds 1991 cursussen fiscaal recht te Leiden verzorgt. Dit gebeurde aanvankelijk voor verschillende tentamens aan de Universiteit Leiden. Met ingang van 1995 worden ook cursussen voor Fiscale Advisering MKB-AA gegeven. Zo werd ook voor het eerdere Staatsexamen Fiscale Wetgeving van het Examenbureau-AA (NOvAA) lesgeven. De examens Fiscale Advisering zijn duidelijk meer praktijkgericht en vereisen vaak ook meer rekenwerk dan de meer theoretische tentamens aan de Universiteit. Hiermee wordt bij de cursussen Fiscale Advisering terdege rekening gehouden. Deze opzet bleek succesvol en vele AA-kandidaten, soms van ver buiten de regio, slaagden uiteindelijk met deze cursus voor dit omvangrijke examen.

Examendata en Lesroosters Fiscale Advisering MKB-AA

De examens voor AA worden tweemaal per jaar afgenomen. De gebruikelijke examenperioden zijn januari en juni. Voor deelname aan de examens dient u zich bijtijds in te schrijven. Wij ontvangen uw inschrijving voor de cursus ook graag bijtijds zodat voldoende begeleiding geboden kan worden.

De lesroosters van de cursus Fiscale Advisering worden bij het begin van het onderwijs met u afgestemd. Met eventuele verhindering en voorkeuren voor dag en tijd kan zo rekening worden gehouden. Dit garandeert een flexibele opzet met bijeenkomsten die u ook daadwerkelijk kunt volgen. Doorgaans zal er eens in de week een bijeenkomst zijn, doorlopend totaan het examen.

Trainingen Fiscale Advisering MKB-AA en Fiscale Regelgeving MKB-AA

Met ingang van 2016 gelden de nieuwe eindtermen van de CEA en is de accountantsopleiding gewijzigd. Het is op zich niet nieuw dat er iets aan het examenprogramma verandert: dit is in de loop van de tijd wel vaker gebeurd. Het heeft wel gevolg voor onze cursussen Fiscale Advisering. Wij bieden u deze nu ook voor de examens nieuwe stijl aan. Omdat de meeste AA-kandidaten reeds 'elders' onderwijs nieuwe stijl gevolgd hebben, zullen de bijeenkomsten meer het karakter van examentraining hebbben. Wij zullen 4 tot 8 weken voor de examens van start gaan met deze trainingen. Wat blijft is de examengerichte aanpak in niet al te groott verband.

Mocht u op een andere wijze een training voor Fiscale Advisering willen volgen, bijeenkomsten 'in company' of op een andere locatie willen afspreken? Neemt u dan contact met ons op.

De trainingen Financial Auditing en Administratieve Organisatie/BIV

De individuele trainingen voor deze examens kunnen op verschillende momenten van start gaan. In de vorm van een aantal intensieve en interactieve bijeenkomsten bereiden wij u voor op het examen. De ervaring leert, dat gemiddeld 4 individuele bijeenkomsten de slagingskans al belangrijk ten goede komen. De meeste studenten slagen meteen voor het examen na deelname aan deze begeleiding.

Wie geeft de trainingen Financial Auditing en Administratieve Organisatie/BIV?

Het onderwijs in deze vakken wordt gegeven door mevr. Y. Bolderdijk RA, praktiserend registeraccountant met een ervaring van ruim 30 jaar in het onderwijs voor AA en RA. Velen hebben van de nuttige begeleiding gebruikgemaakt om voor zowel mondelinge als schriftelijke examens te slagen.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335