Kring van Leidse Repetitoren

Cursussen voor de Rechtspraktijk

Home / Cursussen / Jaarrekeninglezen

Jaarrekeninglezen voor Juristen

Eerstkomende cursus

Donderdag 13 september (lesdag 1) en donderdag 20 september 2018 (lesdag 2)

Algemeen

Het onderwerp jaarrekening en het jaarrekeningenrecht maken deel uit van Titel 9 Boek 2 BW. De materie is bij de meeste juristen vaak niet erg bekend. Wij brengen u in deze cursus de vereiste kennis en het benodigde inzicht bij. Bij dit meer praktijkgerichte onderdeel is het verder van belang om voldoende te kunnen oefenen. In de cursus wordt steeds met name op de specifieke onderwerpen ingegaan. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe wetgeving in het jaarrekeningenrecht vanaf 2016, zoals de vrijstelling voor micro-ondernemingen. De cursus wordt afgesloten met een kennistoets (30 meerkeuzevragen).

De cursus Jaarrekeninglezen voor Juristen

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen van ieder 2 dagdelen. In de regel vinden de bijeenkomsten in Leiden plaats. Wij ontvangen u dan op een geschikte leslocatie in het centrum van de stad. Ook kan de cursus bij u op kantoor verzorgd worden (in-company). Het onderwijs wordt gegeven met en grootte van maximaal 8 deelnemers. Bij overinschrijving wordt een parallelgroep gevormd. U kunt zo gemakkelijk vragenstellen tijdens de cursus.

Wie geeft het onderwijs?

De cursus Jaarrekeninglezen voor Juristen wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden met een ervaring van intussen meer dan 20 jaar in het juridisch onderwijs en het specifieke vakgebied van het jaarrekeningenrecht. Voor uw praktijk is de cursus een nuttige methode om in korte tijd de benodigde kennis op te doen. In eigen beheer is voor deze cursus oefen- en toetsmateriaal ontwikkeld. Jaarrekeninglezen wordt op deze manier op een aansprekende manier duidelijk gemaakt!

Indeling Jaarrekeninglezen voor Juristen

1e bijeenkomst THEORIE: Introductie van de wettelijke regels en begrippen rond de jaarrekening; opmaken, vaststellen, openbaarmaken; beginselen van verslaggeving (accounting principles); rechtspleging inzake de jaarrekening; regelgeving Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijnen van de RJ; achtergrond en toepassing van de IFRS; hoofdlijnen Balans en W en V - rekening; bijzondere balansposten als Immateriële vaste activa, Overlopende activa en - passiva; Voorzieningen , Overlopende activa en - passiva; Voorzieningen; inkomende en uitgaande geldstromen
2e bijeenkomst THEORIE: Structuur van het Eigen vermogen bij kapitaalvennootschappen; betekenis en functie wettelijke reserves; wettelijke concernbegrippen en hun betekenis; de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening; de techniek van consolidatie; de waardering en resultaatbepaling van kapitaalbelangen in de vennootschappelijke jaarrekening; de verwerking van positieve en negatieve goodwill bij aandelenovername; uitkeren van dividend

Cursusgeld

Voor de cursus Jaarrekeninglezen voor Juristen wordt een vast bedrag van € 600,- per deelnemer in rekening gebracht. (vrij van BTW) Het cursusgeld is inclusief het studiemateriaal, tijdens de cursus uit te reiken stukken en de afsluitende kennistoets. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335