Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursussen voor de Rechtspraktijk

Home / Cursussen / Jaarrekeninglezen

Jaarrekeninglezen voor Juristen 'Finance for non-financials'

Eerstkomende cursus

Voor het afstemmen van cursusdata kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen

Het onderwerp jaarrekening en het jaarrekeningenrecht maken deel uit van Titel 9 Boek 2 BW. De materie is bij de meeste juristen (en 'non-financials' in het algemeen) vaak onbekend. De jaarrekening wordt te vaak gezien als een onderwerp waar alleen de accountant toegang toe heeft. Wij brengen u in deze cursus de vereiste kennis en het benodigde inzicht bij om er een redelijke mate van overzicht van te krijgen.

De cursus Jaarrekeninglezen voor Juristen

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen van ieder 2 dagdelen. Ieder dagdeel duurt 2,5 uur (met 15 minuten pauze) Er is tussen beide dagdelen steeds 1 uur (lunch)pauze. Wij organiseren de cursus steeds vanuit Leiden en ontvangen u op een representatieve leslocatie in het centrum van de stad. De cursus wordt echter ook in-company aangeboden. Het onderwijs wordt gegeven met een grootte van maximaal 8 deelnemers. U kunt zo gemakkelijk vragen stellen en iedere deelnemer komt aan het woord.

Docent

De cursus Jaarrekeninglezen voor Juristen wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden. De docent heeft een ervaring van meer dan 20 jaar in het onderwijs in het specifieke vakgebied jaarrekeninglezen. Zo verzorgt de docent tbv. advocaat-stagiares uit geheel Nederland cursussen voor Jaarrekeninglezen (Beroepsopleiding Advocaten). Ook voor medewerkers van trustkantoren wordt een vergelijkbaar aanbod gedaan. Er is dus een enorme en goede doceerervaring aanwezig met eigen ontwikkeld cursusmateriaal. Deelname is uw investering dan ook waard!

Indeling Lesdagen Jaarrekeninglezen voor Juristen

1e Lesdag (Dagdeel 1)
Introductie van de wettelijke regels en begrippen rond de administratie en de jaarrekening; opmaken - vaststellen -openbaarmaken; beginselen van verslaggeving (accounting principles);bronnen van jaarrekeningenrecht: regelgeving Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijnen RJ; IFRS; hoofdlijnen Balans en W en V - rekening; bijzondere balansposten als Immateriële vaste activa, Overlopende activa en - passiva; Voorzieningen; inkomende en uitgaande geldstromen
1e Lesdag (Dagdeel 2)
Casusbespreking
2e Lesdag (Dagdeel 1)
De wettelijke structuur van het Eigen vermogen bij NV en BV; verschillen tussen BV en NV; betekenis en functie wettelijke reserves; de waardering en resultaatbepaling van kapitaalbelangen in de vennootschappelijke jaarrekening (werking art. 2:389 BW); de verwerking van positieve en negatieve goodwill; uitkeren van dividend bij BV en NV bij zowel winst- als verliessituatie; wettelijke concernbegrippen en hun samenhang; de vennootschappelijke versus geconsolideerde jaarrekening; de techniek van consolidatie; de 403-verklaring en gevolgen voor de jaarrekening
2e Lesdag (Dagdeel 2)
Casusbespreking

Maatwerk

Heeft u tevoren bepaalde vragen die u behandeld wilt zien, of bijvoorbeeld een bepaalde casus? Overlegt u vooral met ons. Wij kunnen de inhoud van de cursus Jaarrekeninglezen bovendien ook afstemmen op specifieke wensen van de doelgroep, zoals medewerkers van een trustkantoor. Wij gaan dan bijvoorbeeld niet in op de voorraadwaardering maar juist extra op kapitaalbelangen in de jaarrekening.

Investering

Voor deelname aan de cursus Jaarrekeninglezen voor Juristen wordt een vast bedrag van € 750,- per deelnemer gefactureerd. Bij meerdere inschrijvingen namens eenzelfde onderneming kunnen wij een staffelkorting aanbieden. Het cursusgeld is vrij van BTW en inclusief het lesmateriaal en tijdens de cursus uit te reiken stukken. Het lesmateriaal mag u na afloop behouden. U ontvangt na afloop tenslotte een bewijs van deelname.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335