Kring van Leidse Repetitoren

Cursus Ondernemingsrecht

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Ondernemingsrecht

Eerstkomende bijlessen en cursus Ondernemingsrecht voor de Beroepsopleiding

De eerstkomende begeleiding bij de toets Ondernemingsrecht start 4 weken voorafgaand aan het examen. Bij individuele begeleiding (privé-les) kan eerder gestart worden. Inschrijven is vanaf heden mogelijk.

Algemeen

Binnen de richting Burgerlijk recht van de Beroepsopleiding Advocaten vormt Ondernemingsrecht een groot keuze-onderdeel. De meeste advocaat-stagiaires hebben in de Rechtenstudie wel iets van dit vak gehad, maar op lang niet alle universiteiten is het een verplicht onderdeel. Er is dus zeker een kans dat dit keuze-onderdeel uw eerste kennismaking met het ondernemingsrecht is. Of u heeft het een geruime tijd terug voor het laatst gehad terwijl er nadien het nodige is veranderd. In korte tijd heeft u dan ook veel nieuwe termen en begrippen te bestuderen. Wij houden er in de cursus rekening mee dat Ondernemingsrecht (bijvoorbeeld de flex-bv) niet voor ieder in de eerdere studie geweest is. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Na het volgen van deze cursus is het ondernemingsrecht (Boek 2 BW) beslist geen onbekend terrein meer. De toets die u moet halen wordt een toets die u dan ook kunt halen.

De cursus Ondernemingsrecht

De cursus Ondernemingsrecht bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. U heeft dus 12½ uur begeleiding en u bent daarmee grondig voorbereid. Het onderwijs start ca. 4 weken voor de toets. De bijeenkomsten worden alle in de avonduren gegeven. In de regel vinden de bijeenkomsten te Leiden plaats. Wij ontvangen u op een representatieve leslocatie in het centrum van de stad. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere toetsen. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus telkens gemotiveerd besproken (de juiste beredenering van het antwoord, eventueel een berekening en vooral ook de relevante vindplaatsen in Boek 2 BW). Er wordt zowel met open vragen als meerkeuzevragen geoefend.

Wie geeft het onderwijs?

De cursus Ondernemingsrecht wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden met een ervaring van intussen meer dan 20 jaar in het onderwijs op het specifieke vakgebied. Er is een goede bekendheid met de toetsvragen, het studiemateriaal en relevante wetgeving aanwezig. Het onderwijs wordt u op een aansprekende en begrijpelijke manier gegeven waardoor het vak u snel zal aanspreken. Doet u vooral mee.

Klassikale deelname of Individueel Traject

Voor Ondernemingsrecht bieden wij een tweetal onderwijsvormen aan. U kunt de cursus klassikaal volgen en wordt dan volgens een rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject. U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren voor Ondernemingsrecht. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet, heeft u aparte wensen of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject richting het examen. De lesmomenten kunt u dan zelf met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus Ondernemingsrecht wordt u tevoren een vast bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij. U ontvangt tevoren een nota voor de betaling. Wij dienen uw betaling te hebben ontvangen alvorens het onderwijs van start gaat. U wordt tenslotte geacht in het bezit te zijn van een recente wetseditie waarin is opgenomen Boek 2 BW (Rechtspersonen).

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Ondernemingsrecht (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 400,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Ondernemingsrecht?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist met langjarige ervaring in het trainen/begeleiden op de examens.
  • De cursus gaat uitdrukkelijk in op de relevante wetsbepalingen en vindplaatsen uit Boek 2 BW.
  • Ondernemingsrecht is mogelijk een vak dat u in uw Rechtenstudie nog niet gehad heeft en daarom moeilijker is dan het meer algemene Burgerlijk recht.
  • Wij hanteren een redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires deze cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Wij hebben hoge slagingen en beschikken over vele goede referenties. Voor u is het vak nieuw, maar voor de docent beslist niet.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335