Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335

Cursussen voor de Rechtspraktijk

Home / Cursussen / Huurrecht

Basiscursus Huurrecht voor de Rechtspraktijk

Eerstkomende cursus

Voor het afstemmen van cursusdata kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen

Huurrecht is een maatschappelijk rechtsgebied waar velen mee te maken hebben. Spreekt het huurrecht voor woonruimte vaak meer tot de verbeelding, dan gaat het bij huur van bedrijfsmatige zaken al gauw om grote financiƫle belangen. Het huurrecht maakt echter in de meeste gevallen geen deel uit van de rechtenstudie. Soms wordt het als keuzevak aangeboden op de universiteit. Het is hierdoor niet zo verwonderlijk, dat de meeste advocaat-stagiaires geen of nog weinig kennis van dit rechtsgebied bezitten. Voor de meeste academisch gevormde juristen is het huurrecht een vreemd onderwerp: bekend van horen zeggen, maar niet uit de studie.

Voor de praktijk van de advocatuur zal kennis van het huurrecht toch wenselijk zijn. Als deel van het bijzondere overeenkomstenrecht kent het echter nogal eigen begrippen en termen. Er wordt een omvangrijk rechtsgebied betreden. Een goede uitleg is dan van belang om in een korte tijd toegang tot dit vakgebied te krijgen. Wij bieden u graag een eerste kennismaking in de vorm van deze Basiscursus Huurrecht. In de cursus ligt de nadruk primair op de huurwetgeving. Ook komt de zeer omvangrijke- jurisprudentie over het huurrecht op bepaalde punten aan de orde. Tenslotte wordt nog stilgestaan bij procederen in het huurrecht.

De cursus

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen van ieder 2 dagdelen. In de regel vinden de bijeenkomsten in Leiden plaats. Wij ontvangen u dan op een geschikte leslocatie in het centrum van Leiden. Desgewenst kan de cursus ook bij u op kantoor (in-company) verzorgd worden.

Het onderwijs wordt gegeven met een grootte van maximaal 8 deelnemers. Bij overinschrijving wordt een parallelgroep gevormd. U kunt zo gemakkelijk vragenstellen tijdens de cursus.

Wie geeft het onderwijs?

De cursus Huurrecht voor de Rechtspraktijk wordt gegeven door mr dr G.M. Kerpestein, advocaat te Amsterdam, oud-docent huurrecht aan de Universiteit Leiden en gepromoveerd op het onderwerp Huurrecht Bedrijfsruimte. De docent heeft een ervaring van intussen meer dan 20 jaar in het onderwijs op het gebied van het huurrecht. De cursus is in eigen beheer ontwikkeld en vormt een nuttige combinatie van theorie en praktijk. Het huurrecht wordt op aansprekende wijze duidelijk gemaakt!

Indeling Basiscursus Huurrecht

1e bijeenkomst Inleiding huurrecht: plaats in de wet, toepasselijke wet- en regelgeving, ROZ-modelovereenkomsten. Algemene bepalingen huurrecht: hoofdverplichtingen, gebrekenregeling, ZAV-regeling en wegbreekrecht, einde van de huur, opzegging en ontbinding van de huur; renovatie
2e bijeenkomst Huur en verhuur van woonruimte: begripsbepalingen, medehuurder en onderhuurder, huurverhoging, coƶptatierecht, woonruimteruil, Leegstandswet; procederen in het huurrecht: functie en werking van de Huurcommissie; UHW en 'puntentelling'
3e bijeenkomst Huur en verhuur van bedrijfsruimte: kwalificatievraag, termijnen, afwijkende bedingen, nadere huurprijsvaststelling en deskundigenadvies, BHAC en ITZA-methode, omzethuur, indeplaatsstelling, renovatie; huur en verhuur van 'overige' onroerende zaken, ontruimingsbescherming
4e bijeenkomst Afsluitende toets huurrecht

Cursusgeld

Voor de Basiscursus Huurrecht voor de Rechtspraktijk wordt u een vast bedrag van € 650,-- in rekening gebracht. (vrij van BTW). Het lesgeld omvat ook het cursusmateriaal (theorie huurrecht, casusposities en verdere uit te reiken stukken). U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335