Kring van Leidse Repetitoren

Cursus Jaarrekeninglezen

Home / Beroepsopleiding Advocatuur / Jaarrekeninglezen

Eerstkomende bijlessen en cursus Jaarrekeninglezen voor de Beroepsopleiding

De eerstkomende examendatum voor Jaarrekeninglezen is vrijdag 12 januari 2018 (opgave CPO). Wij starten in november en december 2017 weer met de bijlessen in de vorm van een cursus en de individuele begeleiding. Op basis van de reeds ontvangen aanmeldingen gaat de cursus zeker door. U kunt zich nog aanmelden. Voor de toets in de week van 14 mei 2018 (opgave CPO) wordt gestart in de periode periode maart-mei 2018.

U krijgt bij ons ruim 12 uur klassikaal les voor slechts € 375,- (incl. cursusmateriaal en BTW-vrij) en vooral géén lessen door accountants! De cursus heeft telkens hoge slagingen, wordt reeds 20 jaar door de Leidse Repetitoren verzorgd en is daarmee de oudste en de beste voorbereiding voor Jaarrekeninglezen. Doet u vooral mee.

Jaarrekeninglezen: met de wet in de hand

Voor ieder van de richtingen Burgerlijk recht, Strafrecht en Bestuursrecht binnen de Beroepsopleiding Advocaten is in de opleiding een vak Jaarrekeninglezen verplicht. Jaarrekeninglezen lijkt niets met het recht te maken te hebben. In termen van de accountant zou het vak externe verslaggeving heten. Voor de meeste advocaat-stagiaires is Jaarrekeninglezen een onbekend vak. De meer bedrijfseconomische onderwerpen zijn meestal geen onderdeel van de studie Rechten. In korte tijd heeft u dan ook veel nieuwe termen en begrippen te bestuderen. Wij houden er in de cursus rekening mee dat Ondernemingsrecht (bijvoorbeeld de flex-bv) niet voor ieder in de eerdere studie geweest is. Goede uitleg met de wet in de hand en veel oefenen zijn dus van belang. Na het volgen van deze cursus is het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) beslist geen onbekend terrein meer. De toets die u moet halen wordt een toets die u dan ook kunt halen.

De cursus Jaarrekeninglezen

De cursus Jaarrekeninglezen bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2½ uur. U heeft dus 12½ uur begeleiding en u bent daarmee grondig voorbereid. Het onderwijs start ca. 4 weken voor de toetsen. De bijeenkomsten worden alle in de avonduren gegeven. In de regel vinden de bijeenkomsten te Leiden plaats. Wij ontvangen u op een representatieve leslocatie in het centrum van de stad. Tijdens de cursus zal onder meer geoefend worden met de opgaven van eerdere toetsen. U ontvangt bovendien nog extra oefenvragen over de belangrijkste onderwerpen. Alle opgaven worden in de cursus telkens gemotiveerd besproken (de juiste beredenering van het antwoord, eventueel een berekening en vooral ook de relevante vindplaatsen in Boek 2 BW). Er wordt zowel met open vragen als meerkeuzevragen geoefend.

Cursusrooster Jaarrekeninglezen Najaar 2017 voor het examen van 12 januari 2018 (opgave CPO)

Bij latere aanmeldingen wordt een parallelgroep gevormd. Wij organiseren ook nog een Trainingsdag Jaarrekeninglezen op zaterdag 6 januari 2018!

Datum Tijd Onderwerpen
Di 28 november 2017 19u30-22u00 Introductie; begrippenkader, wettelijke en andere regels rond administratie en jaarrekening. Balans en W en V-rekening, accounting principles, Publicatieplicht en vrijstellingen. Jaarrekeningprocedure OK. Waardering ondernemingen.
Woe* 6 december 2017 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken
Di 12 december 2017 19u30-22u00 Financiële kengetallen, geconsolideerde jaarrekening, 403-verklaring, concernbegrippen. Fiscale jaarrekening. Kasstroom overzicht en Vermogensvergelijking. Eigen vermogen van NV/BV
Di 19 december 2017 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken
Di 9 januari 2018 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken, vragenronde en afsluiting

Cursusrooster Jaarrekeninglezen Voorjaar 2018 voor het examen van 18 mei 2018 (opgave CPO)

Datum Tijd Onderwerpen
Di 10 april 2018 19u30-22u00 Introductie; begrippenkader, wettelijke en andere regels rond administratie en jaarrekening. Balans en W en V-rekening, accounting principles, Publicatieplicht en vrijstellingen. Jaarrekeningprocedure OK. Waardering ondernemingen.
Di 17 april 2018 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken
Di 24 april 2018 19u30-22u00 Financiële kengetallen, geconsolideerde jaarrekening, 403-verklaring, concernbegrippen. Fiscale jaarrekening. Kasstroom overzicht en Vermogensvergelijking. Eigen vermogen van NV/BV
Di 1 mei 2018 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken
Di 8 mei 2018 19u30-22u00 Bespreken vraagstukken, vragenronde en afsluiting

Wie geeft het onderwijs?

De cursus Jaarrekeninglezen wordt gegeven door mr W.D. Bierens de Haan, fiscaal-jurist te Leiden met een ervaring van intussen meer dan 20 jaar in het onderwijs op het specifieke vakgebied Jaarrekeninglezen. Er is een enorme bekendheid met de toetsvragen, het studiemateriaal en relevante wetgeving aanwezig. Het onderwijs wordt u op een aansprekende en begrijpelijke manier gegeven waardoor het vak u snel zal aanspreken.

Individueel Traject

Voor Jaarrekeninglezen bieden wij een tweetal onderwijsvormen aan. U kunt de cursus klassikaal komen volgen en wordt dan volgens het rooster ingedeeld. Wij bieden ook steeds de mogelijkheid van het volgen van een Individueel Traject. U volgt dan een tevoren afgesproken aantal lesuren voor Jaarrekeninglezen. Dit biedt het voordeel dat u meer in eigen tempo kunt deelnemen. Misschien schikken de roosterdata u niet, heeft u aparte wensen of is het de derde (en dus laatste) keer dat u het examen doet? Wij begeleiden u dan graag via een Individueel Traject richting het examen. De lesmomenten kunt u dan zelf met ons afstemmen. Wij raden u aan om voor deze vorm tijdig contact met ons op te nemen zodat er voldoende tijd beschikbaar is.

Cursusgeld

Voor uw deelname aan de cursus Jaarrekeninglezen wordt een vast bedrag aan cursusgeld in rekening gebracht. Onze cursusgelden zijn telkens all-in, dat wil zeggen inclusief oefenmateriaal, verzorging en BTW-vrij. U ontvangt tevoren een nota voor de betaling. Wij dienen uw betaling te hebben ontvangen alvorens het onderwijs van start gaat. U wordt tenslotte geacht in het bezit te zijn van een recente wetseditie waarin is opgenomen Boek 2 BW (Rechtspersonen).

Onderwijsvorm Indeling Cursusgeld
Cursus Jaarrekeninglezen (klassikale deelname) 5 bijeenkomsten € 375,00
Individueel Traject (privé-les) 5 lesuren € 400,00
Individueel Traject (privé-les) 10 lesuren € 800,00

Waarom deze cursus Jaarrekeninglezen?

  • De cursus wordt gegeven door een jurist. U krijgt dus bij ons vooral géén les door accountants!
  • De cursus gaat uitdrukkelijk ook in op de relevante wetsbepalingen uit Boek 2 BW. Dit is immers de basis voor jaarrekeninglezen.
  • Wij maken u opmerkzaam op de valkuilen en mogelijke misslagen die helaas in het huidige studiemateriaal en toetsvragen schuilgaan waardoor jaarrekeninglezen onnodig moeilijk wordt om te bestuderen.
  • Jaarrekeninglezen is juist een vak dat u in uw Rechtenstudie nog niet gehad heeft en daarom moeilijker is dan de typisch juridische onderdelen van de opleiding.
  • Wij hanteren een zeer redelijke prijsstelling en houden rekening met het feit dat de meeste advocaat-stagiaires de cursus zelf dienen te bekostigen.
  • Dit alles maakt het reeds vele jaren voor advocaat-stagiaires uit het gehele land de moeite waard om deze cursus Jaarrekeninglezen te volgen. Wij hebben hoge slagingen en beschikken over vele goede referenties.

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335